Mitfanoe
Sæbesyderi
 

I 1851 søgte smed Abraham S. Abrahamsen i Nordby om bevilling til at anlægge et sæbesyderi. Sogneforstanderskabet anbefalede hans ansøgning med følgende påtegning: " I Betragtning af det for Kommunen gavnlige, at Industrien udvides i forskellige Retninger, meddeler Forstanderskabet nærværende Ansøgning sin bedste Anbefaling. De lokale Forhold er imidlertid her af den Beskaffenhed, at man ikke tør undlade at bemærke, at al mulig Hensyn bør tages til Forebyggelse af Ildsvåde."

Det var alle de stråtækte bygninger, forstanderksabet tænkte på.

Abrahamsen fik bevillingen den 14. juli 1851. det blev ham pålagt "i Henseende til Værkets Indretning og Drift nøje at rette sig efter, hvad der af Brandvæsenet og Sundhedspolitiet i saa Henseende maatte foreskrives".

Abrahamsen døde ugift i 1861, og sæbesyderiet blev ikke fortsat efter hans død.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles