Mitfanoe

Sejlskibskaptajner, redere mm.

Her findes i alfabetisk orden data om sejlskibsredere, sejlskibskaptajner og skibsbygmestre, der havde tilknytning til sejlskibe hjemmehørende på Fanø.

Der er kun medtaget personer, hvor familieforhold m.m. er kendte. Benævnelsen skibsreder er også brugt, selv når skipperen kun har ejet en lille evert. Enkelte dampskibsførere er medtaget grundet deres betydning for Fanø. Betegnelsen skipper bruges ofte, når det drejer sig om et mindre skib.

Forklaring: Kml = kommercelæst - var et mål for skibes rummelighed og bæreevne. Indtil 1867 svarede kommercelæsten til 150 danske kubikfod og 2600 kg, derefter blev den ved lov fastsat til 2 registertons a 100 engelske kubikfod = 2,83 m³.

Der foretages løbende kontrol af data ang. de forskelige personer og der udføres rettelser.

End Of Slide Box