Mitfanoe
Officielle embeder

 

Efter stærkt snefald skulle sognefogeden med det samme indkalde folk for at rydde veje og stier for sneen. Her var kvinderne også nødt til at møde op.

Ved ildebrand fungerede kvinderne som vandbærere.

 

ildebrand

 

 

Johan Julius Exner: Ildebrand i Sønderho, 1900, 5. Juli.

 

 

 

Alle de nævnte forpligtelser samt arbejde i marken, beplantning af klitterne mod sandflugt, arbejdet ved fiskeriet, og meget andet grovere arbejde skete med ”Howre”, dvs. kvinderne betragtede arbejdet som en fornøjelse.

 

 

B00137 039 Mette-Poulsen-18

 

 

Mette Poulsen 1864 - 1928 

 

 

B1630-368 Nordby

 

 

 

 

Læge J. H. Lorck skriver i Folkekalenderen 1855: 

 

” Nattevagten besørges ogsaa skiftevis af alle Sognets Koner og Piger, bestandig to og to ad Gangen.

Disse have at paasee, at der iagtages Forsigtighed med Ild og Lys, og for at vække Vedkommendes Opmærksomhed, skulde de udenfor ethvert Huus, hvori Lys lader sig se paa en usædvanlig Tid; tillige skulle de passe paa Vandets Stigen, for i Tilfælde af en Stormflod i tide at kunne vække Beboerne.”

  


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles