Mitfanoe
Fanø skibes position i 1899

 

 

 

Af nedenstående positionsliste over Fanøskibe i juli - september 1899 får man et indblik i skibenes omfattende fart. Efter „Fanø Ugeblad" Nr. 90, 1899Vis Positionsliste over Fanøskibe i juli - september 1899 på et større kort”Stålbark „Alexandra", M. J. Nielsen, ankom til Rosario, La Platafloden, 16. Avgust fra Cardiff.

3 m. Skonnert „Ameta", Julius A. Nielsen, af gik fra Rio Janeiro 21. Avgust til Table Bay, Australien.

Stålbark „Ålborg", Math. P. Clausen, ankom til Lyttleton, Australien, 12. September fra Hamborg.

3 m. Skonnert „Anne", J. J. Clausen, ankom til Rio Grande 10. Juli fra Liverpool.

Jernbark „Anne Agnete", Math. F. Mathiasen, afgik fra London 25. Juli til Port Natal, Afrika.

Brig „Anne & Mathias", V. B. Eriksen, ankom til Hamborg 19. Avgust fra Rio Grande.

Brig „Anne &. Emmy", N. Svarrer, afgik fra Liverpool 12. September til Rio Grande,

3 m. Stålskonnert „Bertha", J. J. Nørholm, ankom til Hamborg 20. Avgust fra Porto Galeyos, Falklandsøerne.

Jernbark „Casma", Jørgensen, ankom til Falmouth 16. September fra Taltal i Chile.

Fuldrigger „Copley", F. Struckmann", afgik fra Table Bay 4. September til Liverpool.

Jernbark „Cingalese", L, Harrcby, ankom til Bahia 12, Avgust fra Hamborg.

Brig „Cito", A. Christensen, ankom 24. Juli til Menado, Celebes, fra New York..

Jernbark „Dania", N. Gr. Nielsen, afgik fra Aruba, Sydamerika, 27. Juli til Harborg.

Jernbark „Doris Brodersen", H. L. Hansen, afgik fra Liverpool 7. Juli til Guayaquil, Ecuador.

Brig „Dorane", Mathiasen, ankom til Rio Grande 31. Avgust fra Cardiff.

Bark „Erna", J. Thomsen, afsejlede 5. Avgust fra Santos til Barbados.

Bark „Emilie", Jac. Thomsen, ankom 19. Avgust til Menado fra London.

Jernbark „Esmeralda", P. Pedersen, afgik 6. Juli fra Gefle til Melbourne.

Jernbark „Elisabeth", S. L. Harreby, ankom til Carabelle, Brasilien, 22. Juli fra Pernambuco,

Bark „Embla", Hans M. Jepsen, afgik fra Cardiff 3. Avgust til Progresso Yucatan.

Bark „Frans Schwalbe", J. H. Poulsen, afgik fra Barry, England, 12. Marts til Manilla, Ny S. Wales,

3 m. Skonnert „Franz", S. J. Pedersen, ankom til Cardiff 14. September fra Liverpool.

Fuldrigger „Gladstone", Morten J. Christiansen, ankom til Ny Caledonien 1. September fra Canoona.

Bark „Havilla", J. Thøgersen, ankom til Taltal 6. Juli fra Nv S. Wales.

Bark „Hans", J. F. F. M. Jensen, ankom til Amsterdam 7. September fra Hernøsand.

3 m. Skonnert „H. Grohmann", N. H. Gregersen, afgik 12. September fra Svartvik til Portleven.

Skonnertbrig „Ines Røhl", P. M. Nørby, ankom til Antwerpen 15. September fra Paysandu, Uruguay.

Jernbark „Johanne", H. P. Thomsen, afgik fra Rosario 11. Juli til Falmouth.

Stålbark „Kronprinsesse Louise", M. J. Jepsen, afgik fra Rangoon 24. Juli til Rio Grande.

Bark „Laura", M. Kallesen, afgik fra New York 25. Juli til Corinto, Vestindien.

Bark „Lenita", S. P. Clausen, ankom til Guayaquil 18. September fra Callao, Peru.

Jernbark „Max", Poulsen, ankom til Manta 21. Avgust fra Callao.

Bark „Mathilde", Strømberg, afgik fra Westport 26. maj til Marchaløerne.

3 m. Stålskonnert „Maracaibo", A. Cl. Svarrer, afgik fra Maracaibo 2. Avgust til Hamborg.

Bark „Mærdor", P. J. Brinck, ankom til Rio Grande 21. Juli fra Cardiff.

Brig „Medor", H. Svarrer, ankom til Boston 9. September fra Gefle.

Jernbark „Mary José", H. Svendsen, ankom til Port Natal 19, September fra Drammen.

Jernbark „Mexiko", J. P. Lybecker, ankom til London 10. September fra Port Stanley, Falklandsøerne.

Bark „Nordby", Christiansen, ankom 1. September til Hamborg fra Taltal.

Bark „Nanna", J. H. Warrer,' ankom til Belize, Br. Honduras 7. Avgust fra Nantes.

Bark „Nancy", N. A, Hansen, afgik fra Cardiff 7. Juli til Rio Grande.

Jernbark „Nor Wester", Th. Nielsen, afgik fra London 24. Avgust til Dunedih, New Zeeland.

Stålbark „Prinsesse Marie", P. L Winther, arfgik fra Delaware Breackwater 26. Avgust til Nagasaki, Japan.

Stålbark „Prins Valdemar", S. A. Winther afgik fra Freemantle, Avstralien, 16. Avgust til London.

Bark „Poul", A. P. Svane, ankom til Menado 2. Juli fra Madagascar.

Jernbark „Puck", J. P Clausen, afgik fra Rosario den 29. Avgust til Falmouth.

Bark „Røhl", J. J. Callesen, ankom til Hamborg den 22. Avgust fra Rio Grande.

Jernbark „Serapis", Winther, ankom til Valparaiso den 25. Avgust fra Swansea.

Jernbark „Sixtus", H. P. Lassen, afgik fra Cardiff 21. Juli til Valparaiso.

Bark,, Sophie", N. M. Svarrer, sejlede fra Algoa Bay, Cap* staten, 16. Avgust til Port Natal

Bark „Sørine", A. Cl. Andersen, afgik fra Corinto 26. Maj til Falmouth.

Jernbark „Tercera", N. P. Pedersen, afgik fra London 29. Juli til Algoa Bay.

Bark „Thora", Th. A. Thomsen, afgik fra Amsterdam 31. Juli til Macassar, Celebes.

Jernbark „Thor", H, Th. Meinertz, ankom til Port Louis 4. Avgust fra Madagascar.

Bark „Rosa", N. H. Brinck, afgik fra Buenos Ayres 4. Avgust til Falmouth.

Stålbark „Union", A. N, Svarrer, afgik fra Liverpool 24. Juli til Delagao Bay, Afrikas Østkyst.

Bark „Verdande", M. Nielsen, ankom til Hamborg den 31. Avgust fra Rio Hache, Colombia.

Jernbark „Vega", N. J. Pedersen, ankom til Rio Janeiro 15. Avgust fra Hamborg.

Fuldrigger „Wilhelmine", P. M. Pedersen, ankom til Junin 23. Avgust fra Newcastle N. S. W.

3 m. Stålbark „Agnes", A. Riber, afgik fra Antwerpen 14. September til Para.

Bark „Ane Jensine", P. Øhle, afgik fra Ceara 2. Avgust til Canada.

Jernbark „Else", H. J. Thomsen, afgik fra San Juan del Sur, Nicaraguas Vestkyst, 6. Maj til Kanalen.

3 m. Jernskonnert „Elisabetha", S. A. Fischer, afgik fra Rio Grande 12. Juli til Falmouth.

Jernbark „Fides", N. Sørensen, afgik fra Port Natal 5. Maj til Sidney.

Bark „Georg Schwalbe", N. J. Pedersen, afgik fra Macassar 20. Juni til Amsterdam.

Bark „Helene", H. Christiansen, ankom til Antwerpen 30. Avgust fra Houtmann Abrolhos.

Jernbark „Killena", H. Th. Hansen, afgik fra Rosario 10. Juli til Falmouth.

Stålbark „Martha", N. Nissen, afgik fra Rio Grande 1. September til Kanalen.

Her skal lige anføres nogle enkelte eksempler på meget heldige udfald af skibsfarten sidst i 1880'erne og først i 1890'erne:

 

J. J. Clausen købte 3 m. skonnert „Anna" i 1889 for ca. 63,000 Kr., og i løbet af 4 år var skibet godt og vel tjent fri.

M. A. Warrer, skonnertbrig „Anne Cathrine", gav for året 1889 et udbytte svarende til 63 %. af skibets værdi.

P. H. Clausen med bark „Laura" gav i 11 måneder 1889 - 90 22 %. udbytte.

H. Christiansen med jernbark „Professor" gik i 1889 fra Bremen til Vestkysten af Mexico og gav for udrejsen alene 28 % udbytte.

Jernbark „Havillah", ført af M. H. Mortensen og købt i 1888 for 42,000 Kr., blev solgt i 1892, da havde den indtjent langt over, hvad den havde kostet.

Anders H. Rødgård, hvis skib „Dorane" fra nyt (1883) havde kostet 105,000 Kr., tjentes frit på 3 rejser til Vestkysten af Amerika.

Ikke alle var så heldige, men i nogenlunde gode år var udbytter på 8 á 15 % ikke ualmindelige.

Om enkelte fragter kan oplyses:

N. K. Aarre med jernbark „Max", 587 R. T., fik i 1890 i fragt fra Newcastle til Guayaquil 28,800 Kr.

Jens Hansen med jernbark „Peruvian", 680 R. X'., fik i 1890 i fragt fra England til Tasmanien 20,000 Kr.

H. Syarrer med brig „Medor", 266 R. T., 7,650 Kr. fra Hamborg til Pernambuco i 1894.

P. M. Pedersen med Fuldrigger „Wilhelmine", en rejse i 1890 - 91 fra Hamborg til Sydney i Australien på 84 dage med en fragt af 25,200 Kr.

Anth. J. Øhle med jernbark „Phønix", 683 R. T., i 1891 London - Freemont i Australien 22,500 Kr.

M. A. Mathiasen i 1890 med jernbark „Doris Brodersen", 647 R. T., fra London til Delago Bay i Sydøst Afrika 27,000 Kr.

Førerens hyre var samtidig 80 á 90 kr. pr. måned + 4 % af bruttofragten; dette kunne give en årlig gage af 4 á 5000 Kr. + kosten; dertil kommer så udbyttet af hans part i skibet.

For at bevare de i sejlskibene indestående kapitaler mod splittelse ved skibenes salg eller forlis, hvilket ofte var tilfældet og derved vanskeliggjorde anskaffelse af nye skibe, besluttede nogle mænd i Nordby, nemlig skibsbygmester S. Abrahamsen, skibsrederne C. P. Holm og P. N Winther med støtte af direktør M. Clausen, Ringkøbing, og folketingsmand N. Andersen, Søholm, hvilke to sidste herrer alt i flere år havde været økonomisk interesseret i Fanø skibe, at søge samtlige Fanø skibe sammensluttet til ét aktieselskab.


Gå til top

End Of Slide Box