Mitfanoe
Pudse- og cremefabrikken i Nordby

B1307 Apoteker-C-F-MoellerApoteker C. F. Møller kom til Fanø i 1910 og forblev apoteker i Nordby indtil 1920, hvor han flyttede til Ringe. Apoteker Møller hørte til de mere driftige apotekere, der havde en bibeskæftigelse ved siden af, at drive apotek. En af de første apotekere, Fischer, havde også en bibeskæftigelse og drev Saltværket i Nordby med stor dygtighed.

I C. F. Møllers tid havde apoteket til huse i den store bygning på Konsul Lauritzens Plads, der tidligere var saltværk og brænderi. Apoteket blev i 1911 flyttet til Hovedgaden 55, enkefru Greibes ejendom, på Tinghustorvet, hvorfra det var flyttet i 1892.

C. F. Møller drev ved siden af apoteket en Skosværte- og Pudsepomadefabrik, der havde til huse i Hovedgaden 20, den ejendom som Krogården senere erhvervede og som nedbrændte i 1976. Her blev fremstillet så forskellige produkter som bagepulver, skosværte, pudsepomade m.m

.

 

B5514 Kroslippen

Fabrikken havde til huse i bygningen til højre. Vi har et vue ned gennem Kroslippen.


Fabrikken havde 2 fastansatte kvinder til det daglige arbejde. De fyldte skosværte i blikdåser og forskellige slags pudsemidler og lign. på flasker. De to sidste der var ansat inden fabrikken blev flyttet, var en frk. Mette Holst og frk. Jenny Jensen. Mette Holst kom senere ud til Fanø Bad, hvor hun stod for rengøringen af villaer før sæsonen og derefter tilsynet med og renholdelse af badevognene.


B1612 Pudsefabrik


Apoteker Møller varetog ikke personligt driften af fabrikken, dertil var der ansat en hr. Thrue Nielsen, svigersøn af den gamle overlærer Holger Poulsen. I juli 1918 indgik Møller og Thrue Nielsen et kompagniskab og firmaet hed nu C. F. Møller og Co. Nielsen løste på samme tid borgerskab som fabrikant. 

Møller flytter i 1920 til Ringe og fabrikken flytter med og i 1921 flytter firmaet til Odense. Hvor fabrikken havde haft lokaler i Nordby blev købt af murermester Peder Berg og indrettet til bolig. 

I foråret 1925 sælger Møller sin andel til Nielsen, der drev firmaet som eneindehaver til sin død i 1941. Firmaet videreføres som et A/S af to brødre Alfred og Frode Nielsen til 1963.   

 

cfmoeller-sortiment

Listen over et ganske righoldigt sortiment som fabrikken gennem årene oparbejder.

 

cfmoeller produkt 1 cfmoeller produkt 2 cfmoeller produkt 3

Et lille udvalg af indpakningsmaterialet til nogle af produkterne.Gå til top

End Of Slide Box