Mitfanoe
Sejlskibstyper


sejl rigning og skibstyper 2002-copy


Skibstyper I Fanøflåden

 

Op gennem Fanøsøfartens godt halvandet-hundrede år lange historie havde den hjemmehørende flåde typemæssigt en vidt forskellig sammensætning.

Vi skal her koncentrere os om de vigtigste skibstyper m.h.t. udseende og indbyrdes størrelsesforhold, fartmuligheder og bemanding - samt hvornår de enkelte skibstyper var at se i Fanøs sejlskibs-flåde.

Alle de nævnte skibstyper voksede med tiden. Med introduktionen af de store skibstyper tenderer de mindre typer mod et fald i drægtigheden. De anførte størrelses angivelser er baseret på beregninger af gennemsnitstonnagen for de enkelte skibstyper ud fra skibslister over Fanøflåden.

Også bemandingen varierede, idet driftsøkonomiske betragtninger og introduktionen af tekniske lettelser med tiden muliggjorde reduktion af skibenes besætning. Andre variabler var det enkelte skibs størrelse og fart, hvor skibstypernes vækst og stadig mere omsiggribende fart begge tenderede mod udvidelse af besætningen. De anførte bemandtngstal markerer yderpunkterne.


Gå til top

End Of Slide Box