Mitfanoe
Monumenter og skulpturer - del 3

 

Galionsfiguren: ”Palmerstone”

 

palmerstone

 

 

Galionsfiguren der står ved et hus på Landevejen i Sønderho menes, at være sat op omkring år 1900. Det opskylledes på Fanø strand i 1851 og stammer fra barkskibet ”Lord Palmerstone” der blev bygget i Quebec i 1847. skibet skulle være forlist i Middelhavet 1849.

 

Figuren forestiller den engelske statsmand Henry John Temple Palmerstone, født 1784, død i 1865. Han blev valgt ind i Underhuset og i sin jomfrutale var han en stærk fortaler af det engelske overfald på Danmark i 1807!. Han blev krigsminister, men holdt sig tilbage fra den egentlige politik, til gengæld gjorde han ved sin mandige skønhed og sit lyse hoved vældig lykke i selskabslivet og blandt damerne; man gav ham øgenavnet ”Lord Cupido”. Fra 1830 – 1851 var han udenrigsminister, og fra 1855 til sin død var han premierminister. I 1864 støttede han Danmark mod Bismarck, men underkendtes af dronning Victoria.

 

Galionsfiguren fra ”Sixtus”

 

jernbarken-Sixtus

 

Jernbarken ”Sixtus” af Fanø blev købt i Dunkerque i 1896 og blev i de følgende år ført af kaptajn Hans P. Larsen i fart på Sydamerika og det fjerne østen. Under hans efterfølger; V.B. Eriksen, totalforliste det 1807 brt store fartøj i 1905 ved Falklandsøerne. Efter alt at dømme stammer dette fotografi af agterdækket altså fra tiåret omkring århundredskiftet, og man kan da gætte på, at personen er en af de to nævnte kaptajner.

 

Galionsfigur-fra-Sixtus

 

 

Galionsfiguren der pryder Skibsrederforeningens bygning i Nordby, placeret ud mod Langelinie stammer fra barken ”Sixtus”, der med sine 1807 brt. er det største skib der har været hjemmehørende på Fanø. Figuren blev sat op i juni 1973.

Den hed tidligere ”Swanmore” og byggedes 1886 i Belfast og købtes fra Liverpool den 22. maj 1896 for 8300 pund sterling af ”Rederiselskabet Sixtus” med Casper P. Holm som korresponderende reder og blev ført af kaptajnerne H. P. Larsen og W. Eriksen. Det fuldførte flere rejser før den skæbnesvangre, der endte med forlis i 1905. Bl.a. en rejse 1898 – 99 i hvedefarten med 108 dage fra Astoria til Queenstown på 108 dage. Den hurtigste rejse blev udført af ”Semanbra”, der brugte 101 dage, og det langsomste var ”Cambrian Queen” med 172 dage.

 

Den 17. maj 1905 afsejlede ”Sixtus” fra Barrt til Valparaiso lastet med 2300 tons kul og koks. Ifølge en observation 26. juli skulle kursen som var lagt øst om Falklandsøerne føre skibet sikkert uden om øerne, men den 27. juli løb skibet på nogle skær sydøst for Falklandsøerne,.Blev stående på grunden og fyldtes med vand. Alle mand kaldtes op, og besætningen bjergede sig i bådene. Om morgene lykkedes det at lande på kysten lidt nordligere for Post Stanley, , hvor den hurtigt blev sønderslået og solgtes senere som vrag med inventar for kun 750 kr. På fremtidige søkort blev de navnløse klipper benævnt som ”Sixtus Rock”.

 

I 1967 kom en dansk skibsfører, kaptajn A. Westergaard Pedersen til det område, hvor Sixtus var. Af en ukendt årsag var kaptajnen med til at fjerne galionsfiguren fra ”Sixtus” og anbragt et sted på øerne. Fundet blev kendt af skibsreder J. D. Lauritzen som foranledigede, at galionsfiguren kom hjem til Fanø, og nu kigger ud over Nordby rhed.

 

Jubilæumsskulpturen ved Fanø rådhus

 

Jubilaeumsskulptur bog

 

 

 

I samme anledning som ”Hundene” ved færgelejet i Nordby blev afsløret, nemlig 250-årsjubilæet for Fanøboernes køb af øen 10. juli 1741, afsløredes en anden skulptur ved Rådhuset i Nordby, den gamle Borgerskole. Skulpturen er udført af Erik Heide, og kan symbolisere bølger eller mågevinger – måske sejl, eller netop det beskueren lægger i sin forestillingsevne. Bygningen kaldet ”Borgerskole” fungerede som skole fra 1850 til 1975, hvor man samlede øens skolevæsen i nye bygninger.

 

 

 

Vindroser

Rundt omkring i Nordby og Sønderho findes adskillelige vindroser med relation til sejlskibstiden, så kig op, og du vil finde mange flere eksempler.

 

 SH-(4)       vejrhane a         SH-(2)

 

Vejrhane 5      Kikkebjerg-vindrose        Vejrhane 6

 


Gå til top

End Of Slide Box