Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1940 del 3

 

Radioforretninger

Radiotekniker Fabricius

Jens Sørensen

Jens Jensen

J. C. Fabricius

 

 

radio-19091947

19091947

 

Radio-og-stoebegods-01011949

01011949

nordby-radioservice-1006194

10061944

nordby-radioservice-2904194

29041944

 

 

Isenkræmmer

 

Støbegods, kakkelovne: Nordby Støbegodslager, Jens M. Sørensen

 

stoebegods-01041944

01041944 

 

Isenkræmmer Jens Morten Sørensen

Jens Sørensen var en kendt og meget afholdt mand på Fanø, hvor han gennem næsten hele sit liv havde sit virke, og her begyndte han i april 1944 en lille forretning med støbegods, en forretning som han med stor flid og dygtighed udviklede til en god og solid isenkræmmerforretning. På flere måder tog Sørensen med interesse del i sin bys liv og virke, bl.a. var han meget virksom inden for samariterarbejdet i Røde Kors, og han var en periode medlem af Nordby sogneråd. Han var kendt som ”Jens Kakkelovn”. Død 28. juni 1977.

 

Kiosker

John Hansen, is forretning

M. L. Holst, is forretning

Alfr. Olsen, is forretning

 

grotteis-28051949

28051949

oremier-is-05031949

05031949

 

Kogekoner (Køksen)

Alma Lauridsen

Karen Lybecker

Dorthea Lybecker

 

 

 

 

 Lauridsen Alma Kogekone 5-6  Lybecker Dorthea 54-11  Lybecker Karen 55-15
Alma Lauridsen Dorthea Lybecker Karen Lybecker

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

 

Nordby

Viktualiehandler  Th. Mortensen

Kommis  P. Holm

Købmand  Chr. Hansen (Manøe)

Kommis  A. Mejnertz

Købmand  Svend Poulsen

Kommis  Johs. Hansen

Købmand  Jens  Iversen

Kommis  P. T. Nielsen

Købmand  Egon Petersen

Kommis  Ove Jessen

Købmand  Kr. Hansen

Kommis  Aage Madsen

Købmand  Harald Svarrer

Kommis P. Thim Nielsen

Købmand  Hugo Svarrer

Kommis Børge Zorn Hansen

Købmand  H. Svarrer Hansen

Købmand  S. K. Svarrer

Kommis  Hans Th. Sørensen

Kommis  Gunnar Nørholm Iversen

Hans Villadsen, Rindbystrand

Købmand Alfred William Petersen

 
Købmand Harald Svarrer

Svarrer Harald Koebm 30-15

Harald Svarrer, d. 11 april 1987, kom til Nordby i 1929 til Nordby som kommis hos daværende Købmand N. M. Nielsen. Senere fik han sin egen forretning, som han drev i 20 år, hvorefter han afstod den til Morten Devantier.

Lørdag den 11. april 1987 er fhv. købmand Harald Svarrer, Nordby, afgået ved døden efter lang tids sygdom.

Harald Svarrer eller onkel Harald, som næsten alle kaldte ham, var født i Esbjerg som søn af postassistent Peder Svendsen Svarrer, der sammen med sin hustru, Mette Svarrer, var af gammel fanøslægt.

Harald Svarrer blev gift med en datter af skomagermester Morten Nielsen, hustruen døde for 10 år siden.

 

 

 

B1474 besaettelsen overklist

 

 

Købmand Svend Poulsen  

Onsdag den 15. februar 1967 kan købmand Svend Poulsen, Hovedgaden 17, Nordby, fejre 25 års jubilæum som købmand i Nordby.

Svend Poulsen kom som ganske ung mand til Nordby, hvor han kom i lære hos nu afdøde købmand Søren Svarrer, og det artede sig således for den unge mand, at han senere kom  til at overtage den gamle ansete forretning, hvor han selv havde lært handelen. Købmand Svend Poulsen fandt sig hurtigt til rette som selvstændig købmand i Nordby, og det er lykkedes for ham at føre forretningen videre på en god måde, således at der stadig er det rette tillidsfulde forhold mellem købmanden og kunderne.

Forretningens trivsel har stadig ligget købmand Svend Poulsen på sinde, og han har her haft en god hjælp og støtte i sin hustru, fru Maren Poulsen, som næsten daglig har taget en tørn bag disken i de travle perioder, og nu i de seneste år er også sønnen kommet med i billedet.

Svend Poulsen og hans kone, Maren, startede under meget små forhold som selvstændige forretningsdrivende den 15. februar 1942. Det var en stor dag, da vi første gang havde en 100 kroner seddel i kassen.

Det var Svend Poulsens gamle læreplads de overtog. Han havde lært faget fra 1929 til 1932, men de næste 10 år var han væk fra øen. Ingen af ægtefællerne er fra Fanø. Svend Poulsen var fra Holsted og Maren var fra Oksvang. Det var en hård tid, at starte i. Der var krig, varemangel og rationering, og da parret overtog butikken var der ikke rindende vand. Alle vandrør var frosset, og de måtte hente vand langvejs fra.

Men de klarede sig, og fik en god, fast kundekreds fra hele øen. De havde også mange faste turister far Europa, især tyskere.

I 1977 trådte sønnen, Svend Erik og svigerdatteren Lise ind i firmaet.

 

 

koebmand-svend-poulsen

 

koebmand-svend-poulsen-2

 

 

 

Butikken fulgte med tiden, med flere ombygninger, men disken blev bevaret, og inde i kontoret fandtes stadig en stor træreol med plads til melvarer, sukker og gryn; det var dog ikke længere i anvendelse.

Udover sin forretning har Svend Poulsen haft flere andre interesser at dyrke. Navnlig på idrættens område har han været meget aktiv både som fodboldspiller og som badmintonspiller, hvor han var medlem af foreningen fra 1942 og udførte et stort stykke arbejde for badmintonsporten på Fanø. Han har tillige udført et betydningsfuldt arbejde som kasserer i Fanø erhvervsforening gennem mange år.

 

 

materialhandel-24021940

24021940

koebmand-14021942

14021942

 svendpoulsen-julen-1949

chokolade-03041948

03041948

forretningsoverragelse-2412

24121949

 svend-poulsen-vejviser-1946

 

 

 Jessen Ove Kommis 58-6  Meinerts Adolf 12-13  Moeller Erik Koebmandslaerling
Kommis Ove Jessen Adolf Meinerts Lærling Erik Møller
 Pedersen P Chr Koebmand 34-8  Svarrer Soeren Koebm 42-7  Soerensen Hans Thomas Kommis
P. Chr. Pedersen Søren Svarrer Kommis Hans Thomas Sørensen
 Verner-Lassen Ejner Kommis  Hansen Chr koebmand 60-16  
Kommis Ejner Verner-Lassen Chr. Hansen  

 

 

   Hans Thomas Sørensen havde ”Grotte-Is" på Hovedgaden sammen med sin kone, Inger, og senere butikken Centrum.

 

Sønderho

Th. J. Lorenzen

P. Sonnichsen, havde også en lille boghandel

Svend Lorentzen, kommis

Elna Lorentsen

Anne Petrea Sonnichsen

Henrik Gade

 

Rindby

Købmand  S. P. Tobiesen

 

 

Maler

 

Nordby

Henningsen, Malermester

Hans M. Jepsen, Malermester

Alf Nielsen, Malermester

Hans Overgaard

Jens Jensen, Malermester

Clausen, Malermester

P. M. Christensen, Malermester

E. F. Christensen

H. V. Christensen, Malermester

Claus Jensen

H. C. Andersen, Malermester

Morten Beck, Malermester

P. C. Mikkelsen

M. Sørensen, Malermester

Peder Nørby Pedersen

Lorens Lauridsen

Søren M. Clausen

Hans Møller

A. Clausen

Marius J. Poulsen

H. Overgaard

Niels J. Brodersen

Tom Clausen, lærling

Jens Nielsen

 

 

Maler Chr. Henningsen

Henningsen Christian maler

Chr. Henningsen, der var født i Nordby, d. 2. august 1965, og lærte sit fag her i byen, hvor han også boede i mange år og stiftede hjem, hvor en stor børneflok voksede op. Han var her beskæftiget med forskelligt arbejde, dels ved sit fag og dels ved flere andre ting, bl. a. var han i en årrække aflæser ved Nordby gasværk, hvor han også var ansat som ekstraarbejder. Efter at hans hustru var død, flyttede han til Ringkøbing, hvor han boede siden og arbejdede som maler.

 

 

 

Malermester Hans Overgaard

Hans Overgaard, der siden 1937 har været beskæftiget på Fanø først som mestersvend hos malermester Marius Sørensen, hos hvem han i de seneste år var kompagnon, var kendt som en meget dygtig håndværker. Død den 16. juni 1971.

 

Maler Søren M. Clausen

Clausen S M malermester 4-8

Sørens far ejede og var i mange år kaptajn på 3 mst. skonnert ”Anna”, der med sin råriggede fokkemast som en god sejler i en årrække pløjede Atlanten på tværs og langs – naturligvis med Søren mønstret efter konfirmationen som yngste mand ombord på rejser, der mest gik til Sydamerika. I USA fik Søren et ufrivilligt, men lærerigt ophold, da ”Anna” ved uheld i New Yorks havn mistede riggen ved en bropåsejling. Senere hjemme gik Søren Clausen i land for at blive udlært malersvend hos mesteren Marius Sørensen, Nordby. I 1939 fejredes bryllup, bruden var daværende slagtermester i Rindby, Søren Sørensens datter, Cathrine.

 

 

 

Malermester Hans Martin Jepsen

Fredag den 19. august 1983 er fhv. malermester Hans Martin Jepsen, Fregatvej, Nordby, afgået ved døden, 83 år gammel.

Hans Jepsen var født i Nordby, og her blev han i sin tid udlært som maler. Her arbejdede han også som svend i nogle år, inden han oprettede sin egen forretning som malermester. Han var en solid håndværker, der fik en god kundekreds, som satte stor pris på hans rolige væremåde og dygtighed. en tiltagende svagsynethed gjorde det dog efterhånden vanskeligt for ham at påtage sig arbejde.

Hans Jepsen var i hele sin færden en stilfærdig og venlig mand, der havde sin faste plads i Nordby kirke livet igennem.

 

 Christensen Harald Maler 48  Jensen Claus A maler 57-2  Jensen Jens maler-(Radio-Je
Harald Christensen Claus Jensen Jens Jensen (Radio-Jens)
 Nielsen Jens Maler 50-11    
Jens Nielsen    

 

Sønderho

Maler  Arne Anthonisen

Søren Brinch Nielsen

Sonnich Peder Thomsen, malermester

 

 

Manufakturhandler

Nordby

 

Kommis  Anders Bildsøe Hansen

Th. W. Beck

Evald Hansen

Thomas Nielsen, uldhandler

Karen Sofie Holst

Dorthea Holst

 

 

trikotage-30101942

30101942

karen-sofie-holst-08011944

08011944

boernetoej-19111949

19111949

 thwbeck-julen-1949
   

 

Dorthea Holst havde sammen med datteren Karen Sofie Holst en lille butik med garn og stoffer ved Møllebanken. Her hentede skolebørn materialer til håndarbejde i skolen.

 

Murer

Nordby

P. Schmidt

Willy Toft Mathiasen

Alf Nielsen, Murermester

Villadsen

O. C. Madsen, Murermester

O. Madsen, Murermester

N. C. Berg

Andreas Egetoft, Murermester

Anders Christensen, Murermester

Knud Kallesen

Peter Berg, Murermester

Marius Nielsen

Ib Berg

Chr. Langmark Nielsen

Jens Chr. Pedersen

K. Fr. Thomsen

Harald Thomsen

C. P. Schmidt

A. E. Nielsen

Frederik Pedersen

Chr. Lassen Svarrer

 

 

Murermester Peter P. Schmidt

Tirsdag den 26. juni 1984 er murermester Peter P. Schmidt, Skolevej, Nordby, afgået ved døden i sit hjem, 78 år gammel.

Peter Schmidt kom i sin ungdom til Fanø og arbejdede en årrække som murersvend hos P. Berg, indtil han startede som selvstændig mester. Han fik snart oparbejdet en betydelig forretning, da han jo allerede var kendt som en meget flittig og dygtig håndværker.

Hans 2 sønner, som begge er murere har allerede i nogle år har ført faderens forretning videre her i Nordby.

Murer Knud Kallesen

Mandag den 6. juli 1992 er fhv. murer Knud Kallesen, Nordby, afgået ved døden.

Knud Kallesen, der blev 78 år gammel, var født i Rindby som søn af gårdejer og sognerådsformand N. M. Kallesen. Han blev i sin tid udlært som murer og var al sin tid beskæftiget ved dette fag. Han var anerkendt som en meget dygtig og omhyggelig håndværker, der var afholdt af sine kollegaer på de byggepladser, hvor han gennem de mange år havde sit arbejde.

Knud Kallesen var meget afholdt af alle, som han kom i berøring med. Han havde mange venner, som vil savne ham for hans gode og stille, lune væremåde.

 

 Berg Ib Murersvend 19-13  Pedersen Frederik Murer 24-  Schmidt Lorens Murer Rindby
Murersvend Ib Berg Frederik Pedersen Lorens Schmidt
 Svarrer Chr Lassen Murer 10    
Chr. Lassen Svarrer

Han havde et lille værksted

overfor Borgerskolen.

   

 

Sønderho

Murer Peder Mortensen

Murer Marnved Pedersen

 

Musik- danseundervisning og anden undervisning

Ella Bøndergård starter en danseskole i 1946.

 

Møller

Nordby       

Møllebestyrer Emil Hansen

 

 

 

Parfume og sæbehuse

Tatol

 

 

Tatol

Den 1. april 1947 er det 25 år siden, at nu afdøde Fru Johanne Pedersen åbnede et udsalg fra Schous Fabrikker i sin ejendom ved Hovedgaden 80.

Fru Pedersen blev lige fra starten assisteret af sin datter, fru Helene Hansen, hvis mand nogle år forinden var død som følge af en sygdom, han havde pådraget sig ved et skibsforlis.

 

B8959 Hovedgaden-80

 

Moder og datter hjalp troligt hinanden; med pasningen af forretningen igennem årene. Venlige og imødekommende — og dertil „Folk af vor egn'" -- som de begge var, fik de snart en stor kundekreds. For nogle år tilbage blev forretningen da også betydeligt udvidet gennem tilbygning, og den er siden blevet yderligere moderniseret, så den i dag fremtræder som en smuk og moderne forretning.

Da fru Pedersens helbred i de sidste leveår ikke var godt, har datteren måttet klare forretningen og det huslige arbejde praktisk talt ene, men det lykkedes - eller Helene som hun benævnes af sine bysbørn i daglig tale — at få det alt sammen fra hånden.

I dag, hvor der igen er ved at komme varer på hylderne, vender fornøjelsen ved at drive forretning tilbage, udtaler fru Hansen.

 

tatol-19111949

19111949

tatol-vejviser-1946

1946

 

Ravdrejer

Nordby

Hansine Jessen

 

 

 

Jessen Hansine 13-15

Hansine Jessen

 

Sønderho

Kr. Helle

P. J. Lund

 

Sadelmager

Johs Møller

John Møller

Christiansen

 

 

 

jmoeller-julen-1949

1949

 

Sagfører

 

 

advokat-skibelund-20011940

20011940

 

Skomager

 

Nordby

M. J. Nielsen

M. Mortensen

Chr. Gundersen, Kikkebjergvej

Winther

Chr. Rasmussen

L. Hansen

Søren Jensen

Hans Madsen

 

Skomagermester Chr. Rasmussen

Rasmussen var født den 16. april 1883 i Jerne ved Esbjerg, d. 1. januar 1956. Gennem mange år opholdt han sig i København, hvor han havde sin egen skomagerforretning. I København lærte han også sin hustru, fru Anina Rasmussen, f. Svendsen at kende. De blev gift den 2. oktober 1932.

For omkring en halv snes år siden flyttede de her til Nordby, hvor fru Rasmussen er født. I nogle år havde Rasmussen derefter en skomagerforretning i frk. Maren Madsens hus ved Mellemgade. Men denne forretning ophørte han med omkring 1953, da han følte, at kræfterne var begyndt at tage af

.

 

 

mortensens-skotoej-25031944

25031944

skomager-rasmussen-25091948

25091948

 Gundersen Chr Skomager 13-1  Hansen L  Nielsen M J Skomager 11-12
Chr. Gundersen L. Hansen (Jerusalem) M. J. Nielsen
 Jensen Jenny 1-2

”Jenny Sutsko”, som hun

lavede mange af. Hun boede

på Østervej, helt mod øst.

 
Jenny Jensen    

Sønderho

Hans Mejnerz Thomsen

Magnus Lambertsen

 

Skomager Hans Mejnertz Thomsen

Mandag den 6. januar 1947 kan skomager Hans Mejnertz Thomsen, Sønderho, fejre 50 års jubilæum som skomagermester.

 

skomager-05031949

05031949

 

Træskomagere

Arne Egberth Sørensen

 

 

Skræddere

Nordby

M. Grønborg Pedersen

Dahl Larsen

C. A. Jensen

Jensen

Bernt Brodersen

A. Brodersen

Helmuth Jacobsen

Sigurd Kjær

Ane Margrethe Sørensen, syerske

Margit Almosetoft Jensen, syelev

Astrid Kjær, syerske

Mette Pedersen, syerske

Margrethe Alber, syerske

Ninna Thora Nielsen, syerske

Kirsten Nielsen, syerske

Johanne Marie Nielsen, syerske

Laura P. Lauridsen, syerske

Maren Lauridsen, syerske

Grethe Jensen, syelev

Anna Anthonisen, syerske

Anna E. B. Mortensen, syerske

Mary Jensen, syerske

Marie Henriette Christensen, syerske

 

 

 

 

 Lauridsen Laura Syerske 11-  Lauridsen Maren Syerske 10-  Pedersen Magnus Groenborg Sk
Laura Lauridsen Maren Lauridsen Magnus Grønborg Pedersen
 Alber Margrethe 28-7  Christensen Marie Syerske 6  Jensen Carl skraeddersvend 3
Margrethe Alber Marie Christensen Carl Jensen
 Jensen Morten skraeddermeste  Larsen C Dahl Skraeddermeste  Kjaer Sigurd Skraedder 8-8
Morten Jensen C. Dahl Larsen Sigurd Kjær

skraedderm-dahl-25031944

25031944

skraedder-28071945

28071945

skraedderi-03081946

03081946

skraedderi-17081946

17081946

skraedder-18081948

18081948

skraedderi-08011949

08011949

skraedderiet-ici-23041949

23041949

 

 

Sønderho

Skrædder Andreasen

 

 

Skorstensfejer

Skorstensfejermester Jensen

 

 

Slagtere

Nordby

A. E. Hansen

N. A. C. J. Alber

Jørgen M. Larsen

Sofus Sonnichsen

Oluf Alber

K. M. Hansen

Karl Nørby Sørensen

Søren Sørensen

Carl Sørensen

 

 

Slagter Karl Nørby Sørensen

Soerensen Karl Noerby Slagter

Karl Nørby Sørensen var kendt også langt udenfor Fanøs grænser. Hans mange gøremål, barber, slagtermester, handelsmand, jæger, fisker, kennel-ejer, foruden en mængde poster i foreningsbestyrelser på Fanø gjorde ham til en kendt mand som deltog med stor interesse i stort set alt, hvad der rørte sig på øen. Foruden et stort hjerte for folkedanserforeningen var han i 25 år formand for F. H. & I., blot for at nævne lidt. Han selv startede en lille slagterbutik på Lindevej. Sørensen overtog i 1936 sin far, slagtermester S. P. Sørensens forretning, og fra en ret beskeden begyndelse har han, dygtigt bistået af sin hustru, oparbejdet en god og solid forretning, som nu findes i pæne og moderne lokaler ved Hovedgaden i Nordby.

Købte senere forretningen i Hovedgaden, hvor han sammen med sin hustru Agnes, fik en god forretning. I 1978 bortforpagtede han den og hjalp i stedet sønnen i Rindby Supermarked.

 

 

 

slagter-26021949

26021949

slagter-alber-vejviser-1946

1946

slagter-km-soerensen-vejvise

1946

 
 Alber Karl Johan Slagter 60  Sonnichsen Sofus  Sonnichsens Sofus-fru
Carl Johan Alber Sofus Sonnichsen Fru slagtermester Sonnichsen
 Soerensen S P Slagter 33-9    
S. P. Sørensen    

Slagtermester J. Lambertsen

P. H. Petersen

 

Onsdag den 8. september 1971 kan fhv. slagter og postbud i Sønderho, Christian Sørensen, Sønderho, fejre sin 75 års fødselsdag.

 

B00137 076 Axel-og-Peter-ba

 

Axel og Peter Bakkely - Peter slagter

 

Smede

Nordby

V. E. Jensen

Børge Jørgensen

Mikkelsen

K. E. Poulsen

Jørgen Jørgensen

E. C. Nielsen

Hugo Lechscheidt

Niels Kristian Nørby Jensen, lærling

Th. Jørgensen

 

 

 

Smedemester, købmand Valdemar Jensen

Lørdag den 13. november 1971 er fhv. smedemester, købmand Valdemar Jensen, Hovedgaden Nordby, afgået ved døden, 62 år gammel.

Valdemar Jensen var født i Esbjerg den 27. oktober 1908 og blev uddannet som smed. I sommeren 1943 overtog han smedeværkstedet ved Fanø skibsværft, som han drev med flid og dygtighed i en årrække. Han var gift to gange, men mistede sin hustru i en ret ung alder. Der var i dette ægteskab 2 børn, en datter og en søn.

Senere blev han gift med sin anden hustru, og sammen drev de hendes købmandsforretning ved Hovedgaden videre.

 

 

smedemester-joergensen-20021

 

20021943

 

 Knudsen Alfred Smed 11-9  Mikkelsen Mikkel Smed
Alfred Knudsen Mikkel Mikkelsen

 

Sønderho

S. M. Pedersen

 


Gå til top

End Of Slide Box