Mitfanoe
Slup


Karakteristik:

En mastet rig med todelt mast, førte ofte bredfokrå, kunne have ræer til topsejl. Hæk-bygget skrog med ringe spring.

Størrelse:

24 nettoregislertons

Bemanding:

2-4 mand

Fart:

Nord-og Østersøfart

Tidsrum:

1780'erne til 1820'erne. 1854-1883 ses dog enkelte. Typen kun fåtalligt repræsenteret på Fanø

 

slup enigheden 187

 

 

Slup ”Enigheden”. Ført af N. Anthonisen, Nordby, d. 1860, 77 år.


Sluppen havde til forskel fra jagten en todelt rejsning - den havde både mast og stang, hvad umiddelbart tjener til identifikation. Men ret beset afveg skroget nok så meget, med det langt mere »vandrette« indtryk, man far af sluppen, der med andre ord havde mindre spring. Agter til var sluppen almindeligvis »hækbygget«, d.v.s. afsluttet med et lille, højtsiddende spejl, som lå agter for rorstammen. Dette adskiller den afgørende fra jagten, der i første halvdel af 1800-tallet byggedes med et højt, todelt stort spejl med skråtstillede planker i den nederste del og roret »sat bagpå«.


Slup web


 

Sluppens »glatte« profil understreges også ofte af klyverbommen, der kunne være lagt mere vandret end jagtens, og hertil kom så sluppens høje rigning. Foruden storsejl, stagfok, klyver og eventuelt jager, kunne sluppen ikke alene bære en bredfok, men havde af og til tillige endnu et par ræer til topsejl, mens et gaffeltopsejl over storsejlet også var almindeligt.


Gå til top

End Of Slide Box