Mitfanoe
Gammelmandssnak - om Fanø og Fanøboere  - del 3

 

PICT0069 new

 

 

   5 Søstre, Alder tilsammen 415 Aar. 

 

Fotograferet 1906 paa den ene Søsters Diamantbryllupsdag (Bageste Række med Buketten), Døtre af Skibsfører Jes Jensen Sonnichsen, død 1865. Slægtsbogen: Sonnichsen, Thomsen og Kromann Side 51.

De 5 Søstre side 59, 21, Side 70 41,

Side 78, 51, Side 90, 61, Side 99, 10II . 

Kvinden paa første Række yderst til venstre har Fløjlsbaand om Livet med Sølvspænder, den mellemste samme Slags Baand uden Sølvspænder, men med Sølvsnipper. 

De to bageste Kvinder erindrer jeg (var nemlig med til Diamantbrylluppet) havde ogsaa Sølvsnippebaand. Kvinden til højre i første Række var mindre bemidlet Enke og havde derfor  ikke Raad til at eje Sølvsnipper.

Fru Brinch sidder paa Billedet med de 5 Søstre i første Række yderst til venstre.

Dragter

 

avisartikel-side-12

 

PICT0071 new

 

Spillemand P. Brinch viser, hvorledes Sønderho Danse begynder. Læg mærke til de smukke Læg i Forklædet og at de gaar helt ned.

 

PICT0072 new PICT0074 new
     Mor og Datter. Sønderho. Datteren med Fløjlsbaand og Sølvspænder. Tre unge Piger fra Sønderho, der i 1884 tog Tjeneste i Varde
PICT0075 new PICT0076 new
Et lykkeligt Sølvbrudepar fra Sønderho. Fotograferet 1908.

En ældre Kvinde fra Nordby. Død omkring 1909.

Læg Mærke til at Hovedtøjet er bundet noget anderledes end Sønderho-kvindernes.

 

PICT0073 new

 

 

Fire Søstre fra Sønderho. De to midterste med Fløjlsbælte og Sølvspænder. Fotograferet omkring 1892. 

Trøjen skal være kantet med Fløjlsfigurerede Baand, mest med Stjerner, og i Farver nogle mørkere end Trøjens Stof, ligeledes ved Hænderne, hvor Trøjens knapper om Haandledet med en noget større Knap som i Brystet men af samme Form.

Baandet fremtræder tydeligst hos Sølvbruden, samt paa den lille Lue.

 

PICT0077 new         PICT0078 new

     En Nordby Familie                                                            En Sønderho Pige med sin Kæledægge

 

PICT0079 new

 

Indgangsdøre af nyere Facon, Sønderho. Siden ca. 1870 anvendes disse Døre. Damen med Stokken er enke.

 

Fanø Interiør 

 

PICT0080 new

     Køkken og Stue fra Sønderho

 

PICT0081 new

 

     En dejlig Kaffetaar er i Udsigt. Fra Sønderho. Exners Kvindeskikkelse er aldrig korrekt paaklædt- Uforstandigt.

 

PICT0082 new

 

Væggen i Baggrunden er beklædt med blaa hollandske Fliser, ofte med bibelske Billeder. Listen der afslutter Fliserækken var forgyldt. Ikke sjælden naar Husets Ejer, var Skibsfører, havde han midt i Storstuens Væg anbringe Billedet af sit Skib spændende over 9 Fliser. Saadanne Fliser blev lavet paa Bestilling og var ret kostbare. Hollandske Skibsfliser er fra Slutningen af det 18. Aarhundrede, men er af en senere Ejer bortsolgt (omkring Aar 1900)

 

PICT0083

Fliserne kaldes ofte fejlagtigt for Kakler. Om Hollandske Fliser: se Sig. Schoubye, Hollandske Fliser fra Tønderegnen, 1949.

 Om Fliser.

 

 

PICT0086 new

 

Interiør fra Frøken Karen Sørensens Hus i Sønderho. Hun holder det aabne Ildsted, som det blev anlagt for over 150 Aar siden.

 

PICT0084 new

 

     En paa Fanøs Vesterstrand i den første Verdenskrig nedstyrtet Zeppeliner Luftskib. Kvinderne bærer saakaldte Hollandske Sjaler.

 

 

PICT0087 new PICT0088 new

Et gemytligt samvær. Det er Badegæster, der vil tage en Erindring med fra Sommerophold på Fanø og da iklædt sig dragterne, hvilket  er meget almindeligt.

Fra v. Morten Nielsen, hustru Kathrine N., Signe Holst, Mette Sonnichsen og fotografens Kone.

Her er Dameselskab. Havde der været Herrer med, vilde man ved Afslutningen af Selskabeligheden taget hinanden i Hænderne siddende ved Bordet og afsunget følgende: Kaffe, Kaffe er den bedste drik i Verden. Tak for Kaffe, Tak for Kaffe, Tak skal De have

 

PICT0089 new

     Den unge Sønderho Frue benytter den varme Sommerdag til at nyde Sol og Lys uden for Hjemmet fordybende i en spændende Historie. 

Ungdommen her ved Kaffen er også Badegæster. Fra v. Fotografens Kone, Frk. Thomsen, Signe Holst f. Kromann, Mette Sonnichsen.

 

Arbejdslivet 

 

PICT0090 new

 

Fåreavlen var på Fanø i sin Tid (indtil omkring År 1900) af stor  Betydning, der var da omkring ved 3000 Moderfår på Fanø, der mestendels græssede omkring i Klitterne  og på Hedestrækninger og om Efteråret på Eftergrøden i Marskengene. Man regnede med, at der gennemsnitligt fødtes 4 a 5000 Lam, der alle blev spist af Beboerne og af Ulden fremstilledes Klædevarer og Uldne Tøj, Strømper m.m.. Nu er Fårebestanden næppe på 100 Får.

 

 

PICT0091 new PICT0092 new PICT0093 new

Nordby Kvinde.

 Manden (til venstre) der ser til at Konen spinder er iført en Sønderho Håndværkerdragt (Søndags): Blå eller grøn Vest. Hvide lædersbenklæder med Sølvknapper og  mest blå Strømper.
  Den gamle strålende glade ”Sidsels An’. Hun havde i 1894 Besøg af Prinsesse Marie, se derom i min ”Fanøs Historie”, 3. B. S 444.

 

 

En gammel ”Sejels”:  Jen Lys o brind, for jen o spind, der er lidt o vind.

Man plejede nemlig forhen altid at gå sammen om Aftenen og spinde for at spare på Lyset (Tranlampen).

 

 

PICT0094 new PICT0095 new
Trommen går i Nordby.  Husene har over Døren Arkengab.

En Sejels om Trommen:  Hvad er bedst til Trommeskind? Kvindeskind, for når man slår på det om Morgenen brummer det Dagen lang.”

 

Morgen Idyl  ved Sognefoged J. M. Jensens Gård i Nordby. Omkring 1900. 

Pigens Forklæde er af grov Hørgarn. Brugtes ved grovt Arbejde.

 

PICT0096 new

 

Det var i sin Tid almindelig på Fanø at flere Naboer havde Fællesbrønd. Brøndvippe var meget almindelig, senere kom Pumper. Nu har både Nordby og Sønderho Vandværk og W.C.

 

 

 

PICT0097 new

    Ved Tækkearbejdet var Kvinderne forhen altid behjælpelig. Det er en Fejl at kalde Husene på Fanø stråtækkede. De er tækket med Rør.

 

PICT0098 new

  

    Bukketjørn hegnede om de fleste Haver og var plantet på en Blanding af Græstørv og Tang. I disse Hegn byggede Humlebier ofte deres Reder. Jeg har ofte i min Barndomstid været med til at plyndre Rederne (Humleboer kaldet) for at få Honningen. Her ses jeg stående ved det smukke Bukketjørns Hegn.

 

Sønderho Partier 

 

PICT0099 new

     Fra Sønderho. Arkengab skimtes på det mellemste Hus

 

PICT0101 new

 

     Sønderho.

Dette lille Hus foran til venstre er ét af de ældste i Sønderho, hvilket Husets Bagside beviser, idet Muren er Stolpemur. Anslaas at være fra ca. 1650. Ejer er Ingeniør Stürup, Ribe, der benytter det til Sommerbolig.

 

 

 PICT0100 new

    Opført 1722. For en Tid siden fandtes i ”Jyllands Posten” en Artikel om denne Kro, hvis Alder deri anførtes fejlagtig at være over 400 år gl. I Kroens Gæstebog har jeg beskrevet Kroens historie til Dato.

 

PICT0102 new

 

Sønderho.

Velstående Skippers Hus i Sønderho. Oprindeligt Tavlemur som de øvrige gamle Huse, senere overhvidtet. Nu (1953) nedbrudt. På Stedet er Badehotellet opført

 

PICT0103 new

 

Sønderho.

Arkengabet (over Døren) på dette Hus er udenfor det almindelige. Facadesiden ombygget for mange Aar siden

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box