Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1920 del 7

 

Vævere

April 1927

Vævestuen

(Hotel ”Kongen af Danmark”)

udstilling af vævede Arbejder:

gardiner, Kjolestoffer, Slips

strandtørklæder, Bordtæpper,

puder, tasker m.m.

                      Besøg Udstillingen

                      Se væveren i arbejde

                      Ellen Narre

                      Kbh.

 

Øvrige handlende

 

Nordby

Tandlæge Rud

Tandtekniker Søren Marius Hansen

Mette Nielssine Nørholm, Pensionatsværtinde, Navigationsvej 17

 

 

 

Tandtekniker Søren Marius Hansen  

 

Død april 1921. Søren Marius Hansen var søn af skibsreder Jørgen Hansen. Som ganske ung uddannedes han i Herning som fotograf, rejste derefter for yderligere at supplere sin uddannelse til Tyskland for senere at tage bopæl i Kalmar i Sverige. På grund af sygdom så han sig i slutningen af 10’erne nødsaget til at sælge forretningen og flytte til Fanø. Her lod han sig uddanne som tandtekniker og havde kun praksis i få måneder før sin død.

 

Bilejer A. N. Jensen  

 

I 1925 opstilledes en benzinstander fra Shell hos bilejer A. N. Jensen, Havnen, hvor Marie Bentzen havde butik. Standeren forsynedes gennem en lukket ledning fra 200 liters jerntromler.

 

Forretningskvinde Frk. Bentzen  

 

Forretningskvinde Frk. Bentzen, d. den 17. oktober 1933. Frk. Bentzen, drev i en årrække forretning i sin ejendom ved Nordby havn. Hun afhændede for et par år siden sin forretning til styrmand J. Iversen

 

Fru Fanny Lauridsen  

 

Fru Fanny Lauridsen, Lindevej var født d. 14. september 1866 i Nordby som datter af snedker N. Hansen Nielsen. Efter endt skolegang kom hun straks ud at tjene, hun havde lyst til at komme ud fra det hjemlige og tilvante og søgte så til København, hvor hun bl.a. havde plads hos kgl. skuespillerinde Marie Schwartz, efter at være vendt hjem havde hun også forskellige pladser her på øen, bl.a. hos daværende pastor Trøjl i Sønderho, endelig kan nævnes, at hun også har tjent i Ringkøbing hos bankdirektør Clausen.

 

Det var således en i det huslige arbejde særdeles veluddannet kvinde, der i 1892 blev gift med styrmand M. J. Lauridsen. I sit ægteskab blev fru Lauridsen moder til 6 børn, 4 sønner og 2 døtre, en søn er gift og bor her i byen, en anden bor i hjemmet hos moderen. De øvrige børn har alle deres hjem uden for øen.

I de første år af sit ægteskab gjorde fru Lauridsen mange rejser til sin mand, som det var skik og brug blandt sømandskonerne dengang. Hamborg, Antwerpen og London var således for hende mere end slet og ret navne på fremmede byer, men i høj grad realiteter, fru Lauridsen var der nemlig adskillige gange gennem årene. På disse rejser bar hun dog ikke nationaldragten, som hun ellers til daglig bærer, - at vække så lidt opsigt som muligt var bestandigt Fanøkvindernes ønske.

I 1920 mistede fru Lauridsen sin mand, da hans skib under en storm drev ind i et minefelt, hvorved hele besætningen på nær to mand omkom. Hun måtte så selv tage kampen for udkommet op og gjorde det da også uden betænkning. Fru Lauridsen drev således gennem flere år en chokoladeforretning, og handlede her, foruden med de gængse fabriksvarer med flere specialiteter. De, der var børn dengang, vil i hvert fald altid med glæde mindes ”slikæblerne”, der dukkede op i butikken hen på sommeren, de små æbler stukket på en pind og dyppet i smeltet sukker var en delikatesse børnene satte højt. ”Fannys slikæbler” havde en stor kundekreds.

Skal man nævne noget særligt hos fru Lauridsen, en særlig egenskab om man vil, må det vist være hendes aldrig svigtende hjælpsomhed, ingen gik vist nogensinde forgæves til hende om en hjælpende hånd. Hendes varme hjerte viste sig også deri, at hun gennem mangfoldige år gav sin svigerinde, Mette Lauridsen, der var blind, et hjem hos sig – i fyrretyve år gav hun sin svigerinde en god og kærlig pleje – det kunne hun gøre samtidig med, at hun opdrog sin børneflok.

 

Lauridsen Fanny 53-6

 

farv-hjemme-1926           massage-1923          Massage

 

Luftfartsselskab          Tandteknink          kaninskins-koebes

 

rugeaeg-1926         maageaeg-maj-1927

 

I Havneslippens sidste hus havde en søster til den gamle boghandler Søren Hansen en såkaldt slikforretning, hvor hun selv lavede de ”berømte” stribede Fanøbolcher og do stænger. Ved eksamenstid var det almindeligt, at mange skoleelever havde købt disse produkter hos frk. Hansen.

På Navigationsvej 15 finder vi fra 1926 – 1943 pensionat ”Ungermann” og på modsat side, Navigationsvej med Frandsen fra 1900 – 1930.

 

B00135 200 Chokolade-automa

 

   Chokolade-automaten - 1929

 

Ølhandler og bryggere

Nordby       

J. N. Jacobsen

Svarrer

Marius Jacobsen

Harald Kjær

 

Ølhandler Marius Jacobsen

Marius Jacobsen, d. august 1937, 48 år gammel. Havde bestyret faderens ølforretning med stor flid og dygtighed. Han var ved sin død, medlem af F.H.I.’s bestyrelse.

 

B5518 oelhandler-Jacobsens-h

 

 

Mineralvandsfabrikant Harald Kjær  

harald-kjaer-01

Mandag den 2. juni 1975 er mineralvandsfabrikant Harald Kjær afgået ved døden på sygehuset i Esbjerg. Harald Kjær, der blev 78 år, vil være kendt af de fleste på Fanø, gennem sit arbejde med Fanø bryggeri, hvor han fremstillede sodavand og hvidtøl, som han kørte rundt og solgte på øen. Harald Kjær tjente i sin ungdom på landet, indtil han i 1927 begyndte i faderens virksomhed: Fanø bryggeri.

Harald Kjær overleves af sin hustru Alma Kjær, deres 3 børn, en søn og 2 døtre, der alle bor på Fanø.

I Nordby kunne en del kunder selv hente øl og sodavand, men Harald Kjær måtte også bruge megen tid på at levere sodavand til hotellerne ved Fanø Bad.

harald-kjaer-02

En gang om ugen kørte Harald Kjær rundt til gårdene i Rindby og indimellem til Sønderho. Han leverede også hvidtøl til Drankerhjemmet i Nordby, hvor man godt måtte drikke den alkoholsvage hvidtøl. En gang hændte det, at de indsatte blev endog meget tørstige, og det viste sig, at øllet ved en fejl var blevet undergæret og tilsvarende stærk, hvilket beboerne åbenbart satte stor pris på.

Fanø Bryggeri fremstillede flere forskellige øltyper: Hvidtøl var den mest almindelige, men derudover blev der også lavet en juleøl og en påskebryg, og så havde man selvfølgelig en skibsøl.

Inden for sodavand havde man en lang række produkter. Se etiketterne her.

 

 

 

 

 

 

etiket1

 

etiket2

 

 

Sønderho

 

H. J. Thomsen

 

 

 

B00045-2

 

 

 

Hans J. Thomsen, 80 år 21. oktober 1939. Her skal ikke opremses de mange rejser eller de skibe som Thomsen har været på, men mere sætte spotligt på hans store engagement i det offentlige liv i Sønderho. Han var i en del år medlem af sognerådet, formand i Sønderho Understøttelseskasse m.m. Han er stadig formand og kasserer i Sønderho Enkekasse og formand for Sønderhoafdelingen af Fanø Bombebøsse.

 

Han startede i sin tid Sønderho Bryggeri, der nu ledes af hans svigersøn.

 

Thomsen har gennem årene har en stor interesse i byens liv og historie og været en ivrig støtte til nye iværksættere.

 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box