Mitfanoe
Fanøflådens udvikling 1796 – 1815


 

I 1796 har Sønderho 60 skibe over 3 læster, foruden 19 everter på 1 á 2 læster, i alt 79 fartøjer med en samlet drægtighed af 620 læster og med en bemanding af 199 mand.

 

Indberetning fra Nordby for dette år savnes; men i et andragende omtrent samtidig (7. april 1798 fra Ribe købmænd om sejladsens forbedring til Ribe), klages der da over den fremgang, som er i skibsfarten på Fanø til stor skade for Ribe og dens handel. Det oplyses da, at der er 80 skippere på Fanø; da der, som foran anført, er 60 på Sønderho, falder der således kun 20 på Nordby. Det hedder, endvidere i nævnte andragende: „Den Fordel, Ribe skulde have af Søfart og Handel, har taget Sæde på Fanø og Sønderho Havne. Skibene kan gøre 4 á 5 Rejser årlig på Hamborg og kan på Fanø gå lige ind til Landet med, hvad de har inde."

 

For 1802 har toldfuldmægtig Jens J. Sonnichsen opgivet Sønderho skibes antal som bilag til et andragende af 29. november til 65 over 3 læster foruden 22 derunder, altså en ikke ringe fremgang i de sidste 6 år. Skibene er dertil betydeligt større; de største er på 20 á 30 læster.

 

For 1805 er antallet på hele øen, store og små, ca. 170 foruden de små både, der kun er i fart mellem øen og det faste land. Sønderho er stadig foran med skibenes tonnage. Det hedder hos Begtrup: „Øens Befolkning er dog ikke tilstrækkelig til Bemanding af dens Skibe, især må Sønderho årlig hyre mange Matroser fra Havsiden på Fastlandet."

 

1806

 

1807

 

1808

 

 

„Berl. Tid." nr. 5 for 1808 har denne notits: „Blandt vore Småøer er Fanø en af de mærkeligste. Siden Beboerne købte Øen i 1741, har Øens Skibsfart, især siden den nordamerikanske Krig, mærkelig tiltaget. Næst efter Ærø, som har omtrent 300 Skibe i Søen, har ingen flere end Fanø."

 

jernbark henny 245

 

Jernbark ”Henny”, 498 r.t. Ført af S. Rask Nielsen, d. 1894, 42 år, og Niels Ibsen, Sønderho, forulykket med skibet 1899, 40 år.


1809


1810


1811


 

For 1813 haves følgende oplysninger: Nordby har 1 galease, 47 læster, 1slup 27 ½   læster, 1 jagt 8 læster, 1 jagt 2 læster, 31 everter á 2 - 6 læster, 2 pramme og 12 både á 1 ½  læster, i alt 313 læster med en bemanding af 118 personer.

Sønderho har 1 brig (P: H. Brinch), 5 galeaser, 1 kuf, 9 jagter og 5 everter samt 45 småeverter (á 4 ½  læster) og både, i alt 343 læster med en bemanding af 142 personer.

 

1813

 

 

For 1815: Sønderho har 10 skibe med fra 12 - 20 læsters drægtighed, 2 på 9 læster, 2 på 8 læster, 3 på 6 og 5 på 5 læster og 14 på 4 læster og 53 derunder, i alt 356 læster med en bemanding af 95 mand.

Nordby har 8 skibe med fra 20 - 59 læsters drægtighed, 8 fra 10 - 19 læster, 11 fra.5 - 9, 9 på 4 læster og 19 derunder, i alt 542 Læster med en bemanding af 136 mand.

 

1815

 

 

Krigsårene 1807 - 14 viser en betydelig nedgang i antal og tonnage af de større skibe, da englænderne jo kaprede mange deraf, samtidigt med at antallet af de mindre fartøjer er forøget, hvilket har sin grund i, at befolkningen mere måtte drive fisken, tvunget dertil af den herskende nødstilstand.

 

fanoe18061815samlet

 

 

Den store drægtighed, som Nordby fremviser fra 1815, da den er bleven Sønderho overlegen, hidrører fra, at 2 store skibe, kuf „Ferdinand" på 59 læster og galease „Henriette" på 47 læster, som strandede ved Nordby, blev købt af derværende redere, og af 6 norske skippere, der under krigen havde drevet fragtfart med tømmer, som de udlossede i Nordby, nu havde ladet deres skibe, i alt 153 læster, indregistrere i Nordby, ligesom et skib fra Sønderho, galeasen „Amtmand Lybecker", ført af Mads S. Jessen, Sønderho, var bleven overført til Nordby, da dens reder, Peder Svendsen, boede dér, og endelig er et skib på 29 læster overført fra Ribe til Nordby. De blev dog ikke stående længe som tilhørende Nordby skibsflåde, idet de forsvandt ved salg og forlis, og tilsvarende tonnage fremkom ikke. Nordby har på samme tidspunkt 10 skibe, i hvilke førerne ejer den største part, men som er hjemmehørende i Ringkjøbing. Sønderho ligevis et skib.

fanoeogdeandre1807

fanoeogdeandre1814

Irvine-612-nrt new

Jernbark ”Irvine”, 612 r.t. Ført af P. Svarrer Ankersen, Nordby.


Gå til top

End Of Slide Box