Mitfanoe
Kilder

Esbjerg havn 1868 – 1993, redigeret af Morten Hahn-Pedersen 1993. 

Fanøs Historie, N. M. Kromann, Bind 3. 

Fanøbogen, P. H. Clausen 

Artikel i Fanø Ugeblad, nr. 1480, 1926, af toldkontrollør S. Sonnichsen: ”Søtønde- og Kabevæsenet i gamle Dage”. 

Fra Ribe Amt, 1926. Om Ribes tilstand. 

Om stendigerne ved Odden havn i 1770/ 1772, v/ Marius Sørensen. Fanø Ugeblad nr.1 og 2.  januar 1982. 

Artikler i Fanø Ugeblad af Marius Sørensen under titlen: Nordbys havne- og samfærdselsproblemer i tiden 1850 – 1900. Nr. 6, 7 og 8 i 1959. A181. 

Artikel i Fanø Ugeblad nr. 1092, 1918 af P. H. Clausen, havnefoged. 

Diverse numre af Fanø Ugeblad med korte notitser. 

Nordby Sognearkiv 

Sønderhos kamp mod havets ødelæggelser af deres havn og by i forrige århundrede.

Trykt i Fanø Ugeblad nr.: 2264, 2265, 2266, 2273, 2274 og 2275 i 1941 

Et aktstykke, om havneforhold ved Graadyb før Esbjerg Havn anlagdes. Ved N. M. Kromann. Fanø Ugeblad nr. 2235 – 2237, november 1940. 

Fra Nordby Havn 1831. ved N. M. Kromann. Fanø Ugeblad nr. 2251, 22. februar 1941. A134. 

Evertsejlads i det danske Vadehav, A. Hjorth Rasmussen, 1972 

Licitation over nye værger i 1771, Nordby Sognearkiv, A769, A764 

Kort over havneområdet 1918, A814 

Reglement for Nordby Havn, A828. 

Søkortets stednavne har hver sin historie, Poul Holm, Fiskeri- og Søfartsmuseet, artikel i JV 21. juli 1994 

Søkortets stednavne, Louis E. Grandjean, 1945 

Lodser i arbejde ved Marstal, Leif L. Rosendahl, Marstal Søfartsmuseum, 1993 

Sønderho – En skipperby i Vadehavet. Niels Frederiksen. 1989. 

Af Varde og Hjertings historie, Arne Sundbo, Ribe Amt 

Skibsfart fra Ribe - Varde - Blåvandshuk- området i gammel tid, 1976 bind XX-1. H. K. Kristensen

Skibsfarten i det danske Vadehav, N. H. Jacobsen, København, 1937haandbog for soefarende

Haandbog for Søfarende

Eller

Sø-Mærke-Bog

Af J. M. Knudsen, udgivet af S. C. Knudsen,

Kjøbenhavn.

P. C. Philipsens forlag

1868


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles