Mitfanoe
Drengeklasser fra Fanø i 1878 og deres fremtid

 

 Hvad blev der af eleverne fra de 3 drengeklasser på Realskolen i 1878 i Nordby.?

Rigtig mange tog deres nautiske eksaminer fra Fanø Navigationsskole.  

 

Oversigt over skolebillede fra Realskolen, drengeklasserne i 1878 - 62 elever.

Navneliste skrevet af Peder Svarrer Ankersen, Esbjerg.

 

klassebillede1878

 

 Øverste række:  

Overlærer N. A. Lauridsen f. Fanø 22.07.1832, d. Fanø 11.02.1901, sproglærer, matematik

Lærer Nielsen, regnelærer 

Lærer Gundersen, sanglærer 

Overlærer Holger Poulsen f. 1841, d. 1918, lærer i verdenshistorie, danmarkshistorie, dansk og geografi 

 

2. øverste række fra venstre:

Søren Abraham Nørby, 12 år. Søn af skipper Jørgen Sørensen Nørby. Sømand, omkommen på søen ca. 19 år gammel. 

 

Hans Andersen Svarrer, 12 år. Søn af skræddermester P. A. Svarrer. Sømand, sejlede som ung med danske og fremmede nationers skibe, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole. Senere fører af skonnertbrig "Nancy" i nogle år. Ca. 1900 ansat som fører i Dansk Fransk Dampskibselskab. Kaptajn "S/S" Slesvig". Død Fanø 1942 

 

Jens Søren Jensen, 13 år. Søn af gårdejer Jensen (Strandgården) Rindby, kom ud at sejle, men opgav søen i ung alder, senere overtog han fødegården. 

 

Niels Nielsen Svarrer, 12 år. Søn af skibsfører N. N. Svarrer. Kom til Varde i købmandslære, nedsatte sig siden i Varde som købmand.

 

Hans Lauridsen Poulsen, 11 år. Søn af enkefru Poulsen. Faderen omkom ved forlis i december 1866, kort tid før Hans blev født d. 31,12 1866.

Hans døde på hans 1. rejse med skonnertbrig "Acmel" af Fanø, døde i Lagos, Afrika, af gul feber. Hans ældre bror Poul, døde også af gul feber med samme skib godt en måned senere.

 

Mathis Nordby, 13 år. Søn af enkefru Brinck. Landmand, byggede siden ejendom syd for gårdejer Jens Madsen, d. på Fanø ca. 52 år gammel. 

 

Niels Mathisen Christensen, 12 år. Søn af enkefru M. Christensen. Sømand. Ifølge meddelelse fra kaptajn H. A. Svarrer, er han i 17 års alderen mønstret ud med en engelsk bark fra Hamborg, som blev oversejlet i Nordsøen, hvorved han omkom. 

 

Mads Peter Madsen, 13 år. Landmandssøn fra fastlandet, boede hos vognmand Thomas Jacobsen, som var hans familie. Blev senere gårdejer og plantør på fastlandet. Ordet fastland var dengang en benævnelse for hvad der lå uden for øen, nærmere betegnet Hjerting, Varde, Ribe samt Vestjylland. 

 

Thomas Lybecker, 13 år. Søn af skibsfører N. M. Lybecker. Sømand, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede som styrmand med Fanøskibe. 1. styrmand med bark "Anna Agnethe" på hjemturen død i Porto Delgato på Azorerne af beri-beri. Ligger begravet der. 

 

Johan Grumsen, 12 år. Søn af toldskibsskipper Grumsen. Sømand, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede nogle år, blev siden rorsbetjent i Esbjerg, død og begravet i Esbjerg knap 60 år gammel. 

 

Niels Svarrer, 12 år. Søn af skibsfører Hans N. Svarrer. Sømand, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede siden med Fanøskibe som styrmand. Fører af 3-mastet skonnert "Anne & Emmy", døde i Hamborg ca. 35 år gammel, ligger begravet på Fanø. 

 

Peder Svarrer Ankersen, 11 år. Søn af skibsfører og skibsmægler Anker Sørensen Ankersen. Eksamen fra Fanø Navigationsskole, efter 4 års sejlads i Fanøskibe, sejlede derefter nogle år fra England i dampersejlskibe, senere som styrmand i Fanøskibe. 1893 fører af bark "Irvine" af Fanø, senere bark "Alexandra" af København, var derefter fører i dampskibsselskabet Thor & Tullinius. Nedsatte sig i 40 års alderen som købmand i Esbjerg. 

 

Niels Morten Nielsen, 13 12 år. Søn af skipper Niels Nielsen. Sømand senere eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede nogle år som styrmand med Fanøskibe. Ca. 30 år gammel nedsatte han sig som købmand på Fanø, d. 02.01.1944, ligger begravet på Fanø. 

 

Niels Mathiesen, 12 år. Søn af skibsfører Niels Iversen Mathiesen. Kom i købmandslære på fastlandet, derefter bosat på Fanø i nogle år, død og begravet på Fanø, ca. 65 år. 

 

Søren Andreas Lauridsen, 12 år. Søn af skomagermester og violinspiller Lauridsen. Sømand, sejlede 1. år med skonnert "Varde", skipper Søren Thomsen, som kok fra Esbjerg. Var sammen med ham i Hamborg 1881, kom vist ikke hjem siden, sejlede på udlandet. Niels P. Pedersen, kaptajn på barken "Tercera" fortalte, at han havde truffet ham i New York i 1896, han var da gift med en irlænderinde. 

 

Søren Peder Clausen, 11 år. Søn af skibsfører A. B. Clausen. Sømand, eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede derpå som styrmand med Fanø sejlskibe, bl.a. bark "Dora" af Fanø samt fører af bark "Lenita" af Fanø. Sejlede siden i forskellige dampere fra København. Efter 1. verdenskrig kaptajn i Alfred Christensens dampskibsselskab fra København. 

 

Andreas Mortensen, 11 år. Søn af landmand P. A. Mortensen. Landmand på Fanø

 

3. øverste række: 

Søren Svarrer, 12 år. Søn af skibsfører Hans Nielsen Svarrer, lærte købmandshandel i Varde, havde siden selv forretning i Varde. Var siden ved trælastforretning i Ringkøbing. Død i Ringkøbing i 1930. 

 

Mathis Hansen, 13 år. Søn af bødkermester M. Hansen. Sømand, omkom på hans første rejse ved et ulykkestilfælde med bark "Dora" af Fanø. Var bror til købmand Peder Hansen og fru Karl Madsen Nordby. 

 

Søren Mathiesen Sørensen, 14 år. Søn af enkefru Sørensen. Landmand på fastlandet. 

 

Jes Clausen Jessen, 14 år, søn af skibsfører og fisker, Jens N. Jessen. Sømand, sejlede som ung med Fanø skibe og tog eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede siden fra England og tog engelske navigationseksaminer, sejlede som styrmand og kaptajn fra England. Senere bogholder ved Fanø Sparekasse. Død og begravet på Fanø, ca. 78 år. 

 

Mathias Ankersen Svendsen, 12 år, søn af skibsfører Peder Jensen Svendsen. Sømand. Omkom i rejse med faderens skib, skonnertbriggen "Johanne" af Fanø, der blev oversejlet i den engelske Kanal, alle omkom. Faderen var dog hjemme på ferie ved forliset.  En ældre bror Søren Ankersen Svendsen, 1. styrmand, omkom også ved forliset.

 

Hans Dahl Pedersen, 12 år, søn af styrmand Mathis Dahl. Snedkerlære på Fanø. Kom siden til Amerika, død der ca. 50 år. 

 

Jens Brinck, 14 år, søn af skibsfører Mads Brinck. Sømand med Fanø sejlskibe og tog eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede som styrmand med forskellige Fanø skibe. Senere fører af brig "Clara Andrea" af Fanø. Ogse fører af bark "Anne Marie Schwalbe", rederi Mathis Mathisen, bark "Mary José" af Fanø. Død 1921 på Fanø. 

 

Peder Lauridsen Nørby, 13 år, søn af gårdejer Søren Lauridsen, Nordby, lærer. 

 

Niels Gundersen, 14 år, søn af enkefru Gundersen. Sømand, sejlede med Fanø skibe, omkom i 21 års alderen med tysk skib.

 

Chr. Christensen, 17 år, søn af tømrer Christensen (Maren a Søren Møllers). Sagfører 1901 - 1906, senere direktør i Fanø Sparekasse, d. 12.07.1912 på Fanø 54 år. 

 

Søren Clausen, 14 år, søn af hustømrer Anker Clausen. Sømand med Fanø skibe fra Hamborg, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole, sejlede derefter som styrmand, nedsatte sig siden i Esbjerg som sejlmager sammen med en yngre bror. Flyttede siden til Assens. Død ca. 50 år. 

 

Valdemar Ravnkilde, 13 år. Søn af birkedommer Ravnkilde. Efter Fanø kaptajners udtalelse, skulle han være tandlæge i Durban. 

 

Niels Graff, 13 år, søn af skibsbygmester Graff, sejlede nogen år til søs. Overtog senere faderens hvidtølsbryggeri i Esbjerg. Død i Esbjerg 13.03.1940. forretningen blev overtaget af 2 sønner. 

 

Niels Hansen Madsen, 12 år, søn af skibsfører Mads Nielsen Madsen. Sømand, tog eksamen ved fanø Navigationsskole 1886, senere kom han ud at sejle med bark "Elna" af Fanø, ført af broderen Math. M. Madsen, som 2. styrmand. Skibet forliste på rejse Newcastle Australien til vestkysten i 1889, der hørtes aldrig mere fra skibet. 

 

Hans Morten Jessen, 12 år, søn af skibsfører Jens N. Jessen. Sømand med Fanø og tyske skibe. Eksamen fra Fanø Navigationsskole 1886. sejlede derefter som styrmand med forskellige skibe. 27 år gammel fører af briggen "Dorane" af Fanø, siden fører af jernbark "Maren" af Fanø. Død på hjemturen af 1. rejse i Cadiz. Begravet i Cadiz 25.04.1895, 29 år gammel. 

 

Vi var sammen til orlogs og på navigationsskole og i 1889 mønstrede vi begge to fra Hamborg med 3. mastet skonnert "Aura" Jessen som 1. styrmand, jeg som 2. styrmand. Turen gik til Vestkysten i Syd Amerika og tilbage til Liverpool. Der skiltes vore veje, idet Jessen fortsatte med "Aura" mens A. kom ombord i bark "Julie" af København som 1. styrmand. Jessen var en første klasses sømand og skibskammerat, vi så aldrig hinanden siden vi tog afsked med hverandre i Liverpool. Vi havde da begge tårer i øjnene. 

 

Niels Hansen Gregersen, 14 år, søn af skibsfører Niels Nielsen Gregersen. Sømand med forskellige Fanø skibe, eksamen fra Fanø Navigationsskole 1884, sejlede kort tid som styrmand, 1889 førte skonnertbrig "Margrethe" af Fanø. Ca. 1902 sejlede i Lauritzens dampskibe, hvor han hurtig blev fører og sejlede i flere år. Død på Fanø 14.03.1945. 

 

4. øverste række: 

Mathais Peder Clausen, 14 år, søn af skibsfører Anders M. Clausen. Sømand, sejlede med forskellige skibe, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole 1884, sejlede derefter i engelske skibe og senere som styrmand i Fanø skibe. 1892 fører af stålbark "Aalborg" af Fanø, førte siden stålbark "Havila". Gik siden i dampskibsfart fra København. Død på Fanø 1924. 

 

Hans Bork Hansen, hans skæbne kendes ikke

 

Jens Nielsen Kroman, 11 år, søn af skibsfører N. Hansen, kom i sejlmagerlære i Hamborg hos A. K. Schmidt & Co i Altona. Nedsatte sig siden i Kolding som sejlmager. Flyttede derfra til Århus og købte sejlmager Feddersens gamle forretning, som han drev sammen med svigersønnen. 

 

Hans Morten Jepsen, 12 år, søn af skibsfører Anders L. Jepsen. Sømand, sejlede som ung med forskellige Fanø skibe, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole 1886, til orlovs sammen. Sejlede siden med "Dorane" som styrmand. Overtog senere bark "Embla" af Fanø, som han førte nogle år. Død og begravet i Ponto Delgato på Azorerne, hvor han kom syg i land fra "Embla" 25.12.1905. 50 år 

 

Søren Ankersen Nørby, 14 år, søn af skibsfører Nørby, kom i snedkerlære. Efter at have arbejdet nogle år herhjemme som svend og mester rejste han med familien til Amerika og bosatte sig i Chicago som mester, død ca. 70 år. 

 

Karl Frederik Nielsen, 12 år, søn af skibsfører Niels Nielsen Gregersen, kom i maskinlære, var i København en tid. Rejste til England, hvor han kom ind i C. Nielsens dampskibsselskab af West Hartlepool, her sejlede han mange år som 1. mester. Kom hjem under 1. verdenskrig 1915, havde derpå arbejde i Esbjerg nogle år, da han ikke kunne finde sig i at gå ledig. Han døde på Fanø 02.11.1936. 

 

Laurids Christian Jessen, 13 år, søn af skipper Jørgen Hansen Jessen. Sømand, kom med skonnertbriggen "Røhl" af Fanø, kom siden med en brig fra Rudkøbing, hvor han faldt overbord og omkom 17 år gammel. 

 

Hans Jepsen Jørgensen, 14 år, søn af skibsfører Hans Jepsen Jørgensen. Sømand, sejlede med forskellige danske og hollandske skibe. Tog eksamen fra Fanø Navigationsskole 1886, til orlogs samme år. Sejlede derefter nogle år i forskellige skibe. Kom til Santos omk. 1890, hvor han oparbejdede en stevedore forretning, kom hjem og bosatte sig i Esbjerg omkring 1894, rejste siden til København, derefter til Århus, hvor han drev stevedore forretning i mange år. 

 

Laurids Svarrer, 14 år, søn af skibsfører Peder Svendsen Svarrer. Landmand, senere gårdejer i Jernved. Død ca. 75 år gammel. 

 

Hans Nielsen Beck, 14 år, søn af styrmand Beck, kom i handelslære, senere købmand og grosserer i København. Død der ca 65 år gammel. 

 

Niels Jensen Pedersen, 14 år, søn af styrmand Pedersen. Sømand, sejlede som ung med Fanø og tyske skibe. Tog eksamen fra Fanø Navigationsskole 1885 og kom til orlovs i 1886. sejlede derefter nogle år som styrmand i forskellige Fanø skibe. Fra 07.10.88 - 01.08.1891 i land i Hamborg som rigger og stevedore. Flyttede til Fanø igen 29.09.91. Var 1. styrmand med jernbark "Phønix", kapt. Øhle i 18 måneder, senere styrmand med jernbark "Irvine" af Fanø fra 10.04.93 til 18.01.96.

D. 07.02.96 overtog han i Hamborg bark "Vega" af Kolding til 1902. Kaptajn på 3 mastet skonnert "Ragnhild" ØK i 3 år. Senere styrmand med brig "Sophie" af Fanø i 3 år.

På generalkonsulatet i Hamborg 1909 til 1912. Kaptajn på bark "Orkney" af Ålborg 1 år, torpoderet af tysk undervandsbåd ved Gibraltar 1917. Kaptajn på fuldskib "Asgerd" af København 1918 til 1921. Senere kaptajn på barken "Ingrid" af Svendborg fra 1923 til 1924. Siden har kaptajn Pedersen boet på Fanø og virket med forskelligt. 

 

Claus Jessen Clausen, 14 år, søn af skibsfører Claus Jessen Clausen. Kom til postvæsenet, senere ansat ved Store Nordisk i Kina som telegrafist. 1889 rejste han ud til Rangoon som passagerer i S/S Allie" af West Hartlepool, som dengang førtes af hans bror Anker Clausen.

 

Niels Madsen, 14 år, søn af skibsfører Mads N. Madsen. Sømand, sejlede med forskellige Fanø skibe og tog eksamen fra Fanø Navigationsskole 1884, sejlede derefter nogle år som styrmand fra Fanø. Fører af brig "Anna & Mathias" af Fanø. År 1896 traf vi hinanden i Hamborg og rejste hjem sammen til Fanø. Madsen var den gang syg, men ville ikke give op.

Da jeg skulle til Hamborg igen var jeg ude i hans hjem at hilse på ham. Madsen bad mig hilse alle bekendte i Hamborg og meddelte at han snarest kom derop, hans hustru Valborg så på mig med et blik, som jeg ser endnu.

En uge efter meddelte min hustru mig i et brev at kaptajn Madsen var død, 32 år.

Efter 1. verdenskrig kom jeg igennem herværende tysk konsul i Esbjerg til at korrespondere med en tysk kaptajn, som i 1896 havde været med "Anne & Mathias" som dæksdreng. Af den tyske kaptajn fik jeg en bog tilsendt som hedder "Anker auf". Bogen er skænket til Fanø Skibsrederforening, den omtaler kaptajn Madsen rosende. 

 

Niels Engers Claus Lauridsen, 14 år, søn af skibsfører Niels Lauridsen Nørby. Kom til postvæsenet hos postmester Kolvig på Fanø, var i nogle år kørende post, senere i København som postkontrollør. Død på Fanø 1925. 

 

Mathis Pedersen, 12 år, søn af styrmand Peder Pedersen. Sømand, sejlede med forskellige skibe og tog eksamen på Fanø Navigationsskole 1886. Sejlede derefter fra England i damper C. Nielsens West Hartlepool i nogle år, hvor jeg flere gange har truffet ham. 1903 traf jeg ham igen i London sammen med Hans Dahl Pedersen, som kom fra Fanø og skulle rejse til Amerika.

I 1900 kom han ombord i bark "Irvine", senere sejlede han som styrmand på en engelsk damper. Hans afdøde søster, enkefru Schnack, har siden fortalt mig, at han var gift og bosat i London. Under 1. verdenskrig blev han invalid og mistede begge ben. Død i London 1921. 

 

Niels Peder Svendsen, 10 år, søn af skibsfører Peder Jensen Svendsen. Kom i købmandslære. Senere nedsatte han sig som købmand på Fanø. Død på Fanø ca. 38 år gammel. 

 

5. øverste række: 

Carl Svarrer, 11 år, søn af skibsfører Niels N. Svarrer. Sømand med forskellige Fanø skibe og tog derefter eksamen på Fanø Navigationsskole 1887, sejlede derefter som styrmand med "Medor" og bark "Peruvian". Siden gik han over i dampskibsselskabet "Torm" som styrmand og fører af S/S Kirsten. Død og begravet på Fanø 1935. 

 

Niels Nielsen Jessen, 12 år, søn af skibsfører Hans Jepsen Jessen. Sejlede som hovmester fra England. Hans søster, enkefru Ane Cathrine Nielsine Pedersen, meddeler at han at han sejlede ud fra Shields og boede altid hos hans fætter, styrmand Hans Brig, som var gift og bosiddende i Shields. Under 1. verdenskrig sejlede han meget på Gallipoli ved Dardanellerne, under forretning i land kom han til skade ved en bombeeksplosion som han aldrig forvandt. Død ca. 50 år gammel. 

 

Hans Rødgaard, 12 år, søn af skibsfører og gårdmand Morten M. Rødgaard. Var som sømand med forskellige Fanø skibe og tog derefter eksamen fra Fanø Navigationsskole 1885. Sejlede siden far West Hartlepool i rederiet C. Nielsen som styrmand og fører. Var også fører i West Hartlepool Steam Navigation Co. i nogle år. Da den 1. verdenskrig brød ud, holdt han op med at sejle og boede nogle år på Fanø. Flyttede til Esbjerg og drev cigarforretning i Strandbygade. Kort før 2. verdenskrig brød ud, solgte han forretningen og flyttede til København. 

 

Peder Jessen Andersen, 11 år, søn af skibsfører P. Jessen Andersen. Kom til toldvæsenet på toldkammeret i Nordby, kom derefter til Ribe som assistent, senere til Kolding. Død i Kolding 1924. 

 

Mathias M. Andersen, 12 år, søn af skibsfører Mathis Peder Clausen Andersen. Gjorde en rejse med brig "Anne Jørgiane II" til Vestindien og tilbage til Hamborg. Lærte derefter boghandelen og havde boghandlerforretning i Kolding nogle år. Flyttede derefter til Esbjerg og drev cigarforretning med lotterikollektion i mange år. Død i Esbjerg 03.03.1944. 

 

Anton Bendix Nielsen, 12 år, søn af skibsfører Carl Chr. Nielsen, lærte boghandelen og havde boghandel i Esbjerg. Flyttede derefter til København og drev med agenturvirksomhed. 

 

Morten Jensen Lauridsen, 12 år, søn af skibsfører og rigger P. M. Lauridsen. Var som sømand med forskellige Fanø skibe -  eksamen fra Fanø Navigationsskole 1885 -  til orlogs i 1886  - sejlede som styrmand med forskellige skibe, bl.a.bark "Wilhelmine" af Fanø. Senere fører af bark "Wilhelmine" til skibet blev solgt. Fiskede derefter nogle år fra Esbjerg under 1. verdenskrig.

Efter 1919 fører af bark "Albert Høeg" som forliste på den svenske kyst på hjemturen d. 14.02.1920. Morten Jensen Lauridsen og 1. styrmand Niels Hansen Jessen omkom sammen med hele besætningen på 2 mand nær. De ligger begge begravede på Nordby Vester Kirkegård.

 

Poul Augustinus Poulsen, 12 år, søn af lærer senere overlærer Poulsen, læste til lærer, var mange år overlærer i Korsør. 

 

Niels Hansen Jessen, 14 år, søn af styrmand Niels Nielsen Jessen. Sømand med forskellige Fanø skibe, sejlede også med engelske sejlskibe, tog eksamen fra Fanø Navigationsskole 1885, sejlede derefter som 1. styrmand med forskellige Fanø skibe. 2 år som 1. styrmand med stålbarken "Alexandra" af København.

Ca. 1902 var det slut med sejlskibene, hvorfor Jessen begyndte med fiskeriet, han lod senere bygge kutter "Anita", som han førte i nogle år. Her var han uheldig, da det var i motorens barndom og ligesom flere fra Fanø, måtte han sælge kutteren. Under 1. verdenskrig førte Jessen kutter for rederiet A/S "Grådyb" af Esbjerg.

Efter verdenskrigens slutning var Jessen 2. styrmand i J. Lauritzens dampere en tid. Kom så ud med jernbark "Albert Høeg" af Odense som 1. styrmand.

Da var sejlskibene ved at komme op igen, men det varede kun kort tid.

På hjemturen forliste "Albert Høeg" d.14.02.1920 hvor Niels Hansen Jessen omkom sammen med skibsfører Morten Jensen Lauridsen. 

 

Peder Mathiesen Clausen, 12 år, søn af skibsfører Anders Mathiasen Clausen. Kom til postvæsenet hos postmester Kolvig i Nordby. Var flere år postkontrollør ved kørende post. Efter verdenskrigen postmester i Vamdrup i flere år, død ca. 65 år. 

 

Peder Lauridsen Ankersen, 11 år, søn af styrmand Hans Peder Ankersen, sømand , på første rejse med bark "Dora" af Fanø fra Hamborg. Kom senere med 3 mastet skonnert "Anita" af Fanø og døde ude i Guayaquil af gul feber 1884 17 år gammel.

 

Jensen, 13 år, gårdmandssøn fra fastlandet, hans skæbne kendes ikke. 

 

Søren Abrahamsen, 11 år, søn af skibsfører Johannes Sørensen Abrahamsen, kom efter konfirmationen til Hamborg i blikkenslagerlære, hvor han blev udlært og arbejdede som svend. Rejste siden til Amerika og arbejdede i New York nogle år. Kom senere til Fanø, hvor han drev selvstændig blikkenslagerforretning en del år. Død på Fanø 05.01.1925.

 

Peder Svarrer Ankersen

---

 

Mange vil sikkert studse over at der var en realskole på Fanø i 1878 - det var der kun i større købstæder i hele landet - selv ikke Varde havde en realskole.

 

Men fremsynede borgere i Nordby vedtog i 1866 at der var behov for en realskole grundet der var en navigationsskole i Nordby og at eleverne der måtte have en større boglig lærdom.

Kommuneskolen blev udbygget, så der blev plads til nye klasseværelser.

D. 3.juni 1868 blev skolen indviet med 2 drengeklasser og 1 pigeklasse. Der optoges elever fra 10 års alderen og eleverne fik dermed 4 års skolegang i realskolen. I 1874 blev skolen udvidet til 3 drengeklasser og 1 pigeklasse.

En ny Realskole blev bygget i 1892 - pris 36.000 kr. (Det nuværende Realen).

Og ved indvielsen af den nye bygning i 1892 var det også slut med separate drenge- og pigeklasser - fra 1892 var der fællesundervisning af piger og drenge.

 

Kilde: Nordby sognearkiv

 

 


Gå til top

End Of Slide Box