Mitfanoe
Ørreddamme

 

Tidligere rutebilejer i Sønderho, Ove Pedersen påbegyndte i 1957 anlæg af ørreddamme, som et større saltværksanlæg bag klitterne mellem Pælebjerg og Sønderho Strandvej. Arealet på ca. 36 ha. er købt fra Sønderho Kommune.

Det er entreprenørfirmaet Lodahl & Sønner, Herning der stod for arbejdet, og de gjorde en stor indsats for at færdiggøre arbejdet så hurtigt som muligt. En gravemaskine, der kan flytte 2 kubikmeter sand i minuttet arbejdede hver dag 15 timer.

 

oerreddam---udgravning     oerreddam---roerledning

Man havde dog store problemer med grundvandet, der stod højt, forsinkede arbejdet. 8 – 10 pumper med en kapacitet på 4500 liter vand i timen arbejdede med at holde grundvandet væk under nedlægningen af den 520 meter lange rørledning, der skal forsyne dammene med vand fra Vesterhavet. Rørledningen der er 40 - 50 cm i diameter, munder ud uden for 3. Revle.

oerreddam

Der blev anlagt 12 damme på 60 X 9 meter bag yderste klitrække. Desuden anlagdes et vandreservoir til 30.000 kubikmeter vand, således at dammene i nødstilfælde kan forsynes med frisk vand i seks dage uden tilførsel gennem rørledningen. Vandet i dammene skal fornyes seks gange i døgnet, og til det brug opførtes i tilslutning til rørledningen en pumpe med en kapacitet på 10.000 liter vand i minuttet.

Oprettelsen af saltvandsdambruget blev imødeset med stor interesse, idet planerne på forhånd blev mødt med nogen skepsis.

oerreddam---Ove-Pedersen

Det blev dog først i juli 1958, at Ove Pedersen kunne sætte den første ørredyngel ud. Det skete med udsættelsen af 200 regnbueørreder, i størrelsen 15 – 18 cm, blev leveret af N. Jøkers dambrug i Hjortekjær, og de søgte straks efter udsætningen til bunds i midten af den store dam, hvor vandstanden var ca. 75 cm.

Det friske havvand, der pumpes ind direkte fra havet gennem den godt 500 meter lange rørledning indeholder i juli måned en del små rejer og krebsdyr, så indtil videre var der rigeligt med naturligt foder til de 200 forsøgsørreder. Senere skal de 12 damme fyldes med 10 – 12.000 fisk.

oerreddammeplacering-copy


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles