Mitfanoe
Tangfabrik

 

Søtang var i vinteren 1916 eftersøgt som eksportartikel. Et udenbys interessentskab havde i januar 1916 købt et større jordstykke syd for Sønderho og startet en tangfabrik. I april 1916 opførte man et pakhus og bestilt en maskine til at præparere og presse de mange læs søtang, der er udstrøet på det købte areal. Tangen skulle eksporteres, men der var delte meninger om tangens anvendelse.

 

p92 1 web

Tanghuset

Oprindelig brugtes dette hus til opbevaring af tang, der brugtes til tangmadrasser, men senere blev det til et lille traktørsted i "Søndermarken", ejet af en frk. Leander. Indimellem arrangeredes der baller i huset, men den lille restaurant havde ikke succes, og frk. Leander forlod Sønderho engang i 30'erne.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles