Mitfanoe
Tidslinjer over forskellige embeder på Fanø

Her findes en tidslinje over følgende embeder: Sogneforstanderskabsmænd, sognerådsformænd, borgmestre for Nordby, Sønderho og Fanø kommuner. Læger i Sønderho og Nordby. Apotekere samt postbefordrede (postmestre). Filen kan hentes som pdf fil her.

 

Følgende embeder findes på denne tidslinje: Kongerække, præster i Nordby og Sønderho, birkefogeder samt toldere i Sønderho. Filen kan hentes som pdf fil her.

 

Og her han du finde en tidslinje for embederne: toldere i Nordby, sognefogeder i Nordby og Sønderho, færgebefordrede samt ejere og forpagtere af henholdsvis Fanø Krogård og Sønderho Kro. Filen kan hentes som pdf fil her.


Gå til top

End Of Slide Box