Mitfanoe
Gammelmandssnak - om Fanø og Fanøboere  - del 1

 

 Forside 1 

Forside 2

Forside 3
 

 

I sommeren 2006 faldt jeg over et manuskript afFanøs historiker, Niels Møller Kromann, som han havde indsendt til Dansk Folkemindesamling i 1953, og som han kaldte Gammelmands Snak - om Fanø og Fanøboere. I henhold til klausulen nævnt i manuskriptet publicerer jeg hermed manuskriptet i sin originale form, som skrevet af forfatteren og med de originale illustrationer (affotograferet fra originalmanuskriptet i Dansk Folkemindesamling).

 

Jeg syntes, at værket er så spændende, at det fortjener, at komme ud til en bredere kreds af mennesker, og dette er så resultatet. Manuskriptet er transskriberet nøjagtigt som fra Kromanns hånd, men layoutet er ændret så det passer ind i et webformat, idet dele af originalmanuskriptet er i A3 format og skrevet lidt på kryds og tværs, men meget letlæseligt i Kromanns håndskrift. 

 

Skriftet er et kalejdoskop med indblik i Fanødragten, husene, interiør, Sønderhodagen, Sønderho Mindesmærket,  Fanømusikken, livet i barndomshjemmet, skibene og der er nogle gendrivelser af udsagn fra anden side. 

Jeg har udeladt et afsnit om dialektord, da jeg ikke er sikker på stavemåden. 

 

Torben Garmer. 

 

 

Og læs en biografi om N. M. Kromann her.

 

Til Dansk Folkemindesamling

København 

Fra Niels M. Kromann

Esbjerg 

Af denne Samling maa intet Stof gengives, førend jeg faar udgivet min under Arbejde værende Bog: ”Fanø-Folk i Sæder, Syssel og Skik”, eller før jeg afgaar ved Døden og da kun mod at opgive Kilden.

 

 

Småbørns dragt 

 

PICT0041 new PICT0042 new PICT0043 new
    Smaabørns ”Lue” skulde være af farvet Stof med Stjernebaand og en Sløjfe paa.

 

Til højre: N. M. Kromanns Børn 4 og 7 Aar gl. 

Forhen var baade Drenge og Piger klædte som Piger indtil 5 Aars Alderen, i den saakaldte Fastlandsdragt. Som regel fik Drengene lange Benklæder paa og ligeledes Vest og Jakke (Se nedenstående billede) fra deres 5 Aars Fødselsdag. En Dag man imødeser med største Forventning. Jeg erindrer tydeligt Dagen, da jeg den Dag gik omkring til Familien og præsenterede mig med Benklæder, hvori var Lommer. Hænderne var den Dag og følgende Dage aldrig af Lommerne.

Pigerne fik paa samme Alderstrin Skjorter paa og paa Hovedet ”Lin og Lue”, som hosstaaende Billede udviser. Naar Pigerne kom i Skole aflagde de ”Lin og Lue” og fik da rigtig Hovedtøj paa, som ses paa den største Pige paa Billedet til venstre. ”Lue” var en udstoppet spids Hue. Paa mindre Børn med et Baand om Hage.

PICT0044 new

 

 

 

Samme Dragt brugtes af kvindelige Faddere og Gudmødre. Sidstnævnte med Sølvspænde, hvorfra hang tynde Fløjlsbaand med ”Sølvtipper” i. Ogsaa ældre Kvinder bar Sølvtipper undertiden, som oftest Arvegods, der er gaaet igennem flere Generationer. Paa Billedet af de 5 Søstre har den midterste af de 5 Søstre paa første Række Bælte med Sølvspænder og Sølvtipper paa. Unge Koner har kun Bælte med Sølvspænder. Brud og enkebrud har ligeledes Bælte med Sølvtipper i.

 

 

PICT0045 new PICT0046 new

Konfirmandinde. 

Halstørklædet er af hvid og sort Silke. ”Lin” foran over Panden er som oftest hæklet. ”Luen” af sort Fløjl

Fotograferet ca. 1876.

Paa Billedet ses min Moder med sine to Drenge, hvoraf den mindste er min Broder, der lige har skiftet Ham. Jeg har da alt baaret Dragten i godt 1 ½ Aar og ser derfor lidt mere stolt ud? Ældre Udgave af min Person se Af min slægts historie.

Kraven paa Jakken af sort Fløjl

 

Fanø Bitter 

 

ung-pige

 

 

Dette Billede af den nydelige Fanøpige er et Udklip af en Reklameplakat, jeg i sin Tid lod fremstille som Reklame for en af mig fremstillet Bitter: ”Fanø Bitter”, som var en meget stor Forbrugsartikel, da den i Udsalg kun kostede Kr. 2.50, men som paa Grund af den indtraadte høje Beskatning ikke kunde sælges under Kr. 15.00 pr. hel Flaske og gik derfor fuldstændig ud af Handelen. Min far havde fremstillet den siden 1878 og jeg siden 1895. Mon nogen vil tro, at denne slanke unge Pige bærer elleve eller kun syv Skjørter?

Den unge Piges Dragt er korrekt og gengivet efter Fotografi af en virkelig Fanøpige ca. 1900.

 

 

 ung-pige 3

 

 

   

 

Denne pige har aldrig baaret Fanødragten, men iklædt sig den for Tilfældes Skyld. Der er derfor nogle smaafejl ved Dragten. Ørerne maatte aldrig ses, uden der var bandeloque deri, som oftest af Rav. Man skulde derimod se (lige skimte) det

hvide Halstørklæde. Se om begge Dele paa Forrige Side. Læbestift brugte en Fanøkvinde aldrig. En ugift kvinde skulde ogsaa have alle Knapper i Trøjen knappet. Det har hosstaaende ikke, men derimod pigen med Fanøbitteren.

 

Efter Billedbladet 29 - 1 - 1952: Fanøpigen. Skolebestyrerens Datter, 19-aarige Anna-Sofie Birkelund fra Nordby, staar til daglig i en Kunsthandel i Esbjerg. Hun er et levende Dementi paa, at Byen, som paastaaet, skulle have mistet samtlige sine smukke unge Piger.

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box