Mitfanoe
Mergelselskab

Torsdag den 22. december 1938 afholdtes et møde i Rindby Forsamlingshus med henbik på oprettelse af et mergelselskab i henhold til lov nr. 136 af 1. juni 1929 om begunstigelser ved mergelselskaber.

P. Skov valgtes til ordstyrer og N. M. Sørensen til skriftfører.

Formanden for Vestjyllands Mergelforsyning B. Nielsen var inviteret for at redegøre for oprettelsen af et Mergelselskab.

Det vedtoges at stifte foreningen og arbejde for levering af merglen i 1939.

Vedtægterne blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. Til bestyrelsen valgtes: P. Skov, formand, P. Mathiasen, næstformand, S. Rødgaard, Emil Jensen, kasserer og A. Iversen.

På et møde den 23. marts indgås der kontrakt med vognmand Gravesen & Andersen, Esbjerg om kørslen af mergel til Fanø.

På generalforsamlingen den 19. december 1951 ønskede man at udbetale overskuddet i januar 1952 og derefter at ophæve foreningen. På et bestyrelsesmøde den 3. marts 1952 vedtoges det at betale overskuddet med 1 kr. pr. vognladning mergel, i alt 949 kr.

Foreningen nedlagdes på generalforsamlingen den 10. marts 1952.

der havde tidligere været en Mergel- og Kalkforening på Fanø, hvorfra disse annoncer stammer:

Kalk-og-mergel      Fanoe-mergel-og-kalkforening


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles