Mitfanoe

Post- og Telegrafvæsen

Post- og Telegrafvæsen på Fanø

I dette kapitel ser vi på udviklingen af post- og telegrafvæsenet lige fra starten med en bevilling til skibsfører Hans J. Jessen i 1820, til postbesørgelsen mellem Nordby og Sønderho, først med løbende bud, senere med hestevogn og til vore dage, hvor informationssamfundet bevirker at posthuset i Nordby nu erstattes med en postbutik.

Læs mere Post- og Telegrafvæsen på Fanø
 
Postvæsen i Nordby

Danmarks postvæsen fra 1624

Det første forsøg på et postvæsen vi ser herhjemme, er i Chr. II's verdslige lov fra 1522 Men det løb ud i sandet! Ideen blev så taget op af Christian IV, som den 24.december 1624 udsendte en "Forordning om Post-Budde". Den kaldes postvæsenets fødselsattest. Begyndelsen til en postbesørgelse i faste rammer fra og til Fanø indledtes i 1820, da færgeriejer, forhenværende skibsfører Hans J. Jessen fik bestalling på eneret til at befordre posten fra og til øen.

Læs mere Postvæsen i Nordby
 
Telegrafvæsen på Fanø

Fanø fik sin telegrafiske forbindelse med omverdenen i 1868. Den 23. juli var kablet fra Strandby til Fanø nedlagt, men hele installationen var dog først færdig til brug den 1. februar 1869. Åbningen, der var planlagt at skulle ske til 1. januar, blev forsinket ved, at et par løbske heste løb imod en telegrafpæl på strækningen Varde-Strandby i slutningen af december måned.

Læs mere Telegrafvæsen på Fanø
 
Postvæsen i Sønderho

Ved landevejens anlæg til Sønderho 1804 påtog skibsbygger Jens J. Sonnichsen sig én á to gange ugentlig at besørge post til Nordby, først ved ridende, senere ved kørende bud og vedblev hermed til sin død (22. juni 1844, 61 år).  

Læs mere Postvæsen i Sønderho
 
Postvæsen på Fanø i nyere tid

Husnumre indføres, postekspeditionen i Sønderho nedlægges, og senere nedlægger man Nordby posthus, og opretter en postekspedition.

Læs mere Postvæsen på Fanø i nyere tid
 

End Of Slide Box