Mitfanoe

Handel, håndværk og industri på Fanø

Forord

Handel og håndværk på Fanø

gennem tiderne, 1787 - 1969

           - et portræt


hhi forsideSamlingen om handel og håndværk dækker perioden 1787 til 1969 og er opdelt på basis af specifikke handelsmænd, håndværkere og industrier, herefter på baggrund af folketællinger og fra begyndelsen af 1900-tallet frem til 1959, på basis af skattelister, mærkedage i Fanø Ugeblade og telefonkataloger, turistbrochurer samt næringsbeviser. Desuden er der flittigt indhentet information på Sognearkiverne på Fanø. Ligeledes er en del mennesker blevet interviewet, der har øst af deres hukommelse. Derudover er Hanne og Villy Nielsens samling om personer, bygninger og jord i Nordby Sogn anvendt, ligesom Anne Grønnegaards oversigt over Sønderhoslægter er blevet gransket. Yderligere er den litteratur der en skrevet omkring Fanø, herunder erindringer, anvendt i den udstrækning, hvor der har været relevante informationer.

Samlingen er et forsøg på at formidle en optegnelse over og give en bedst mulig beskrivelse af folk som har boet på Fanø og som selvstændigt har udøvet handel, håndværk eller anden beslægtet næringsdrift i Nordby og Sønderho sogne. Søfarten bliver behandlet i en sektion for sig.

Samlingen udgiver sig ikke for at være fyldestgørende, men dækker information i den grad, jeg har kunnet finde relevante kilder. Der er en vis usikkerhed forbundet med folketællinger, fx er ikke alle bierhverv opgivet, og det var i tidligere tider almindeligt at man udførte 2 til 3 håndværk. Skattelisterne oplyser ikke alle borgere og ikke alle lister giver oplysninger om erhverv. Fra 1960 og frem er der ingen konkrete kilder der ligger til grund for oplysningerne, men oplysninger er mere baseret på telefonbøger og avisomtale.

Jeg har stræbt efter, at krydre artiklen med tidens billeder og annoncer fra Fanø Ugeblad. Samlingens præg af billedbog, har givet lejlighed til at præsentere en lang række billeder fra Sognearkiverne på Fanø, som ikke tidligere har været offentliggjort. Forhåbentlig vil artiklen derved have interesse for en bred kreds der er interesseret i Fanøs historie.

Jeg vil gerne takke Sognearkiverne på Fanø for et godt samarbejde, og sige specielt tak til Birte Sonnergaard, for hendes meget store indsats med at afskrive persondata fra Fanø Ugeblad. Også en tak til Hanne Skelmose, der har hjulpet med Sønderhostoffet. Desuden en varm tak til alle der har givet mig indblik i deres families historie og stillet billedmateriale til rådighed.

Torben Garmer


For håndværket


”Fremad, frem”! Det lyder trinde om lande

frem paa hvert et Felt, og helst med Damp!

Ve den slappe Haand, den trætte Pande!

Ve den Slagne i den haarde kamp!

Velan da! – tag fat med hver en Evne,

Du, som Haandens Dont at øve sit!

Fremad kun! – men sindigt, paa det Jævne,

Frem med styrket Haand og skærpet Blik!

Lad paa Værft og Plads, i Værksted, Stue,

Overalt, hvor øvet Haand har til

Denne Indskrift frem for Øjet skue:

Ærlgt Arbejd kun og smagfuld Stil!

Da gaar Skibet stolt en Dag med Flaget

Hejst paa Mast fra Værftet med Hurrah;

Da det rejste Hus faar Krans paa Taget;

Hæder over Haandens Arbejd da!

Thomas Schmidt 

End Of Slide Box