Mitfanoe
Havneplads færdig på rekordtid


Fanø byråd besluttede i januar 2001 at to store Fanø-projekter slås sammen. De skal allerede være færdige til juni - men flere ting er blevet barberet væk, fordi udgifterne løb løbsk. Og andre områder er blevet støvsuget 

Projektet for færgeplad­sen i Nordby blev ved licitationen 2,5 millioner kroner dyrere end ventet.

Fanø Byråd har på den bag­grund besluttet at slå projekterne for færgepladsen og det øvrige havneområde sammen i et stort projekt, så arbejdet kan blive færdigt i 2001.

For at nå dette mål er en række andre områder blevet støvsugede for penge. Således bliver der i år hverken penge til vedligeholdelse af veje eller kommunale bygnin­ger, ligesom der tages en halv million kroner, som var afsat til by forskønnelse. 

Til gengæld kommer det til at gå meget stærkt med færdiggørelsen af havneområdet og færgeplad­sen.

Teknik- og miljøudvalgets for­mand Erik Nørreby (V) sagde på byrådsmødet, at arbejdet ventes i gang her sidst i januar og allerede vil være færdigt til den store drage-festival i juni.

Men der bliver altså tale om et mindre ambitiøst projekt end det, der blev præsenteret for tre år siden.

skitse-spuns-2009


 

I løbet af 2009 skulle de ca. 90 m spuns mellem Trappen og Toldbodvej gerne udskiftes.

 

Renovering af havnefronten i Nordby 

I forbindelse med renoveringen af havnefronten i 1999, blev ca. 90 meter spuns mellem Trappen og Toldbodvej ikke udskiftet. Spunsen på denne strækning er nu så medtaget, at en udskiftning er nødvendig. Fanø Kommune har derfor afsat 4.970.562 kr. på budgettet for 2009 til udskiftning af spunsen.   

Renoveringen af havnefronten er inspireret af skibbroen i Nordby, som den så ud i slutningen af 1800-tallet. Dengang var der stor aktivitet med lastning og losning af varer ofte fra mindre skibe, og derfor var havnefronten indrettet, så mindre skibe kunne lægge til tæt på den ældste del af Nordby. 

For at genskabe noget af den stemning og aktivitet som var på havnefronten for mere end 100 år siden, skal havne­fronten derfor indrettes, så mindre skibe atter kan lægge til tæt på centrum af Nordby.  

Fanø Kommune har derfor besluttet at forsænke de yder­ste ca. 3 m af havnefronten med ca. 1 m i forhold til det oprindelige terræn, hvorved der dannes en forsænket pro­menade som den eksisterende forsænkede del fra Kroslippe til Havnevej. Langs selve kajkanten opsættes der stormflods-pæle med ca. 3 m mellemrum, som skibene kan fortøjres til. Fremover vil der dermed være en forsænket promenade fra Toldbodvej til Havnevej. Fra Toldbodvej til færgelejet vil belægningen være i samme niveau som opmarcharealerne, men der vil også være promenade-karakter på denne stræk­ning, idet der fortsættes med den samme belægning som på den forsænkede del helt hen til færgelejet. Belægningen på promenaden vil bestå af betonfliser og granitchaussésten, og som afgrænsning mellem promenaden og opmarchbanerne til Fanøfærgen vil der blive opsat sortmalede stålpullerter, så der bliver en klar adskillelse mellem bilerne i opmarcharealet og de gående på promenaden.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles