Mitfanoe
Abelone Kjerstine, skonnert, NQMT, Sønderho

Skibsdata

 

 

 

Navn

 Abelone Kjerstine

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Sønderho

Brutto tons

 110,11

Type

 Skonnert

Netto tons

 Ca. 106

Kendingsbogstaver

 NQMT

Længde

 79,0

Byggeår

 1866/67

Bredde

 19,5

Bygmester

 Emil Petersen

Dybde

 9,1

Byggested

 Sønderho

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Kravel på eg

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

Peder Poulsen Jørgensen og Peder Sonnik Mortensen

 1867 - 1878

Peder Poulsen Jørgensen

A/S "Skonnerten Abelone Kjerstines Rhederi

 1867 - 1876

1876 - 1878

 

 Skonnerten "Abelone Kjerstine" byggedes af eg i Sønderho 1866 - 1867 af skibsbygmester Emil Petersen iflg. bilbrev dateret Sønderho d. 12.5 1867 til skibsfører Peder Poulsen Jørgensen, Sønderho.

I 1876 solgtes skonnerten til A/S "Skonnerten Abelone Kjerstines Rhederi", stiftet d. 23.12 1876 med skibsfører Peder Poul Jørgensen som bestyrende reder og skibsfører Peder Sonnik Mortensen, Kalundborg,  som medlem af bestyrelsen.
 
Iflg. rederiets anmærkning dateret Fanø d. 17.6 1878 er skibet d. 18. maj 1878 på rejse fra Blyth til St. Petersborg med en ladning kul på grund af tåge strandet på Bornholm, stykket mellem Rønne og Hasle, og blev totalt vrag.
Mandskabet reddede sig ved egen hjælp.
Skonnerten var kaskoforsikret for 20.000 kr.
Ca. 25 tdr. kul bjerget, solgt ved offentlig auktion, for hvor meget vides ikke.

Iflg. Rønne toldkammers indberetning af 26.7.1878 var ladningen assureret for I300 kr. Det bjergede kul solgtes for 51,25 kr.
Det bjergede vrag og inventar solgt for 1899,60 kr. og den ubjergede vragbund for 92,50 kr.

Slettet af dansk register d. 14.7.1878.
 
Kilder: F. Holm-Petersen, Fanø Sejlskibe, 1956. Troense-samlingen (i kopi på Fiskeri- og Søfartsmuseet) og Rosendal

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box