Mitfanoe
Kilder


Hanne og Villy Nielsen’s Samling om personer, bygninger og jord i Nordby sogn, 2009.

Meesenburg, H., Øerne i Vadehavet, BYGD, 1970, 1. Årg., nr. 1

Hahn-Pedersen, Morten, Fanø i sejlskibstiden, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1989

Guldberg, Mette, Nordby i 1700-tallets slutning, Sjæklen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1999

Godskesen, Sine, Livet paa Fanø i midten af forrige aarhundrede, Historisk Samfund for Ribe amt

Kromann, N. M., Fanøs Historie, bind I – III, eget forlag, 1934

Olsen, Andreas, Beretninger fra 1860 – 90, Nordby Sognearkiv, upubl., 1928

Henningsen, Henning, Sømanden og kvinden, Høst og Søn, 1981

Frederiksen, Niels, Sønderho En skipperby i Vadehavet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1989

I storm og stille – den sikre havn, red. Morten Hahn-Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 1992

Hahn-Pedersen, Morten, Fra viking til borebisse, 50 generationer ved Vadehavet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2001

Brinch, Hans: Dagligliv og kirke i gamle dages Sønderho. Fanø Ugeblad, 10. januar 2002.

Thomsen, E.: Høsten på Fanø i gamle dage. ”Maagen”, Vestkysten 1956.

Nielsen, Dyveke Junker: Mette Most i Sønderho, ”Maagen”, Vestkysten 1947.

Kragelund, T.: Dagligliv på Fanø ved århundredskiftet. ”Maagen”, Vestkysten 1955

Kromann, N. M.: Gammelmandssnak om Fanø og Fanøboere, upubl, Dansk Folkemindesamling, 1953.

Dam, Anton, Erindringer, A568, Nordby Sognearkiv.

Sognearkiverne i Nordby og Sønderho


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles