Mitfanoe
Badning

 

 Bekendtgørelse 

I Henhold til Politivedtægten § 4 forbydes al Badning uden badedragt i Nordby Havn fra Beddingen til Pakhusbanken, saavel fra Land som fra Baad. 

Overtrædelse vil medføre Tiltale og straf. 

Birkekontoret i Nordby paa Fanø, den 15. Maj 1911

                      Jespersen

 

Fanø Ugeblad gav følgende besyv med: 

”Forbudet mod badning uden badedragt, vil nok blive modtaget med blandede følelser af børn og deres forældre. Der er imidlertid ikke noget at sige til forbuddet, så meget mere som det ikke alene er børn, men til tider også voksne, om end fra båd, som bader i havnen. 

Da vore badehuse ved havnen blev fjernede, henstillede vi til sognerådet om at etablere et mindre badehus, hvorfra man kunne bade for en billig penge. Vi skal her gentage vores henstilling, idet vi synes, at der nu er en grund mere til at tage sagen under overvejelse. Om badehuset anbragtes ved Svenskeren eller deromkring, kunne badning derfra sikkert ikke genere. Når alle nu om stunder er enige om, at badning og særlig i salt vand, er et af de bedste sundhedsmidler, burde der gøres alt for at lette adgangen dertil, særlig på et sted som her, hvor det kan realiser es for en forholdsvis ringe sum.”


badende-040710a


Badeliv ved Langelinie anno 2010. Foto Kim Engsted, Fanoe-online

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles