Mitfanoe
Fanø sejlskibsflåden 1878 - 1896

 

 

 

Hele Fanøs sejlskibsflåde i 1878.

 

Jagt  

Hjælperen

10

Jagt

Abelone

10

Evert

Theodor

10

Evert

Karen

12

Evert

Anne Margrethe

12

Evert

Emanuel

12

Evert

Anne

12

Evert

Elbe

12

Evert

Flora

12

Galease

Karen

12

Galease

Kirsten Jensine

14

Evert

Fortuna

14

Evert

Maren Nielsine

14

Evert

Mette

14

Jagt 

Anne Johanne

14

Galease

Emanuel

15

Galease

Maren

15

Galease

Anne  Cathrine 

16

Evert

Emanuel

20

Galease   

Anne

22

Evert

Marie

24

Galease

Festina lenta

25

Slup

Karen Elida

27

Evert

No. 56

28

Evert

Fortuna

30

Evert

Naf

36

Sk.

Ellen

39

Galease

Dania

46

Galease

Dorthea Cathrine

52

Galease

Karen

56

Sk.

Emanuel

62

Galease

Concordia

65

Galease

Familien

69

Galease

Karen Dorthea 

71

Sk.

Anne Cathrine

71

Sk.

Venus

71

Sk.

Abelone

75

Sk.

Fortuna

76

Sk.

Ansine Marie 

77

Sk.

Dorthea

79

Sk.

Anna

84

Sk.

Anne Marie

85

Galease

Håbet

89

Sk.  

Anne

89

Sk.  

Plejades

90

Sk.

Lene

91

Sk.

Anne

100

Sk.

Asma

101

Sk.

Abelone Kirstine

103

Sk.

Annedorthea Stine

107

Skb

Erna

107

Sk, 

Cathrine Marie

107

Sk.

Dorthea

108

Sk.

Karen.Mane

108

Sk.

Anne Kjerstine

109

Skb.

Hansine

109

Sk.

Maria

109

Sk.

Anne Louise

110

Sk.

Ellen

110

Sk.

Fides

112

Sk.

Håbet

113

Sk.

Mette

113

Sk.

Marie Petræus

113

Sk.

Brage

114

Sk.

Karen Bothilde

114

Skb.

Mette

117

Sk.

Peder & Niels

117

Sk.

Kathrine

118

Sk.

Anne Cathrine

120

Sk.

Sophie

120

Sk.

Marie

122

Sk.

Cecilie

123

Sk.

Anne Kjerstine

124

Skb.

Esbjerg

124

Sk.

Abba

125

Sk.

Karen

127

Skb.

Johanne

128

Skb.

Mary

128

Skb

Mette

130

Skb

Mette Cathrine

130

Skb.

Anne

130

Sk.

Acme

130

Skb

Anne  Johanne

133

Skb

Thomas Jerne

134

Skb

Sønderho

135

Sk.

Anne Mane

135

Skb

Marie

135

Skb

Acmel

135

Skb

Chr. Lützau Lund

136

Sk.

Elise

136

Skb

Emanuel

140

Sk.

Johannes

145

Skb.

Termanne

146

Skb.

Mette

148

Sk.

Annesørine

150

Sk.

Maren

150

Skb.

Nielsine

150

Sk

Mathilde Caroline

151

Brig

Familiens Håb

151

Skb.

Dorthea

152

Skb.

Karen

153

Skb.

Anne Charlotte

153

Brig

Anne Jørgiane

154

Skb.

Cathrine

156

Skb.

Anne Catrine

156

Skb.

Dorthea Marie

156

Skb.

Mette Cathrine

157

Skb.

Grev A. Rantzau

158

Skb.

Mette

159

Skb.

Mette

161

Skb.

Providentia

161

Skb.

Argus

162

Brig

Familiens Håb

163

Skb.

Cathrine

163

Skb.

Maya

165

Skb.

Maren

166

Skb.

Mette Johanne

166

Sk.

Johanne

167

Brig

Dorthea

171

Skb.

Anne

171

Skb.

Røhl

172

Skb.

Margrethe

174

Brig

Anne Marie

176

Skb

Anne Cathrine

178

Skb

Vennerne

179

Brig

Conrad

190

Brig

Christiane

195

3m. Sk

Erna

195

Brig

Marie

198

Skb.

Karen

200

Brig

Ingmar

204

3m.Sk.

Mette

217

Brig

Claus

217

Brig

Jørgiane II

223

Brig

Cecilie

224

Brig

Cathrine

225

Brig

Henrik & Maren

227

Brig

Anna

229

Brig

Sørine

229

Brig

Louise

243

3m. Sk

Sørine

252

Bark

Fanø

283

Brig

Crimhilde

326

Skb.

Brunhilde

350

Bark

Dora

361

 

L alt 145 skibe med en drægtighed af 17,506 reg. tons.

 

1879 pr. 1. januar har hele Fanø 153 skibe m. en drægtighed af 17,433 reg. tons.

 

I det forløbne år er 6 skibe forliste, 6 solgte og 2 ophuggede. 3 tilkøbte på tilsammen 361 reg. tons.

 

1880  pr. 1. januar har hele Fanø 148 skibe m. en drægtighed af 16,853 Reg. Tons.

 

1 skib er forlist, 7 solgte og 3 ophuggede. 3 er tilkøbte på 294 Reg. Tons og 3 nybyggede på 305 Reg. Tons.

 

1881 pr. 1. januar har hele Fanø 148 skibe m. en drægtighed af 15,237 Reg. Tons.

1 forlist, 6 solgte og 3 ophuggede, 4 er tilkøbte og 1 nybygget.

 

1882 pr. 1. januar har hele Fanø 130 skibe m. en drægtighed af 15,614 Reg. Tons.

3 forliste,1 solgt og 4 ophuggede, 3 købte og 2 nybyggede.

 

1883 pr. 1. januar har hele Fanø 125 skibe m. en drægtighed af 15,599 Reg. Tons.

5 er solgte, 4 tilkøbte og l nybygget.

 

1884 pr. 1. januar har hele Fanø 129 skibe m. en drægtighed af 16,369 Reg. Tons.

4 forliste, 1 solgt og 1 ophugget, 6 er tilkøbte og 4 er nybyggede.

 

fanoeogdeandre1883

 

 

 

Efterhånden som vi kommer hen i århundredet og dampskibsfarten begynder at trænge de lidt større sejlskibe stærkt ud fra Østersøen, søgte mange Fanøskonnerter, der hidtil havde sejlet i dette område, over i oversøisk fart på Vestindien eller Afrika. Da de var ”.jernfaste" og følgelig ikke kunne få den kobberforhudning, der under lang­farten skulle beskytte dem mod at blive medtaget af orme, måtte man nøjes med at beklæde dem med zink. skibene sejlede imidlertid alt for langsomt til, at disse rejser kunne give det nødvendige udbytte, hvorfor mangt et veltjent skib, fortrængt fra sit oprindelige virkefelt, nu måtte lide den tort at blive solgt for en ringe pris til udlandet.

I disse år får farterne på Rio Grande og andre oversøiske pladser ved Brasilien, Vestindien, Mellemamerikas Østkyst samt det nordlige Afrikas Vestkyst (Marokko­kysten) ret stor betydning for Fanø-skibsfarten. Det var pladser, som damperne med deres større dybgående var afskåret fra at anløbe, og hvor man derfor kunne hævde sig i konkurrencen. Til disse farter byggede man en ny type skibe, væsentlig brigger eller skonnertbrigger, hvoraf de første fortrinsvis byggedes i Varnanäs i Sverige. Med henblik på langfarten var de alle som ny forsynet med kobberforhudning, og deres dybgående var forholdsvis ringe. Blandt disse skibe kan nævnes briggerne ”Johanne" på 258 reg. tons, bygget 1869 og ført af J. P. Clausen, ”Louise" på 243 reg. tons, bygget 1872 og ført af H. P. Larsen, ”Gylding" på 240 reg. tons, bygget 1872 og med P. N. Winther som fører, ”Brunhilde" på 360 reg. tons, bygget 1866 og ført af A. Math. Andersen, samt ”Claus" på 240 reg. tons, bygget 1880 og ført af H. H. Clausen, og ”Ines Røhl" på 248 reg. tons, der var bygget 1881 og førtes af Th. M. Andersen. Endvidere den 3-mastede barkentine ”H. Grohmann" på 294 reg. tons, der byggedes 1893 og førtes af N. H. Gregersen, samt barken ”Lenita" på 400 reg. tons, der blev bygget 1894 og havde S. P. Clausen som fører. Typisk Fanø Rio Grande- og Brasilienfarer var iøvrigt skonnertbriggen ”Afma" på 199 Br. tons, der var bygget hos J. Ring Andersen i Svend­borg 1884, idet den i alle de år, den var hjemmehørende på Fanø, udelukkende gik i farten på Brasilien og Rio Grande.

 

 

Ines-Roehl-brig-NSVR-FOS-4717-7

 

Briggen Ines Røhl, FOS-4717-7, Fiskeri- og Søfartsmuseet. Brig INES RØHL på 264 tons br. byggedes 1881 i Varnanås af A. F. Bring til et rederiaktieselskab i Nordby ved skibsreder M. M. Andersen og kostede 36.327 kr. Senere blev G. H. Nielsen korresponderende reder for skibet, der i tidens løb bl.a. førtes af kaptajnerne Th. Jessen og P. M. Nørby.

 

Afma-190-nrt new web

 

”Afma”. Afma blev bygget af eg hos skibsbygmester Jørgen Ring Andersen i Svendborg i 1885. Skonnertbriggen AFMA var som de fleste Fanøskibe at træ forkobret og tilhørte rederiet Afma, hvis korresponderende reder var N. H. Svarrer, Nordby. Det var et af datidens typiske rederiaktieselskaber.

 

Lenita bark S-P-Clausen KN13321

Barken “Lenita”. Den 9. juni 1894 løb barkskibet LENITA af stabelen i Sundsvall. Det var bestilt af et nyt rederiaktieselskab "LENITA" i Nordby med Peder Hansen Clausen som reder og med S.P. Clausen som fører. LENITA målte 451 brt. Og kom som alle sine Fanø søskende straks ud på det dybe vand, idet første rejse gik med trælast fra byggestedet til Delogoa Bay i Sydafrika, og i de følgende år var barken i langfarten på Stillehavet og til vestkysten af Sydamerika. Efter en rejse fra Mexico til Hamburg i 1906 afhændedes "LENITA" til svenske købere, som lod skibet omrigge til barkentine med hjemsted i Bergkvara. I 1927 solgtes skibet til Mariekamn.

 

H

 

Barkentinen ”H. Grohmann”. 3-rnastet barkentine H. GROHMANN er et af de smukkeste træskibe, som har været hjemme­hørende på Fanø. Barkentinen, der målte 267 Br. tons, havde klipperstævn og var hvidmalet og var i øvrigt forsynet med kobberforhudning. Den var bygget af eg og fyr i Oscarshamn 1893 til et aktieselskab ved skibsreder S. J. Farup, Nordby.

Maleren har nu ikke været ret god til at stave, læg mærke til navnet! 

 

 

Et af de smukkeste af de nævnte skibe var ”H. Grohmann", der var opkaldt efter sejl­mager Grohmann i Altona. Denne var medindehaver af det gamle danske sejlmagerfirma A. K. Schmidt & Go. i Altona og havde i adskillige år været parthaver i en række Fanøskibe, og han støttede fremdeles alle bestræbelser på at holde sejlskibsfarten ved lige, ligesom han opmuntrede andre til at tage parter i nye skibe.

De sløje tider for skibsfarten i begyndelsen af 80'erne var omkring 1888 afløst af gode år, der varede ved et stykke ind i 90'erne, og for at illustrere, hvor anselige Indtægter, de større Fanøskibe gav i denne periode, kan nævnes, at da jernbarken ”.Professor" i 1889 gik fra Bremen til Vestkysten af Mexico, gav den for udrejsen alene 28 %. i udbytte. Jernbarken ”Havila", der var købt i 1888 og førtes af M. H. Mortensen, havde da den blev solgt i 1892, indtjent langt mere end anskaffelsessummen. For én rejse fra Eng­land til Tasmanien i 1890 fik jernbarken ”Peruvian", der var på 600 reg. tons, ikke mindre end 20.000 kr. i fragt, og i 1890-91 indtjente fuldriggeren ”Wilhelmine" på en rejse fra Hamburg til Sydney i Australien, der varede 84 dage, den anselige sum af 25.200 kr.

 

 

 

peruvian copy

 

 

Barkskibet Peruvian, bygget i Glasgow 1887, købtes i 1890 til Fanø af Rederiaktiesel­skabet »Peruvian«. På en rejse fra Esmeraldas på Equadors sydvestkyst til Hamburg forlist i den engelske kanal 8.-10. februar 1899 i nærheden af Newhaven.

 

 

Denne opgangsperiode gav anledning til endnu flere nyanskaffelser, og efterhånden som salpeter- og guanofarten på Vestkysten af Sydamerika og farten på Australien og de ostindiske rishavne, som allerede adskillige jernskibe havde deltaget i med godt udbytte, udvidedes, lod Fanørederne også bygge en række fine stålskibe på indtil 1000 tons og derover, de fleste på engelske eller skotske værfter. To af skibene, ”Prins Valdemar" og ”Prinsesse Marie", der var på henholdsvis 1361 og 1408 Br. tons og tilhørte rederiaktieselskabet P. N. Winther, byggedes imidlertid på Helsingør skibs­værft i 1892-93. ”Prins Valdemar" og ”Prinsesse Marie" var forsynet med tidens nyeste indretninger, så at besætningen trods skibenes anselige størrelse kunne hol­des nede på en snes mand. Der forefandtes således patent ankerspil, som blev drevet af ankerspil på bakken, og hvis kæder gik lige op og ned af kædekassen uden anvendelse af håndkraft, fire små vandrette svingspil til anhaling af fokke- og storskøder, to særlige patentspil til at hejse nedfire Mersesejlene med, hvorfor der tildette arbejde kun krævedes to mmand, kahytter, lukafer, kabys, sejlkøjer og proviantrum var også overordentlig velindret­tede. Intet under, at disse smukke og overordentlig velsejlende skibe vakte beundring i de havne, de anløb på deres lange rejser.

Det største af disse Fanø-stålskibe var barken ”Havila", som målte 1325 Net. tons og var bygget 1893 i Dumbarton til A/S ”Havila"s rederi ved C. P, Holm. Den var en ypperlig sejler, der foretog en række overordentlig hurtige og heldige rejser. I 1897 gik den således fra Port Elisabeth i Sydafrika til Portland Oregon i Nordamerika på 55 dage, fra sidstnævnte plads til Oueenstown på Irland på 114 dage, og i 1913 sejrede den overlegent i en kapsejlads med fire deltagere, en dansk, en norsk og to større franske jern- eller stålsejlskibe fra den chilensiske havneby Tocopilla til Falmouth i den engelske Kanal. Især salpeterfarten var jo berømt for sine rekordsejlere, og her hæv­dede Fanøskibe som ”Havila" sig med glans.

 

 

1887 pr. 1. januar ser hele Fanøs skibsflåde således ud (efter „Flagbogen") :

 

Nordby:

 

Galease

Karen Elida

26 R. T.

N.S.Madsen

Galease

Nordby

27

M. J. Mortensen

Galease

Bernhard

27 R. T. 

P. Cl. Pedersen

Kuf

Fortuna

30

J. N. Jessen

Skonnert   .

Ellen

39

N. J. Mathiasen

Tjalk

Marie Cathrine

42

J. J. Toft

Galease

Karen

56

J. H. M. Toft

Skonnert

Anne

99

 

Skonnert.

Acme

101

 

Skonnert.

Dorthea

108

M. J, Mortensen

Skonnert.

Maria

109

N. H. Svarrer

Skonnertbrig.

Marie Petræus.

113

H. L. Beck

Skonnertbrig.

Mette

117

J. N. Jessen

Skonnert

Ane Cathrine

120

Math. S. Jepsen

Skonnert

Ane Kjerstine

124

N. H. Svarrer

Skonnertbrig

Anne Johanne

133

J. M. Sørensen

Skonnertbrig

Hansine Marie

134

H. J. Mathiasen

Skonnert

Emanuel

140

Sv. Clausen

3m. Skonnert

Barsø

141

P. Poulsen

Skonnertbrig

Dorthea

142

P. J. Brinck

Skonnertbrig

Johanne

145

H. Jessen.

Skonnertbrig

Maren

150

M. N. Madsen.

Skonnertbrig

Cathrine

156

P. Ank. Poulsen.

Skonnertbrig

Margrethe

159

S. J. Farup.

Skonnertbrig

Clara

162

A. Riber

Skonnertbrig

Cathrine

163

S. A. Dam

Skonnertbrig

Maren

166

N. J. Svarrer

Skonnertbrig

Argus

166

M. N. Thing

Skonnertbrig

Argus

166

L. Svendsen

Skonnertbrig

Jørgiane Anne

167

J. H. Poulsen.

Brig   .

Dorthea

171

H.  Christiansen

Skonnertbrig

Anne

171

M. N. Poulsen

Skonnertbrig

Røhl

172

M. H. Mortensen

Brig

Anne Marie

176

P. N. Harrebye

Skonnertbrig

Anne Cathrine

178

M. A. Warrer

Skonnertbrig

Margrethe

178

M. J. Kolster.

Skonnertbrig

Afma

190

P. S. Ankersen

Skonnertbrig

Venus

190

C. P. Holm.

Brig

Anne Cathrine

193

N. Ankersen

Brig

Marie

198

C. C. Nielsen

Brig

Ingmar

204

A. H. Jørgensen

Brig

Clara Andrea

217

P. H. Terkelsen

Brig

Fanø

227

M. N. Mortensen

Brig

Anne Jørgiane II

227

M. N. Mathiasen

Brig

Cecilie

227

M. M. Nørby

Brig

Cathrine

227

M. M. Rødgård

Brig

Sørane

229

J. N. Hansen

Brig

Claus

240

H. H. Clausen

Brig

Louise

243

P.M.Pedersen

Brig

Ines Røhl

248

Th. M. Andersen

3 m. Sk.

Sørine

252

P. H. Clausen

Brig

Johanne

258

J. P. Clausen

Brig

Medor

266

H. Svarrer

Brig

Coquette

281

M.J.Nielsen

Brig

Nordby

290

N. H. Kallesen

3 m. Sk.

Ameta

292

S. A. Winther

Brig

Dorane

299

A. H. Rødgård

3 m. Sk .

Verdande

299

D. H. Duysen

3 m. Sk

Agur

300

H. A. Mathiasen

Brig

Crimhilde

326

L. A. Mathiasen

Skbr

Brunhilde

360

M. M. Andersen

Bark

Dora

361

Jg. N. Hansen

Bark

Embla

384

P. L. Winther

 

I alt 63 skibe med en drægtighed af 11,502 Reg. Tons.


 

Sønderho:

 

Galease

Maren

13  R. T.

J. H. Jessen.

Galease

Emma

15

M. J. Ibsen.

Galease

Karen

16

Jens  Andersen.

Slup

Nr. 27

16

A. N. Kromann

Galease

Anne Caroline 

41

H. Lydom.

Skonnert

Emanuel

62

Ant. J. Mikkelsen

Galease

Familien

69

N. H. Thøgersen

Skonnert

Anne Marie

85

H. Hansen.

Skonnert

Camilla

88

Jes Pedersen.

Skonnert

Håbet

89

N. Nielsen.

Skonnert

Anne

89

Th. S. Thomsen

Skonnert

Neffer

89

J. N. Jepsen.

Skonnert

Lene

91

Joh. Nielsen

Skonnert

Brødrene

96

Jeppe Jessen

Skonnert

Anne

101

P. M. Brinch.

Skonnert

Otto

103

N. H. Fischer.

Skonnert

Fides

112

Chr. Jensen.

Skonnert

Brage

114

P. Calle Larsen.

Skonnert

Maren

122

S. A. Sørensen.

Skonnert

Abba

125

S. L. Harreby.

Skbr

Mary

128

Jes Mikkelsen

Skbr

Mette Cathrine

132

S. A. Fischer.

Skbr

Union

135

P. N. Harby.

Skbr

Fausingø

146

Jens Svendsen

Skbr

Nielsine

151

N. H. Brinch.

Skbr

Familiens Håb

151

N. Nissen.

Skbr

Anne Charlotte

153

H. S. Pedersen.

Skonnert

Renner

155

P.Thomsen

Skbr

Anne Cathrine

156

J. W. Meinertz.

Skbr

Dorthea Marie

156

Th, H. Brinch.

Brig

Familiens Håb

163

N. M. Kromann.

Brig

Christiane

195

P. S. Mortensen.

Skbr.

Karen

200

J. M. Knudsen

Skbr

Edelene

218

H. N. Jerne.

Brig

Ane

218

H. F. Brinch

Brig

Birgitte Gjøe

296

N. H. Anthonisen.

Bark  

H. C. Berg

360

N. J. Outzen.

Bark

Christine

394

N. Hansen.

Bark.

Glad

399

L. H. Lauridsen

Jernbark

Lucayas

445

A.   M. Knudsen

Jernbark

Hoang Ho

544

S. Meinertz

Jernbark

Sagitta

573

Mads N. Brinch

 

1888 pr. 1. januar har hele Fanø 124 skibe m. en drægtighed af 16,337 Reg. Tons.

12 er forliste, 6 er solgte og 2 er ophuggede, 2 er tilkøbte.

 

1890  pr. 1. januar har hele Fanø 112 skibe m. en drægtighed af 22,986 Reg. Tons.

7 er forliste, 12 er solgte og 2 er ophuggede, 14 er tilkøbte.

 

1891  pr. 1. januar har hele Fanø 119 skibe m. en drægtighed af 23,349 Reg. Tons.

6 er forliste, 4 er solgte, 15 er tilkøbte og 1 er nybygget.

 

1894 pr. 1. januar har hele Fanø 124 skibe m. en drægtighed af 41,109 Reg. Tons.

5 er forliste og 3 er solgte, 4 er tilkøbte og 4 er nybyggede.

 

1896 pr. 1. januar har hele Fanø 128 skibe m. en drægtighed af 41,109 Reg. Tons.

4 er forliste og 2 er solgte, 10 er tilkøbte og 1 er nybygget. Fanø var nu det sted i provinsen, der havde den største tonnage.

 

Tercera-copy

 

Jernbark ”Tercera”, 1024 r.t., forlist 1906. ført af H. M. Beck, Nordby

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box