Mitfanoe
Stormflod januar 1991

Fra Vestkysten 9. januar 1991:


800 sandsække i brug på Fanø

Stormflodberedskabet på Fanø virkede som planlagt - Størst problemer i Nordby

Beredskabsledelsen på Fanø konstaterede, at stormfloden  kulminerede kl. 8.40, da vandstanden atter faldt. Stormfloden var på sit højeste kl. 7.55 med en vandstand på 3,88 m. Kl. 8.40 var den faldet til 3,73 m. ved Nordby.

Kl. 10.10 var stormflodssituationen generelt lettet så meget, at politiet afblæste alarmberedskabet og gik over til forhøjet beredskab.

Også denne gang har indsatsen på Fanø især koncentreret sig om, at sikre huse på det oversvømmede havneareal i Nordby og i umiddelbar nærhed op til hovedgaden.

Det blev således nødvendigt at spærre Store Slippe med et betydeligt antal sandsække for at forhindre vandmasserne at trænge op i Hovedgaden og dermed bl.a. true dragtsamlingen.

Beredskabet i orden

Atter har stormflodsledelsen konstateret, at beredskabet virker. Beredskabet etableres ved alarm, hvor lederne er civilforsvaret, hjemmeværnet og politiet i den nye kommandobunker på Stadionvej for at koordinere arbejdet og udsende særlige vejpatruljer.

På intet tidspunkt har der været optræk til panik på Fanø. Digesikringen virker og digeportene blev lukket som de skulle.

Endnu ved 9-tiden havde vi ikke modtaget meldinger om tilskadekomne fastslog Fanøs civilforsvars operationsofficer Chr. Mortensen.

Vandmasserne var det største problem. På Fanø blev der i de tidlige morgentimer bragt pumper ud til de truede ejendomme ved havneområdet. Ved Navigationsvej måtte der yderligere pumpes kloakvand væk - og ved Gl. Huse i Rindby blev der pumpet vand væk ved et par gårde.

Der har tilsyneladende slet ingen problemer været i Sønderho. Der er passage gennem det nye dige ved "Børsen". Her blev der i vinter etableret nye skodder. De virker som de skal - og vi har ikke haft meldinger om problemer i Sønderho, konstaterede Chr. Mortensen ved 9-tiden.


 

800 sandsække

 

CF-leder Jan Alber Jepsen oplyste samtidig, at man var ved at geare beredskabet ned. 

Med den faldende vandstand kan vi tage det mere roligt. Problemerne har været vand og vores opgave har for det meste bestået i at sikre truede huse mod indtrængende vand. Jeg skønner, at vi har brugt op mod 800 sandsække, hvoraf vi havde mange af dem i beredskab. Bortset fra havnefronten er der os bekendt ikke trængt vand ind i huse, fastslog Fanøs CF-leder ved 9-tiden. 

Adskillige af sandsækkene blev gjort klar i weekenden og placeret strategiske steder. Op ad formiddagen i dag gik 25 elever fra Fanøs Søfartskole i gang med at fylde yderligere 100 sandsække. de skal være i beredskab, hvis stormflod atter truer. Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles