Mitfanoe
Fanø's segl og våben

 

 

 

Fanø Birk har siden 1806 benyttet seglet som er vist her, og det betragtes også som Fanø's våben. Det var birkedommer Nørup der søgte om tilladelse til at måtte benytte et sådant segl i følgende skrivelse :

 

Det er hændet, at man fremmede Steder har dadlet privat segl under offentlige dokumenter. Derfor har Øens Befolkning ytret deres Ønske at faa et Landssegl, der fornemmelig skulde bruges af Øvrigheden under alle de Pas og Dokumenter, som ekspederes til Afbetjening paa fremmede eller udenlandske steder. Med Deres Højvelbaarenheds højgunstige foreløbige bifald har jeg nu anskaffet et saadant signet, hvoraf et Aftryk indlagt findes. Jeg beder nu underdanigst, at Signetet maa avtoriseres til Brug i ovennævnte Tilfælde og i saadan en Kvalitet forblive stedse ved Birkedommer- og Skriverembedet her.

Under 10 oktober bliver dets anvendelse approberet af stiftamtmanden, der samtidig beordrer dets anvendelse bekendtgjort fra prædikestolene i begge øens sogne.

Seglet toges allerede dagen efter i anvendelse da skibsbygmester Hans H. Knudsen skulle udstede et bilbrev til skibsfører N. H. Farup, yngre på everten "Fru Mette Johanne".''

Signetet blev kreeret af Jeppe Pedersen Staun, der i mange år boede på Endrupholm. Han var noget af en tusindkunstner; malede portrætter, arbejdede i elfenben, jern og rav. Det var i forbindelse med køb af rav, at han fik kontakt med Fanø, og lærte birkedommeren at kende. Signetet kostede 4 Rdl., og beløbet blev betalt af Nordby og Sønderho kommuner.

 

 

segl


Gå til top

End Of Slide Box