Mitfanoe
Anne Marie Schwalbe, bark, NGBM, Nordby

 

 

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

 

  

Navn

 Anne Marie Schwalbe

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Nordby

Brutto tons

 643

Type

 Bark

Netto tons

 605

Kendingsbogstaver

 NGBM

Længde

 

Byggeår

 1864

Bredde

 

Bygmester

 T.R. Oswald & Co.

Dybde

 

Byggested

 Sunderland

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Jern

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

 Jens Nielsen Brinck

 1893 - 1897

 A/S M.N. Mathiasen

 1893 - 1897

 

 Anna-Marie-Schwalbe-605-nrt new

Barkskibet ANNE MARIE SCHWALBE blev bygget 1864 af jern på T. R. Oswald and Co.s værft i Sunderland og hed oprindelig ”Knowsley", hvilket senere ændredes til ”Euterpe". I juli 1893 købtes barken, der målte brutto: 643 og netto: 605 tons, af A/S M. N. Mathiasen, Nordby, og fik da ”Schwalbe"-Navnet, et udtryk for de tyske Inter­esser i Fanøskibene. Det blev også båret af to andre barker fra Fanø, nemlig ”Franz Schwalbe" og ”Georg Schwalbe", der tilhørte henholdsvis A/S M. N. Mathiasen og N. H. Svarrer og begge var indkøbt fra Rostock.

 

Under dansk flag førtes ”Anna Marie Schwal­be" af Kapt. J. N. Brinck og foretog da langstrakte rejser på de syv Have, Kap Horn, ”Kap det gode Håb", Sidney Head og alle de andre ”Kap" og Heads, hvormed de forskellige verdensdeles pynter og forbjerge betegnes, optræder gang på gang i barkens skibsjournaler, og mangen en dansk sømand fik sin første sømandsuddannelse og korm til at slide dæksplanker og røjlpert om bord på det lille skib.

 

Allerede i 1897 mødte det sin tragiske skæbne. Det gik således til: Nævnte år lå barken i Port Hamilton i Australien, hvor det lastede jernbane sveller. Efter at være lastet ned til 16 fods dybgående, blev det bugseret ud på reden for der at laste til sit fulde dybgående. Den 4. okt. var vejret dårligt med byger, som satte en del sø ind på reden. En svær byge fra vest fik skibet til pludselig at hugge i grunden, og der opstod en læk, men ”Anna Maria Schwalbe" trak dog ikke mere vand, end at den kunne holdes læns med pumperne. Efter at der var sat lodsflag, fik man lods om bord, men han kunne kun angive som forklaring på grundstødningen, at man var stødt på et ukendt skær.

Det lykkedes imidlertid at få skibet af grun­den, og ved hjælp af folk fra land blev det holdt læns; men da vejrforholdene forværredes, drev barken atter på skæret, og nu tiltog lækken. Ved en dykkerundersøgelse konstateredes det, at skibets bund var stærkt beskadiget, og man besluttede nu at losse lasten, et arbejde som kun kunne gøres under store vanskeligheder, idet lægterne vanske­ligt kunne ligge ved siden. Arbejdet med at losse varede fra den 18. okt. til den 29. nov. og var så bekosteligt, at salgssummen for lasten netop dæk­kede udgifterne ved losningen. Så medtaget var skibet, at det ikke kunne sættes i sødygtig stand for en rimelig sum, og vraget solgtes derfor d. 7. november 1897 for ca. 4600 kr. til et firma i Freemantle, der benyttede det gamle skibsskrog til kuldepot i Albany havn i Australien. ”Anna Marie Schwalbe"s værdi og assurance udgjorde 40.000 kr.

 

Kilde: F. Holm-Petersen

 

Anna-Marie-Schwalbe-FOS-4741-6

FOS 4741 -6, Fiskeri og Søfartsmuseet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box