Mitfanoe
Rindby Andelsmølle

 

Rindby Andelsmølle- og Foderstofforening havde konstituerende generalforsamling i november 1906 i "Byen"s forsamlingshus. Love vedtoges og der blev valgt bestyrelse: gårdmand Math. Jensen, S. J. Sørensen, P. N. Pedersen og Jens Nørby samt uddeler M. N. Mortensen. Til bestyrer valgtes arbejdsmand N. M. Kallesen, og til kørsel valgtes gårdmand M. H. Jensen. Møllen er ankommen og huset til foderstof er bygget.

 

b1435 rindby andelsmoelle 19

Rindby-Andelsmoelle koersel-til-rindby-moelle-192 koersel-rindby-andelsmoelle-1

Møllebestyrer Niels M. Hansen

Mandag den 12. maj 1952 er møllebestyrer Niels M. Hansen, Rindby, afgået ved døden på Sct. Josephs hospital i Esbjerg.

Niels Hansen, der blev 65 år gammel, var født i Rindby, og her drev han gennem mange år en landejendom, som han dog nu havde nedlagt, da de til ejendommen hørende jorder var overtaget af jordfordelingsudvalget. Ved siden af arbejdet på sin egen jord, var Hansen gennem en årrække bestyrer af Rindby andelsmølle, en stilling, som han udfyldte med dygtighed og påpasselighed til andelshavernes tilfredshed, og han kom gennem sit arbejde her i berøring med alle sine kolleger i Rindby, når de havde ærinde på "Møllen", og han fik på denne måde også mange venner. Han var en stilfærdig og venlig mand, som ikke stillede store krav til livet, han følte sig sikkert bedst tilpas, når han stille og roligt kunne passe sit arbejde på møllen og hjemme på gården sammen med sin hustru.

Møllebestyrer Jens Christiansen

Møllebestyrer Jens Christiansen var født i Rindby den 7. august 1891. han slog sig på landbruget og drev igennem mange år en landejendom i Rindby, som han dog nedlagde og lejede det meste af jorden ud, og derefter blev han bestyrer af andelsmøllen i Rindby. Gennem årene har han haft sæde i adskillelige bestyrelser og han har gennem mange år været knyttet til redningsbåden i Rindby, og for sin indsats her blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles