Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1940 del 4

 

Snedker

Nordby

A. L. Jepsen

K. H. Jensen

N. Rødgaard

Niels S. Thing

Peter Christian Andersen

Møller Lauridsen

Harry Jensen

Verner Poulsen

Peder Frank

Jes Brinch

Fritz Müller

Chr. Holm Andersen, lærling

H. P. Jepsen

Peder M. Frank

Walter Møller

 

 

ligkister-21021942

21021942

 

 

Snedker Anders L. Jepsen

Anders Jepsen var født i Nordby, d. 7. maj 1976, og han var bror til malermester Hans Jepsen. Som ung mand kom han i lære som snedker og arbejdede gennem mange år som svend hos nu afdøde tømrermester Hans Jensen, hvor han var værdsat som en dygtig og samvittighedsfuld håndværker, der passede sit arbejde på bedste måde.

 

 

 Moeller Walter Snedkerlaerlin  Roedgaard Niels Snedker 48-3  Thing Niels S Snedkermester
Walter Møller Niels Rødgaard Niels Thing

 

 

Sønderho

Max Pedersen

Henry Ibsen

Thomas Poulsen, tækkemand og kirkebetjent

H. Dahl Nielsen

Niels M. Nielsen

Lambertsen

August Pedersen

Andreas Jørgen Holdt

 

 

Snedkermester August Petersen

Petersen var som bekendt med ved Sønderho redningsbåds kæntring 28. maj i 1942. han blev hårdt medtaget og hans helbred har siden da været stærkt svækket.

August Petersen var en meget dygtig håndværker. Han var håndsnild som få, og han løste uden problemer mange håndværksmæssige småproblemer, som adskillige andre måtte lade ligge. Død 3. november 1942.

 

Snedkermester Hans Dahl Nielsen

Hans Dahl Nielsen var født i Sønderho, som søn af hovmester Thomas A. Nielsen. Gennem en række år var han en solid og flittig håndværker dels inden for sit egentlige fag, dels senere som en habil tækkemand. Han har lagt tag på adskillige af Sønderhos stråtækte huse. Men for nogle år siden pådrog Dahl Nielsen sig en alvorlig øjenlidelse, der hindrede den ellers så virksomme mand i at fortsætte sit vante arbejde, og han har været svagelig gennem længere tid.

For år tilbage tog Hans Dahl Nielsen virksomt del i sognets offentlige arbejde. Han var således i flere perioder medlem af Sønderho sogneråd og af menighedsrådet, ligesom han en årrække var formand for sognets sygekasse. Også Dahl Nielsens særlige interesse for afholdsbevægelsen  bør nævnes, idet han hele sit liv gik aktivt ind for afholdssagen, og indtil sin død var medlem af Blå Kors. Død 1. april 1967.

 

Snedkermester Max Pedersen

Torsdag d. 12. marts 1987 sidst på eftermiddagen på faldende vand, døde Max. At det skete sidst på eftermiddagen og på faldende vand er måske en tilfældighed, men i så tilfælde passer tilfældigheden godt på Max. Det var typisk for ham ikke at holde fyraften til bestemt tid, hvis han var midt i noget, nej så blev han ved til det var færdigt, om det så blev sen fyraften.

Som så mange andre herovre var Max overbevist om, at liv blev til på stigende vand, og sluttede på faldende, det har jeg så tit hørt ham snakke om. For ham, der har boet og arbejdet så tæt på Vadehavet, hans interesse for jagt, fiskeri og sejlads, har tidevandsrytmen været en lige så naturlig ting, som at trække vejret.

Max var født i Sønderho d. 12.11. 1910 og kom tidligt i lære som snedker. Efter nogle få år som ung at have arbejdet i Esbjerg, vendte han tilbage til Sønderho, og har arbejdet her resten af sit liv. I stedet for at sige arbejdet, burde man nok sige levet her, for Max var det at arbejde, nemlig det samme som at leve. Arbejdsglæden ligefrem strålede ud hos Max. Om han murede, snedkererede eller stod på værkstedet i flere timer og reparerede en tilsyneladende lille ubetydelig ting, glæden og tilfredsstillelsen var altid den samme.

Hvad Max har betydet for Sønderho er umuligt at gøre op, han har aktivt taget del i næsten alt, Sogneråd, Menighedsråd, Jagtforening, Redningsbåd, Bjergelav m.m. Om han altid har gjort det rigtige, afhænger af de øjne der ser det, men helt sikkert er det, at han gjorde det i en god mening for Sønderhos bedste.

At byen i dag er så arkitektonisk velbevaret og prises i høje toner af alle fra nær og fjern, har han en meget stor del af æren for. Længe inden det var almindeligt at beskæftige sig med bevaring, havde Max set de kvaliteter og værdier byen bestod af, og gjorde hvad han kunne for at værne om dem. En lille fejl her og der kan man godt finde, men ingen af os er fejlfri, nogen gange har det måske været et kompromis han har måttet indgå. Det holder måske ikke altid, men han sagde tit, af to onder vælger man det mindste.

Han har levet i en tid, hvor der skete en udvikling inden for alt, nye materialer nye arbejdsmetoder, nye normer og kvaliteter. Han fulgte med i det hele, var åben positiv og kritisk, ikke bange for at prøve det nye, og tilpasse det de gamle håndværkstraditioner, som han værnede om. Han har skabt et værksted med traditioner og kvaliteter, som er enestående i dansk håndværk, men ikke mindst har han forstået at give sin indsigt og viden videre til en ny generation, der vil mindes ham ved selv at prøve på at give det videre.

 

 

Syersker

Nordby

A. E. Mortensen

Mary Jensen

Astrid Kjær, Sy-salon

Karen Nielsen

Gudrun Clausen

M. E. Olsen

Asta Hummelgaard

Anna Jasper

Else Jørgensen

Anny Munch

Nina Nielsen

Mathies Lauridsen

Fru Grønborg Nielsen

Fru barbermester E. Kromann

Fru Jens M. Sørensen

 

sykursus-02111940

02111940

syning-23061945

23061945

systue-17111945

17111945

lapning-19011946

19011946

kjolesyning-19071947

19071947

systue-01061940

01061940

systue-27041940

27041940

systue-31081940

31081940

toej-07121940

07121940

toej-09031940

09031940

toej-17021940

17021940

symaskiner-15021941

15021941

syning-16021941

16021941

omsyningscentral-25031944

25031944

opmaskning-05081944

05081944

syning-20051944

20051944

 

 

Kjaer Astrid Syerske

Astrid Kjær

 

 

Sønderho

Anne Brinch

Anne Margrethe Ibsen

Marie Kathrine Nielsen

Mette Sonnichsen

Karen Sørensen

 

 

Tobakshandlere

Aghøj, Cigarhandler

Frandsen, Cigarmager

Frk. Nikoline Sørensen, Centrum

Jens Iversen

Alfr. Olsen

Cecilie Eriksen

 

fanoe-cerutten-01121940

 

01121940

 

aghoej-27111948

27111948

 

aghoej-julen-1949

 

Tømmerhandel

Nordby Tømmerhandel

 

 

nordby-toemmerhandel-0801194

08011949

 

 

Tømrer

Nordby

Math. Svendsen

Magn. Hansen

Poulsen

J. S. Brinck

Paulus Nielsen

Niels Toft Jensen

P. Hestbek

E. Johansen

Bertel Sørensen

B. Sørensen

Henry Hagen Nielsen

Anders L. Jepsen

Aage Jensen

S. Stübert Pedersen

Hakon Hansen

Lars Peter Jensen

Axel Nørgaard

J. H. Jessen

N. A. M. Nielsen

K. E. Muller

Ising

Rude

Egebro

Carl Sørensen

P. S. Petersen

Ove Andersen

K. C. H. Ludvigsen

S. Pedersen

Kn. Sørensen

Rasmussen

Ejner Adolf Johansen

Willy Christoffersen, skibstømrer

H. S. P. Fuglsang, skibstømrer

Niels E. Tuborg Persson, skibstømrer

Poul Gunnar Hansen, savværksarbejder

Niels H. Almosetoft, skibstømrer

Viggo Brinck Lauridsen, skibstømrer

Axel Christian Andersen, skibstømrer

Ferdinand Christensen, skibstømrer

J. Christoffersen, skibsbygger

 

 

 

 Hestbek Poul toemrermester 3  Almosetoft Niels  Christensen Ferdinans
Poul Hestbek Niels Almosetoft Ferninand Christensen
 Jensen Carl Henry tømrer  Johansen Ejner Toemrermester  Lauridsen Viggo Brinck 15-7
Carl Henry Jensen Ejner Johansen Viggo Brinck Lauridsen
 Ludvigsen Svend  Soerensen Erling Skibstoemre  Soerensen Knud Savskaerer
Svend Ludvigsen Erling Sørensen Knud Sørensen

 

 

hestbek 11051940

11051940

 

 

Poul Hestbek begyndte egentlig sin færd gennem livet med at stile efter en karriere på de store have, men han fandt åbenbart større lyst til at virke på landjorden som håndværker og gik i lære som tømrer. Efter udstået læretid tog han på håndværkerskole for også at få indblik i teorien. Derefter påbegyndte han sin egen virksomhed i Nordby. Han fik efterhånden stablet en god forretning på benene, flittig og dygtig, som han altid har været, og det faldt i hans lod at uddanne 14 unge til dygtige håndværkere.

Men vi må også nævne ham som musikeren Poul Hestbek. Ingen har vel her på Fanø opnået en så stor popularitet som ”spillemand” som han. Han har siddet ved klaveret til så mange fester og herved været stærkt medvirkende til, at stemningen blev helt rigtig. – Hvad var en Fannikerdags danseaften værd, hvis ikke Poul slog tonerne an?

 

 

B1646-29 Hestbek

 

 

Poul Hestbek var gennem mange år Nordbys brandinspektør, og her var han også altid oppe på mærkerne som en dygtig mand med et godt overblik over sagerne.

Lørdag den 12. september 1992 kan tømrermester Poul Hestbek fejre sin 80 års fødselsdag.

Poul Hestbek er født i den ejendom, hvor Nordby Brugs nu har til huse, hans far var købmand Poul U. Hestbek.

Poul Hestbek sejlede i 2 år med rederiet C.K. Hansens skib ”Amalienborg”; en tid han omtaler med glæde. Alligevel ville han i land og kom i lære hos tømrermester Hans M. Jensen på Fanø. Efter endt læretid tog han på Haslev Håndværkerhøjskole, hvor han bestod sin svendeprøve (en spindeltrappe).

Den 28. april 1941 nedsatte Poul Hestbek sig som tømrermester på Fanø i sine morforældres Fanøgaard, Hovedgaden 68-70, så han har således haft 50 års jubilæum i 1991. 14 unge drenge har i den periode fået deres uddannelse efter den gamle mesterlære, og alle er de kommet godt i vej.

Ved siden af sin tømrerforretning har Poul Hestbek haft en dejlig hobby – han har spillet klaver. Allerede som 14-årig spillede han i biografen, der jo viste stumfilm dengang. Siden spillede han til så og sige alle fester og baller på Fanø. De gamle styrmænd og skippere husker ham for hans spil til deres eksamensfester og til deres nytårsballer. Også danseskolerne på Fanø spillede han til i mange år. Og endnu bliver der sendt bud efter ham, ja helt fra Skagen. Han husker jo al god musik fra de gode gamle dage, og finder den rigtige rytme til Fanødans. Fanø Håndværker- og Industriforening gjorde ham til æresmedlem i 1991.

Poul Hestbek var fra 1942-1952 lærer i teknisk skole. Brandchef for Nordby Brandvæsen fra 1946-1982, så der har således været bud efter ham fra flere sider.

 

 

B1693 020 Poul-Hestbek-vaerk

 

B1693 021 Poul-Hestbek-vaerk      B1693 027 Hestbek-toemrervaer

 

B1693 030 Hestbek-musik 1

 

B1693 031 Hestbek-musik

 

 

 

Skibstømrer Aksel Nørgaard

Fredag den 1. november 1991 er skibstømrer Aksel Nørgaard, Lodsvej, afgået ved døden 81 år gammel.

Aksel Nørgaard, en rar, venlig og hyggelig mand med et lunt glimt i øjet, er kendt af mange, også uden for Fanø.

Han kom til Fanø i 1946 og tog straks del i livet på øen. Han var en god bas i et kor, som blev bygget op. Han var med til at starte Fanøs spillemandsorkester sammen med Pavar, Kokkenborg og Krølle. I flere år var han meget aktiv indenfor Fannikerdagen og spillede dilettant i adskillige forestillinger. Samtidig passede han sin gerning som skibstømrer. Startede senere snedkerforretning på Lodsvej, hvor han også passede sin bedemandsforretning.

Musikken og familien var dog det, der stod hans hjerte nærmest. Han har glædet utallige med sin fine musik og musikinteresse. Selv i sin høje alder drog han hver uge til Esbjerg, hvor han spillede for folkedansere der.

 

axel-noergaard

 

Sønderho

Villy Brinch Sonnichsen, skibstømrer

Niels Martin Carl Nielsen

Skibsbygmestre

Christoffersen

Iver Christiansen

 

Skibsværft: Fanø Skibsværft, J. Christoffersen

 

Skibstømrer

Nordby

H. Pedersen

Andersen

A. C. Andersen

E. Sørensen

Willy Christoffersen

Andersen

R. Christensen

Persson

E. O. Sørensen

Fuglsang

C. A. Christiansen

F. Christensen

Kvist

Almosetoft

 

Bådebygger

 

Bådebygger Karl Kristian Sørensen

Lørdag den 28. oktober 1978 er bådebygger Karl Kristian Sørensen, Nordby, afgået ved døden.

Sørensen, eller som vi alle bedst kender ham, Kesse Huus, blev 66 år gammel. Han kom som dreng sammen med sine forældre fra Ringkøbing her til Fanø, hvor faderen fik arbejde på Fanø skibsværft.

Kesse Huus var kendt af alle i Nordby, han var den, som mange havde brug for, og som kunne klare næsten alle problemer både af teknisk og håndværksmæssig art, han havde det i fingrene. Vi mindes ham således som en værdifuld medhjælp, når vi havde montører til vore maskiner i trykkeriet (Fanø Bogtrykkeri). Også på mange andre områder var han en såre nyttig mand, som vil blive vanskelig at erstatte. Han var så rolig og vellidt af alle her i vor by. Stilfærdigt gik han iblandt os, og med snilde og dygtighed klarede han de ting, han gav sig i kast med. I sin fritid holdt han meget af at færdes på stranden, hvor han var en kyndig ravsamler, og han kunne også forarbejde fine ting af det rav, som han fandt, og han havde egentlig glædet sig til den dag, hvor han kunne blive pensionist for at få bedre tid til sine egne interesser.

Afdøde mistede for mange år siden sin hustru. Han overleves af fire sønner, hvoraf de to bor i Nordby, og to har deres beskæftigelse og hjem i Grønland. Kesse havde den store glæde og oplevelse at besøge sine drenge i Grønland, og han så hen til, at der kunne blive lejlighed til at gentage besøget.

 

Tækker

Nordby

Evald Pedersen

 

 

Tøndelægger

Sønderho

Hans Pedersen

 

 

Urmagere og guldsmede

Nordby

H. C. Pedersen

Peder L. Sørensen, ophørt i 1961 i Nordby.

 

Urmager Peder L. Sørensen

Peder L. Sørensen var født i Nordby, som søn af kapt. Oscar Sørensen. Lærte i sin ungdom urmagerfaget, og han indrettede senere sit eget værksted med forretning i moderens hus ved Hovedgaden. Han var en dygtig og omhyggelig håndværker, som hurtigt vandt sine kunders tillid. Foruden sit egentlige håndværk arbejdede han meget som ravsliber og udførte mange smukke ting. I 1961 solgte han hus og forretning til dens nuværende indehaver, urmager Axel Christensen

 

urmager-pedersen-14101944

14101944

urmager-07021948

07021948

 

 

Pedersen Niels H

Urmager Niels H. Pedersen

 

 

Vask og strygning

 

Nordby

 

Rulleforretning: Marie Alber

Frk. Erna Pedersen

Jensen

Frk. M. Christiansen

Margrethe Christensen, strygerske

Vaskeri: Maren Kathrine Martini, Tværvej

Mette Louise Holst

Sigurd Jensen

Margrethe Alber

Dagmar Jacobsen

Mette Svarrer

Nilly Skaarup

Erna Lei Ager

Elise Ager, Kikkebjergvej

 

 

 

rulning-25051940

25051940

vaskeri-16081941

16081941

rensning-21021942

21021942

vaskeri-28111942

28111942

vaskeriet-nordby-04091943

04091943

elektrisk-rulle-26081944

26081944

vaskeri-23061945

23061945

mette-svarrers-vaskeri-2603

26031946

rulleforretning-09021946

09021946

vasketoej-12021949

12021949

vaskeri-13071946

13071946

 
 Jensen Sigurd 42-5  Ager Elise 39-10  Svarrer Mette H 51-10

Sigurd Jensen. Vaskeri på

 

Navigationsvej

Elise Ager Mette Svarrer

 

På Suensonsvej 2 havde Mette Hansine Svarrer et vaskeri fra 1940 – 1970

 

 

Vognmænd                   

 

Nordby

 

Robert Jensen, chauffør

V. Ager, chauffør

K. E. Pedersen, chauffør

J. Pedersen, chauffør

Kr. M. Nielsen, chauffør

N. N. Koustmann, chauffør

H. A. Poulsen, chauffør

M. G. Nielsen, chauffør

M. Jacobsen, chauffør

H. P. Hansen, chauffør

Rudolf Iversen, chauffør

Robert Jensen, chauffør

Svend Aage Nielsen, chauffør

Jens Karl Sørensen, chauffør

Otto Svendsen

Jens Brinck

J. Nørbye

Chr. Svendsen

Viktor Madsen Munch

Anders With Hansen

S. A. Svendsen, Rutebilejer

N. A. Nissen

J. N. Hansen, bilejer

J. Warrer, bilejer

Niels Thomsen

Magnus Munch Jacobsen, chauffør

Roland Madsen Munch, chauffør

Svend Gravesen

Egon Svendsen

Jens P. Svendsen

 

 

 

Rutebilejer Søren Svendsen

 

Fhv. kaptajn, rutebilejer Søren Svendsen, Vestervejen, kom efter konfirmationen ud at sejle, og tog senere styrmands- og skibsførereksamen på Fanø Navigationsskole. 

Svendsen etablerede ruten færgen – Rindby Strand og byggede i maj 1936 rutebilstation og butik ved Rindby Strand. Bygningen indeholdt venteværelse, et rum til sortering af post, kiosk og telefon. Desuden indrettedes der i bygningen 3 længe tiltrængte toiletter, endda med træk og slip. Senere solgte han butikken til en datter og søn og rutebilerne til A/S Fanø Rutebiler. 

I begyndelsen af rutens tid var Kirkevejen meget vanskelig farbar, bestod kun af sand, men fik så en udbedring, idet man lagde et tykt lag ler og grus på vejen.

 

B00133 019

 

Chauffør Egon Svendsen

 

Egon Svendsen, Vestervejen 59, Nordby, er søndag den 17. januar 1993 stille sovet ind i sit hjem efter længere tids svær sygdom, kun 67 år gammel. 

Egon blev uddannet automekaniker men fortsatte sin løbebane som buschauffør ved sin far, Søren Anker Svendsen. I 20 år kørte han busruten fra Fanøfærgen til rutebilstationen på Rindby Strand. 

Som 44-årig blev Egon taxavognmand ved Esbjerg Taxa. Dette erhverv drev han, indtil han valgte at nyde sit otium i sit barndomshjem på Vestervejen. 

Egon nød at opholde sig i sin have, han elskede naturen og stilheden. 

Gennem hele livet har Egon været utrolig pertentlig og altid med orden i tingene. 

 

 

Chauffør Svend Gravesen  

 

Chauffør Svend Gravesen kom til Fanø i 1944 og døde i juli 1987. Han sagde altid, at han kom for en weekend, men den varede ved. Han elskede Fanø og især Sønderho. Han er nok mest kendt for sin tid som buschauffør. Når sommergæsterne kom, stod han udenfor bussen i uniform og kasket, hvor han tog imod alle med et smil og hjalp med kuffert, cykel, barnevogn m.m. - selv et barn kunne blive til dels passet. - Han kørte også mange udflugter: Skole- og feriebørn, Nordby Husmoderforening, Folkedansere m.fl. Og efter en vellykket tur kom han altid glad hjem.

 

I hans unge dage fiskede han fra Nymindegab, hvor han var født. Senere kørte han lastbil for bl.a. Marie Pedersen, og sønnen Ove, da han kom til. Da rutebilerne blev A/S kom Chr. Andersen fra Ribe, og han skaffede Svend fast arbejde ved DSB i Ribe på ruten Ribe-Esbj.-Flensborg; men Svend længtes tilbage til Sønderho, også da han en overgang var ude at fiske med „Lathyrus" og „Agnes Margrethe". Han blev så ansat ved klitvæsenet under Hans Jensen, og blev selv senere klitfoged under plantøren, hvor de havde et godt samarbejde. - Svend elskede at værne om klitterne og især Hønen. Han dækkede og plantede og glædede sig, når det groede. - Det var hans store sorg, når en storm lavede huller i hans elskede klitter.

 

B1474 besaettelsen braeddetra

 

B1474 besaettelsen magelige-

 

 P2-9

vognmand-jens-brinck-071219

07121940

rutebilen-13071940

13071940

vognmand-09111946

9111946

 rutebilstation-rindby-vejvi  vognmand-svendsen-vejviser-
 vognmand-munch-1946  

 

I huset før kirken, havde Victor Munch sin vognmandsforretning. Her har salon ”Krøltoppen” nu til huse.

 

På parkeringspladsen ved kirken fandtes et slik-kiosk som passedes af fru Munch, senere blev kiosken bestyret af Hans Iversen.

 

 Pedersen Joergen P Chauffoer  Schmidt Andreas Chauffoer  Svendsen Jens P Vognmand
Chauffør Jørgen P. Pedersen Chauffør Andreas Schmidt Vognmand Jens P. Svendsen
 Thomsen Niels Vognmand    
Vognmand Niels Thomsen    

 

Sønderho

 

Egelund, chauffør

Sv. Gravesen, chauffør

H. M. Hansen, chauffør

Ove A. Pedersen, Rutebilejer

Chr. Nissen, vognmand

J. Kr. Hansen, vognmand

Carl Jensen, vognmand

Søren Lassen Pedersen

 

B00133 073

 

Sønderho – Rindby – Nordby. 1946. Ejer Ove A. Pedersen. I rutebilgården, Sønderho

 

 

B00076 018 Rutebil-1947

Rutebil 1947.

 

Øvrige handlende

 

Nordby

 

Alfred Larsen, billedskærer

Oluf F. Sørensen, dekoratør

Frk. M. Jensen, Ekspeditrice

Frk. Viola Fredsø, Ekspeditrice

Anna M. Christiansen, Husassistent

Frk. Lilly Hansen, Husassistent

Inge Jensen, Husassistent

Frk. Norma Jensen, Husassistent

Erna Lilly Jensen, Husassistent

Ruby Jepsen, Husassistent

Hansine K. Mathiasen, Husbestyrerinde

Thomas Nielsen, Uldhandler

Hertz, Kreaturhandler

Sara Poulsen, Modist

Frk. Spangtoft, Modist

Ingeborg Hansen, chokoladehandler

M. Rødgaard Pedersen, duplikeringsbureau

Marie Nyboe, massøse

Anne Pedersen – ”Kaffe-Ane”

 

 

 

 

Chokoladehandler frk. Ingeborg Hansen

 

Hansen Ingeborg 29-10

Torsdag, den 10. marts 1949 er frk. Ingeborg Hansen, Esbjerg, afgået ved døden på Centralsygehuset i Esbjerg i en alder af 72 år. – Frk. Hansen, der var datter af den i sin tid så kendte skibsfører Jørgen N. Hansen, havde i sin ungdom pladser ved husgerningen, men efter nogle års forløb tog hun atter ophold i barndomshjemmet for at pleje sine forældre på deres gamle dage. 

Senere begyndte hun en forretning med hjemmelavet chokolade, og varerne fra den lille forretning i Havneslippe vandt hurtigt ry for deres fine kvalitet. Sin natur tro, ønskede hun også her at yde det bedste, og frk. Hansen var vist betydelig mere nøjeregnende med, at tingene fik den rette kvalitet, frem for hun selv den størst mulige fortjeneste. 

Da krigen kom med sine mange erstatningsvarer opgav hun at drive forretningen videre, ”jeg vil ikke sælge alt det kram til folk, som de nu vil prakke mig på”. Alderen var dog også begyndt at melde sig hos hende, helbredet var ikke mere godt, men hendes energi fik hende dog til at holde ud endnu et stykke tid. Men til sidst måtte frk. Hansen kapitulere, og hun tog så ophold i hjemmet hos en niece.

 

 

 

Isforretninger: 

 

John Hansen

 

M. L. Holst

Alf. Olsen

fodpleje-24081940

24081940

kiosk-11041942

11041942

oelhandler-20061942

20061942

skoenhedspleje-04051946

04051946

svenning-boye-25101947

25101947

fodklinik-14021948

14021948

rundflyvning-07081948

07081948

 

 

Anne Pedersen – ”Kaffe-Ane”

 

Maja Pedersen erindrer om sin mor: ”De sidste år, min mor levede, var hun ved at være træt. Så fik hun en lille butik herhjemme i »æ nar donska (nordstuen). Der var hundekoldt. Når vi havde gæster, var der ingen, der ville sidde derinde. Der havde hun kaffe og margarine, chokolade og bolcher. Om formiddagen drog hun op til Rindby med sin lille vogn og solgte de varer, der var bestilt. Børnene var især glade for hende, da de fik slik. Hun tjente vist ikke ret meget på varerne. Sidenhen under krigen blev hun kendt som »Kaffe-Ane« og »Erstatnings­Ane«. Når jeg kom hjem sidst på eftermiddagen, var der et værre roderi i køkkenet. Køkkenbordet var fyldt med opvask og store gryder. Det kunne jeg ikke holde ud at se på og være i. Så gik jeg i gang, jeg nænnede ikke, at hun skulle komme træt hjem og ordne alt det. Somme tider kunne jeg også nå at rydde op i stuen, og det var jo også i min egen interesse, at der var hyggeligt at være om aftenen, når jeg kom hjem.

 

Min mor fik et langt liv. Hun blev født den 8/7 1874 og døde den 18/12 1947. Jeg husker tydeligt, at det var lige før jul, mens vi boede i Stiftsprovstegården.

 

 

Mor havde en kiosk omme ved havnen i mange år. Hun kogte creme, og det blev puttet i en form, og der kom is ovenpå og rundt om. Vi skulle så dreje ismaskinens håndtag rundt, til det blev stift. Det var mest søndage og i ferierne, hun var der. Hun solgte også chokolade og forskellig andet. Der stod så mor ved alle færger hele dagen. Der kom mange skoler herover på udflugt dengang. På søndagsskoleudflugt - oftest til Sønderho - var hun med og solgte til alle børnene. Hjemme i nordstuen havde mor alt muligt slik + kaffe og margarine, som hun kørte op til Rindby og solgte. Under krigen ophørte kiosken vist, men salget i Rindby fortsatte vist lidt endnu, men mor var ikke rask.”

 

kaffe-ane

 

Maja Pedersen på sin mors, Anne Pedersen, f. Jensen, arm. Faderen til venstre med to af Majas søskende. Til højre moderens søster med sin familie.

 

Sønderho

 

P. H. Lauridsen, Sølvsmed

Lone Ibsen, apotek og chokoladeforretning

 

 

 

Ølhandler og bryggere

 

Nordby        

 

Niels Mathiasen, Carlsberg

J. N. Jacobsen

E. Sørensen, Tuborg

H. Kjær, Fanø Bryggeri- og Mineralvandsfabrik

 

 Jacobsen J V oelhandler 53-5  Mathiasen Niels Hovmester
J. N. Jacobsen Niels Mathiasen

 

oeldepot-30051942

30051942

 

Mineralvandsfabrikant H. Kjær

 

Ølbryggeri: Fanø Bryggeri og Mineralvandsfabrik, H. Kjær. Bryggeriet er anlagt 1895. Sønnen Harald Kjær overtog faderens virksomhed. Harald Kjær fremstillede mineralvand og hvidtøl, som han kørte rundt og solgte. Harald tjente i sin tid på landet, indtil han overtog virksomheden.

 

 Kjaer Harald oelhandler

 

 


Gå til top

End Of Slide Box