Mitfanoe
Sejlskibsflådens udvikling samt beskrivelse af skibstyper

 

Sejlskibsflådens udvikling samt beskrivelse af skibstyper

 

Gdynia text final 2

 

 

Den første efterretning, vi kender om tilstedeværelsen af „skibe", en fremgang fra båd til fartøj, på Fanø er stiftamtmandens indberetning af 31. januar 1755, hvori han meddeler, at der af skibe findes en del mindre på Sønderho. Da deres antal efterhånden stiger og størrelserne ligeså, har tolderen i 1767 fundet det formålstjenligt bag i toldbogen at optegne navnene på skipperne på Fanø og ligeledes navnene på deres skibe og disses drægtighed; de mindre, dem på 3 Læster og derunder, må dog betegnes som små fiskebåde, omend der dermed, siden friheden af 1741 erhvervedes, også gøres fragtrejser ned langs Hertugdømmernes kyster. Byggeårene findes også angivet for skibene i tolderens liste. Det viser sig da (1767), at mange af de mindre er 30 á 40 år gamle. Nordby har 24 skibe, hvoraf kun én, en snekke, er på 5 læster, en på 4 læster, de øvrige derunder. Sønderho har 23 skibe; de er gennemgående større; den største er en kuf på 9 læster, den ejes af Thomas Sonnichsen; en kuf på 7 læster og 3 på 6 læster; så er der 5 jagter på hver 3 Læster. Læstedrægtigheden på de enkelte skibe har dog sikkert været betydeligt større, end ejerne har opgivet. Da forskellige afgifter beregnedes efter drægtigheden, viser det sig nemlig ret ofte længere hen i tiden, da eftermålinger finder sted, at mange da er over en halv gang så store som oprindelig opgivet.

 

KL = kommercelæster, eller t= registertons), 1 K.L = 2 t

 

 

 

I 1771 spores der allerede en fremgang i antal og tonnage; da opgiver birkedommeren, at der på Fanø findes 

 

antalfartoejer1771

 

 

 

alle på en smakke nær bygget på Fanø. Matrosernes hyre angives samtidigt til 50 å 60 Rdl. årlig.

I 1778 opgives antallet at være for Sønderho alene „30 store skibe og fartøjer, som fragtes til Norge, Hamborg, Holland og England, foruden et større antal fartøjer, som farer på Elben, Bremen og Hamborg, med et samlet mandskab af 73. Den samlede hyre for disse er for hele året 730 Rdl.

 

I 1781 findes bådenes antal at være stærkt forringet som en følge af anskaffelse af større fartøjer. Deres antal for hele Fanø opgives da at være 31 under 2 læster; „de sejler med brændsel, potter, smør og flæsk til Rendsborg samt og til Tønder og Husum."

 

 

Ribe bark C-F-G-Skov KN10541

 

 

Jernbark ”Ribe”, 449 R.T. Ført af C. F. G. Skov og N. S. Kromann, Sønderho.

 

I 1789 er Nordbys antal af skibe over 3 læster 22, deraf 2 brigger, 3 galeaser, 1 slup, 1 smakke, 1 tjalke og 4 jagter foruden 18 større everter og 32 både, der som ovenfor anført sejler med brændsel, sorte potter, korn, kartofler m. v. fra det nærmeste fastland til øerne sydpå.

 

I Sønderho er der af over 3 læster 40 skibe, deraf 5 galeaser, 3 snekker 12 smakker, 4 tjalke, 1 kuf, 10 jagter foruden 21 større everter og 6 både, der ligeledes sejler med brændsel o. s. v. Det samlede mandskab på hele Fanøs flåde er 411 mand.

 

fanoeflaadensskibstyper1789

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box