Mitfanoe
Den 31. december 1720 er der en voldsom stormflod

Den 31. december 1720 er der en voldsom stormflod, der gav mange skader langs hele vestkysten, også på Fanø.

Der nedsættes en kommission der skulle undersøge skadernes omgang og hvorledes disse kunne afhjælpes. Kommissionen erklærer: 

"at Beboerne har lidt virkelig Skade, hvorfor de nu sidder udi meget slet Tilstand og behøver derfor Moderation i Landgilde". I alt 97 Rdl. 2 Mk. 15 Sk. fik de eftergivet.

Biskop Brorson beretter i sin Visitatsbog, at han på grund af storm og højvande, ikke kunne komme over til Fanø den 14. oktober 1754.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles