Mitfanoe

Brugsforeninger

Nordby Brugsforening

Brugsen i Nordby startede i 1896, og udviklede sig til en succes, men de første detaljer svæver i det uvisse idet den første foreningsprotokol er forsvundet. 

Læs mere Nordby Brugsforening
 
Sønderho Brugsforening

Foreningens start i 1891 skete under primitive og små forhold i den ejendom ved hovedlandevejen, hvor senere købmand Carl Berg havde manufakturforretning, og dens første uddeler var fhv. skibsfører Søren Jerne, som dog kun havde stillingen i få år.

Læs mere Sønderho Brugsforening
 
Rindby Brugsforening

På et møde den 26. april 1986 hos gårdejer Math. Jensen besluttede de fremmødte at oprette en brugsforening i Rindby. Vedtægterne og formål godkendtes.

Læs mere Rindby Brugsforening
 

End Of Slide Box