Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1940 del 1

 

 

Officielle embeder

 

Nordby

Sognefoged (1945 – 1960)

N. N. Pedersen

Sognefoged (1935 – 1945)

H. Warrer

Jordemoder

Thyra Sørensen

Sognerådsformand (1927 – 1946)

N. M. Kallesen

Sognerådsformand (1946 – 1974)

Marius Sørensen

Præst (1936 – 1961)

Knud Voldum

Læge (1937 – 1956)

J. E. Vestergaard

Læge (1893 – 1945)

N. H. Anthonisen

Sønderho

Sognerådsformand (1932 – 1946)

Marius Nielsen

Sognerådsformand (1946 – 1952)

S. M. Pedersen

Postekspeditør

Albert Møller

Præst (1937 – 1945)

Martin sommer Jørgensen

Præst (1945 – 1952)

Frants Vendelhaven

Læge (1933 – 1944)

G. H. Trolle

Læge (1947 – 1958)

Anton Friis

Sognefoged (1927 – 1948)

Jes Peder Sonnichsen

Sognefoged (1948 -

Niels Fischer Pedersen

Sygeplejerske

Karen Sonja Kromann Clausen

Toldopsynsmand

Chr. Emil Niels Juhl Munck

 

B00122 003 laege-Friis

 

Læge Friis

 

 

Lørdag den 5. juni 1982 er fhv. sygeplejerske fru Karen Sonja Kromann Clausen, Sønderho, afgået ved døden i sit hjem.

Karen Kromann Clausen var født i Sønderho den 15. jul 1911 som datter af fabrikant P. Thøgersen. Hun blev i sin ungdom uddannet som sygeplejerske og kom som sådan til at øve en stor og fortjenstfuld gerning i sin fødeby, hvor hun var meget afholdt. Når hun kom i et hjem for at yde sin hjælp, tog hun sig ikke alene af den syge, men sørgede også for at hjemmet stadig kunne fungere rigtig, så hun var næsten som en husmoder for familierne. Derfor var hun så afholdt. Under udøvelsen af sin gerning lærte hun sin afd. mand, kapt. Folmer Clausen at kende, men dette ægteskab blev kun af kort varighed, idet manden døde et par år efter.

 

 

Arbejdsmænd

 

Nordby

N. A. Jensen

K. R. J. Mikkelsen

Edv. Olsen

Sylvester Jørgensen

O. Sørensen

Th. Madsen

K. Chr. Sørensen

V. M. Rasmussen

V. Lorenzen

Evan E. Nielsen

Ole Andersen

Kr. A. Sørensen

P. E. Svendsen

Baunsgaard

H. T. Alber

Svinth

M. R. Pedersen

Rasm. Petersen

H. Fernis Pedersen

O. M. Hansen

Aage Jensen

Karl Kierkegaard

M. A. A. Jensen

K. G. Henriksen

Harder

H. H. Hansen

H. F. Staach

Kr. E. Schmidt

Joh. Larsen

Sv. Aa. Pedersen

M. C. Pedersen

O. M. Jensen

Hønholdt

K. S. Nielsen

E. Iversen

E. Mouritzen

A. O. Hansen

H. I. Larsen

Th. Madsen

N. A. Jensen

 

H. I. Larsen

Th. Madsen

N. A. Jensen

S. Kraul

K. B. Christensen

S. H. Winther

G. H. Pedersen

Geertsen

H. J. Mathiasen

F. P. W. Jensen

P. Haagensen

Alb. Sørensen

E. L. Konradsen

Verner Lorenzen

Karl Pedersen

F. U. W. Rasmussen

Wilh. Lauridsen

Viggo Olsen

C. P. Pedersen

Enkebøll

S. P. Sørensen

Th. Hansen

S. Almosetoft

Ø. Jensen

E. R. Jensen

Harry Svendsen

S. Mose Sørensen

P. Heinrichsen

Slahct

E. Iversen

P. E. Svendsen

S. O. H. Madsen

E. A. Olsen

C. S. Mortensen

J. M. Sørensen

C. C. Hansen

P. B. Hansen

Jens Leo Thomsen

Søren Jensen

H. J. Rasmussen

W. B. Mortensen

C. A. Skelmose

Jørgen Nielsen

Karl. R. Sørensen

N. J. Winther

V. H. Jensen

K. A. Sørensen

Walther

H. D. Petersen

Lassen Pedersen

N. G. Mathiasen

Seerup

Math. Lauridsen

L. M. Christensen

Theodor Hansen

C. W. Frandsen

H. J. Bertelsen

A. C. Jensen

J. H. Nielsen

Børge Knopper

Thomas Madsen

Sigfred Nielsen

Morten Jensen

Jørg. Lauridsen

J. L. Pedersen

Harder

Har. Mathiasen

A. T. Lauridsen

Sv. Aa. Nielsen

Leo Thomsen

Otto Hansen

Theodor Lauridsen

Chr. Peder Pedersen

 

 

Arbejdsmand Børge Knopper

Knopper Boerge 31-4

Børge Knopper var født i Esbjerg som søn af afdøde fiskeskipper Knopper, men under hans barndom boede hans forældre i Nordby, hvor han også fik sin skolegang. Efter konfirmationen arbejdede han ved landvæsenet forskellige steder, bl.a. gennem en tid på en gård i Terphage. Senere vendte han tilbage til Fanø, hvor han boede siden. Her havde han forskelligt arbejde. I 1937 blev Knopper gift med en datter af slagter J. J. Bønning. Han var medlem af sangforening og jagtforeningen. Blandt arbejdsmændene var Børge Knopper meget vellidt. Knopper døde den 30. september 1950, 43 år gammel.

 

Arbejdsmand Theodor Carl Hansen  

Hansen Theodor arbmd 2-16

Søndag den 17. december 1967 er fhv. arbejdsmand Theodor Carl Hansen, Solvænget, Nordby, afgået ved døden efter lang tids sygdom.

Theodor Hansen er født i Nordby som søn af Hans Morten Hansen, Svenskervej og han blev 69 år gammel. Som ung drog han til søs og sejlede derefter i nogle år, men fik senere sit arbejde i land, hvor han var beskæftiget ved forskelligt arbejde. Afdøde var en venlig og hjælpsom mand, der var i besiddelse af et lyst sind, så længe helbredet var godt, hvorfor han også havde mange venner. Han var nogle år i bestyrelsen for arbejdsmændenes fagforening i Nordby.

 

Arbejdsmand Jens Nørby Sørensen  

Soerensen Jens Noerby Arbmd 3

Efter længere tids sygdom er fhv. arbejdsmand Jens Nørby Sørensen, Hovedgaden, Nordby afgået ved døden den 19. august 1975 på hospitalet i Esbjerg.

Sørensen var født i Rindby den 18. august 1905 og blev således 70 år gammel. Han overtog i sin ungdom faderens ejendom i Rindby, som han senere afhændede og flyttede til Nordby, hvor han gennem mange år var beskæftiget ved forskelligt arbejde, indtil et ulykkestilfælde ved kommunalt arbejde bevirkede, at han helt måtte holde op med at arbejde. Jens Nørby Sørensen hørte til de stilfærdige i samfundet, som ikke ønskede at tage del i det offentlige liv.

 

Arbejdsmand Christian A. Sørensen  

Soerensen Chr A Arbmd 16-15

Tirsdag den 26. august 1975 er fhv. arbejdsmand Christian A. Sørensen, Labyrinten, Nordby, afgået ved døden på sygehuset i Esbjerg, knap 82 år gammel.

Chr. Sørensen var født i Nordby, og han fik i mange år sit arbejde på Fanø, bl.a. som røgmand, hvor han mest var kendt under navnet ”Chr. Røghat”. Han var igennem en årrække beskæftiget som skovarbejder på Sjælland. Han havde en stærk interesse i fagforeningsarbejdet og var i mange år med i ledelsen for afdelingen på Fanø, heraf en del år som formand og var endvidere med i kredsbestyrelsen.

 

Arbejdsmand Thomas Madsen

Madsen Thomas 12-16

Fhv. arbejdsmand Thomas Madsen, Kikkebjergvej, Nordby, er onsdag den 11. oktober 1978 afgået ved døden på hospitalet i Esbjerg i en alder af knap 80 år.

Thomas Madsen var søn af afdøde forvalter Carl Madsen, Nordby, og fik ligesom sin far gennem mange år sit virke ved A/S Fanø Vesterhavsbad. Senere var han ansat hos vvs-installatør C. H. Beck her i Nordby. Thomas Madsen var en samvittighedsfuld og dygtig medarbejder, der stilfærdigt og roligt passede sit arbejde og var derfor meget afholdt af alle, som han kom i berøring med. Hans største fritidsinteresse var jagt, og han var gennem mange år en ledende person indenfor Fanø jagtforening, hvor han udrettede et meget stort arbejde for vildtplejen og først og fremmest for at lære de unge jægere forståelsen af, hvad det vil sige at være en god jæger.

Thomas Madsen var tillige sammen med sin nu afdøde hustru meget interesseret i havebrug, og de dyrkede gennem mange år en stor mønsterhave.

 

 

 

 

 

arbejdere-21121940

21121940

 

 

arbejdere-24081940

24081940

 Harder Anton Arbejdsmand 15  Jensen J V vejmand 20-15  Jensen Morten arbejdsmand 2
Anton Harder Vejmand J. N. Jensen Morten Jensen
 Jensen N Andreas arbejdsman  Jensen Soeren Chr  Mathiasen Harald Arbmd 17-9
N. Andreas Jensen Søren Chr. Jensen Harald Mathiasen
 Nielsen Joergen Arbmd 7-9  Pedersen Christian Arbmd 2-  Pedersen Jens Lassen 13-12
Jørgen Nielsen Christian Pedersen Jens Lassen Pedersen
 Pedersen Theodor Arbmd 44-1  Petersen Carl Arbmd 32-8  Schmidt Hans Arbmd 27-10
Theodor Pedersen Carl Petersen Hans Schmidt
 Soerensen Albert Arbmd 35-7  Soerensen Ejner Arbmd 51-3  Soerensen Jens Arbmd 34-14
Albert Sørensen Ejner Sørensen Jens Sørensen
 Soerensen Jens Marinus Arbmd  Soerensen Soeren Marinus Arbm  Soerensen Soeren Mose 12-15
Jens Marinus Sørensen Søren Marinus Sørensen Søren Mose Sørensen
 Toft Sonnick Hansen Arbmd 5    
Sonnick Hansen Toft    

 

 

Sønderho

Poul Andersen

Jørgen Jensen Bagger

Martin Otto Hansen

Jes Nielsen Kromann Hansen

Martin Sørensen

 

 

Antikvitetsforretninger

B. Jensen, Fanø Bad

O. Fischer Sørensen, Nordby

 

Autoværksteder

L. C. F. Andersen, Tankpasser

Fanø Autoværksted

Christiansen

Fanø Autoværksted

Leo Madsen

Fanø Autoværksted

 

Fanoe-Autovaerksted

 

 

 

fanoe-autovaerksted-1946

 

 

autovaerksted-10071944

 

10071944

 

fanoe-autovaerksted-27111948

27111948

 

 

 

 

Mekanikermester Leo Madsen

Mandag den 18. juli 1983 er mekanikermester Leo Madsen, Gl. Postvej, Nordby, afgået ved døden, 67 år gammel.

Leo Madsen var født i Esbjerg men kom som ung mand til Fanø, hvor han sammen med en kollega købte et autoværksted, som han senere selv overtog. Det lykkedes for ham at føre sin virksomhed frem til et godt og tidssvarende værksted i nye bygninger med benzinstation med videre. Det skete ved hjælp af stor flid og dygtighed og en lang arbejdsdag.

 

 

Mekaniker

 

Nordby       

Jens Christian Christiansen

Aage R. Riis

Th. Jensen

A. Brinck

Verner Vilhelm Worm

Leo Madsen

Viggo Nielsen

J. O. Larsen

Johannes Just

Henry Skelmose

Lunding, Autolakerer

Hans Jørgen Hansen

Gunnar Olsen

Mathias P. Lauridsen, lærling

Axel von Bülow

 

 

Brinck Alfred Mekaniker 57-

Mekaniker Alfred Brinck

Havde en cykelforretning i Mellemgaden.

 

Sønderho

Mekaniker, Ove Pedersen

 

 

Arkitekt

Berg, Bygningskonstruktør

E. J. Bird, Konstruktør

Munch Pedersen, Arkitekt

Holger Rosenkvist Jensen, Konstruktør

T. S. Lorentsen, Tegner

Svend Warrer, Tegner

 

 

 

Bagere og brødudsalg

 

Nordby

Agnes Brinck, Hjemmebageriet

H. A. Olesen, Bagermester

Kaj Ager

Svend Sigurd Engsted, Bagermester

Pedersen, Bagermester

Knud Toft

Beck, Bagermester

Sigvald Frank Sørensen

Th. J. Jensen

Svend Kromann

Victor Hansen

Margoth

Arnold Jensen

A. K. Nissen

Karen Rødgaard, brødudsalg

Robert Engsted

Egon Hansen, lærling

 

 

Ager Kaj 54-14

Kaj Ager

 

 

Bager Agnes Brinch  

Brinch Agnes Frk 22-12

Fredag den 2. maj 1947 kan frk. Agnes Brinch, Brinchs Hjemmebageri, fejre 25 års dagen for sin indtræden i sin moder, afd. fru Nanke Brinchs forretning. Fru Brinch erhvervede i sin tid bageriet af skibstømrer Christen Christensens hustru, fru Karen Christensen. De første år drev hun bageriet alene, til datteren i 1922 kom hjem for at assistere hende. Efter sin moders død for nogle år tilbage fortsatte frk. Brinch virksomheden alene og kan altså på fredag se tilbage på 25 år ved bageovnen.

Den gamle ovn, der fyres med lyng, er den sidste af sin slags i hvert fald i Ribe Amt. I mors tid fortæller frk. Brinch, fik vi lyngen med lægter fra fastlandet. Der gik et par dage med at få det kørt fra havnen til laden, hvor det havde sin plads. Da lægtersejladsen hørte op, fik vi lyngen herovre, men det har gennem snart mange år knebet med at skaffe den tilstrækkelige mængde, så nu bruges kvas, men det er jo også et af øens egne produkter.

Brinchs Hjemmebageri behøver i og for sig ingen nærmere omtale. Dertil er det for kendt. Til hvor mange Fanøgilder har frk. Brinch ikke leveret brødet. Fanøkringlen, de særlige franskbrød til ”skaaren smørrebrød” og tekagerne var og er endnu uundværlige bestanddele ved ethvert virkeligt gilde herovre.

En af frk. Brinchs kolleger udtaler i anledning af jubilæet: frk. Brinch er meget afholdt blandt sine kolleger, hvor der træffes en aftale under en eller anden form, er det aldrig hende, der bryder den. Det er forbavsende, hvad frk. Brinch har kunnet præstere i sit lille bageri, og det brød, hun fremstiller, har kunder selv udenfor øen.

 

 

 

 

karen-roedgaards-broedudsalg

 

m-pedersen

 

Fortunabageriet-1940

 

 

Bagermester Svend Sigurd Engsted

Engsted Svend Bagermester 4

Svend Engsted var født i Sønderho som søn af afd. bagermester N. S. A. Engsted, hos hvem han arbejdede som ung mand, indtil han startede sin egen forretning i ”Fortuna” ved Hovedgaden i Nordby. Denne forretning drev han bistået af sin hustru med stor dygtighed gennem ca. 35 år, indtil sygdom tvang ham til at høre op med det krævende arbejde. Helbredet var i de seneste år ikke helt godt, men han fandt da glæden i at kunne færdes i den frie natur her på Fanø. D. 28. januar 1976.

Svend og Knud Engsted ca. 1934.

 

 

 

 

 

bagere-05101940

05101940

 

 

bagerforretninger-25061944

25061944

 

bager-engsted-vejviser-1946

 

Sønderho

Arnold Jensen, bagersvend

H. N. Mandø

Robert Engsted

Knud Engsted

Niels Sonnichsen Andr. Engsted

Sonnich Engsted, lærling

 

 

Bagermester Knud Engsted

Knud blev født i Sønderho i 1917, d. 17. februar 1991, og blev boende her hele sit liv. Som ung tog han til søs, men måtte opgive dette job og kom i stedet for i bagerlære hos sin far.

Det faldt i Knuds lod at overtage bageriet i 1946 og sammen med sin afdøde hustru, Ellen, drev han forretningen videre i 28 år.

Knud var en dygtig bager og vidste, hvordan brød skulle bages for virkelig at smage af noget, og det uanset om det var rugbrød, finere brød eller den ægte Fanøkringle.

Til stor glæde og stolthed for Knud har den yngste af hjemmets 5 børn fortsat bageriet med stor dygtighed, idet også han bager brød af fineste kvalitet.

I sit fritid havde jagten Knuds store interesse, og han elskede naturen og alt levende, hvilket den store flok af vilde fugle i hans have er et tydeligt bevis på. Til det sidste nød han at studere det fugleliv, der udfoldede sig i træerne og på hans altid fyldte fuglebrædter.

Blandt de nærmeste, vil Knud (og Ellen) især blive husket for den ualmindelig store gæstfrihed mod såvel store som små, der altid strømmede en i møde. Når man var inden døre her, var der ikke langt til ”en lille een” og en glad, sund latter.

 

 

Barberer og frisører

Nordby

Emil Kromann

A.      J. Hornum Hansen

Arthur Sillemann Sørensen

Asger Brinch

Chr. M. Rung, Damefrisør

Frk. Elna Larsen, Damefrisør

Frk. Edith Christensen, Damefrisør

Alma Christiansen, Konsul Lauritzens Plads

Svend Aage Hornum Hansen, lærling

Asger Øhle Brinck

Olga Andersen, damefrisør

 

 

 

Damefrisør frk. Elna Larsen  

Efter længere tids sygdom er damefrisør frk. Elna Larsen den 12. februar 1964 afgået ved døden på hospitalet i Esbjerg. Frk. Elna Larsen, der blev 68 år gammel, har gennem ca. 20 år drevet frisørsalon i Nordby, indtil sygdom tvang hende til at opgive sit erhverv. Frk. Larsen var afholdt af sine mange kunder.

 

 

frisoersalon-29041944

 

29041944

 

 

Barber og frisørmester Emil Kromann  

Barber og frisørmester Emil Kromann, f. 1908. foran indgangen til sin forretning på Konsul Lauritzens Plads. Salonen lå til venstre når man kom ind i opgangen. Billede fra sidst i 1940’erne. På det tidspunkt var der 2 herrefrisører i Nordby og Emil Kromann’s forretning havde den laveste omsætning, ifølge Winkler Kromanns hæfte om huset på Hovedgaden 56. Og omsætningen blev endnu lavere, da en tredje frisør etablerede sig i byen.

 

 

B1528-14

 

 

Barber Asger Brinch

Frisørmester Asger Brinck, Nordby, var født i Sønderho den 16. april 1918 som søn af fyrskibsmatros S. M. Brinck. Han fik sin uddannelse som frisør i Esbjerg, og efter nogle år som svend fik han sin egen forretning i Nordby, hvor han var anerkendt som en meget dygtig fagmand. Gennem årene fik han betroet flere tillidsposter i Nordby, hvor han en tid var medlem af bestyrelsen for F. H. & I. og af bestyrelsen i Nordby sogns jagtforening. D. august 1960.

 

 

frisoersalon-24021945

 

24021945

 

damefrisoer-30081946

 

30081946

 

Christiansen Alma Damefrisoe  Hansen Hornum Anton J 
Alma Christiansen Anton J. Hornum Hansen

 

Blikkenslager

 

Nordby

Mathiasen

Jes Mathiasen

Ejnar Christensen

Leo Gundestrup

N. Skelmose

 

 

 Mathiasen Jes Blikkenslager  Skelmose Niels J Blikkensla  

Jes Mathiasen 

Niels J. Skelmose

 

 

 

blikkenslager-gundestrup-16

16041949

 

Bogbinder

Jørgen Andersen

 

 

Boghandlere, papirhandlere

H. Christensen

H. P. Hansen

Lenthe

 

 

 

Boghandler Henry Christensen

Onsdag morgen, den 6 .september 1972, er boghandler Henry Christensen, Hovedgaden, Nordby, afgået ved døden, 71 år gammel.

Boghandler Christensen stammede fra Hørve på Sjælland. Han blev oprindelig uddannet i tekstilbranchen og tog videre uddannelse som dekoratør, et felt, hvor han opnåede stor dygtighed. For over 40 år siden kom han til Fanø, hvor han lærte sin tilkommende hustru, fru Juliane Christensen at kende, hun var datter af den i sin tid så kendte boghandler Søren Clausen Hansen, og efter dennes død overtog han den gamle anerkendte forretning, J. N. Hansens boghandel, som han sammen med sin hustru drev lige til sin død.

Som indehaver af denne forretning blev han kendt af alle her på Fanø og af øens mange turister. Han var hver dag at finde i sin butik, lige til sygdommen lagde sig hindrende i vejen.

 

 

Christensen Henry Boghandle

 

hansens-boghandel-overtagel

28.12.1940

 moerkelaegningspapir-11051940

hansens-boghandel-20061942

20.06.1942

vinflaker-21081943

21081943

 

regning 2

 

B8516

 

Boghandelen til højre i billedet.

 

B1356 Hovedgaden-37 postkor

 

Til venstre først Handelsbanken, så Boghandelen, og til højre et skilt mod Telefoncentralen.


Gå til top

End Of Slide Box