Mitfanoe
Kort over Nordby havn i 1916

 

thumb Nordby havn 1916 - 1918

 

Klik på billedet for stor størrelse


Det var Nordby Havneudvalg der hos cand. polyt G. A. Maaløe i 1916 bestilte to opgaver:

 

  1. Projekt udvidelse af dampskibsbroen i Nordby
  2. opmåling og optegning af havnens arealgrænser

 

Ovenstående kort indgår i projekterne. G. A. Maaløe havde følgende bemærkning at tilføje til kortet:

Havnens samlede land- og vandareal, regnet fra arealgrænsen imod land til ”Daglig lavvands-linie”, begge vist på kortet, hhv. med grøn skygge og en stiblet linie, udgør ca. 520.000 m2 = 5,20 ha. Deraf udgør vandarealet, mellem ”Højvands-linien” og ”Lavvandslinien ca. 375.000 m2 = 3,75 ha.

 


Vanddybden i havnen er: 

For enden af Færgebroen: 4,0 m v/ ”DHV”.

Langs med anlægsbolværket udfor kommunekontoret, nævnte sted kaldes Havnebroen: 3,0 á 2,0 m v/”DHV”. 

Vanddybden i indsejlingsløbet, kaldet ”Fanø Lo”, er 3,0 m v/ ”DHV”.

Længden af anlægs-bolværkerne er:

Langs Færgebroen: ca. 15 m

Langs Havnebroen ca 95 m 

Længden af veje og brolagte gadestrækninger indenfor arealgrænsen kan sættes til 0.4 km. 

På kortet ar kranens løfteevne angivet til 3 tons, men senere oplysninger lader vi at det rigtige tal 12 max 1,3 tons. 


Ny motorlægter til godsfart. 


Under en af de svære efterårsstorme i 1923 blev bådskipper Niels Henrik Hansens store lægter så havareret, at den ikke længere kunne bruges. Han bestilte derfor en ny lægter hos aktieselskabet Skibsværftet ved Øster havnen i Esbjerg. Den skulle være færdig til foråret 1924 og benyttes til godsfart mellem Sønderho og Esbjerg.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles