Mitfanoe

Udvalgte artikler

1Historie
klassebillede1878 Hvad blev der senere af drengene på Fanø?? Billedet er et skolebillede fra 1878 med 4 lærere og 62 elever.…

Read More...

2Billede
29 B5033 kuttere-i-havnen 6Erindringerne fra en svunden tid, da skibene var af træ og mændene af jern, er nedskrevet af kaptajn Hans Peder Winther.…

Read More...

Image Map
Nordby Sognearkiv

nordbyarkiv

Sognearkiverne i Nordby og Sønderho er genåbnet. 

læs mere her: Fanø Lokalhistoriske Forening Læs mere...

Fanø Folkedanserforening

 dans50

Folkedanserforeningen på Fanø blev stiftet d. 13.2 1964 og kunne fejre 50 års jubilæum i foråret 2014  

Fannikerdagen

fannik22

Foreningen Fannikerdagen blev stiftet i 1953 med det formål at afholde årlige Fannikerdage hvert år for at skaffe midler til at bevare mindet om sejlskibstiden på Fanø og Fanødragten.

Guide til Fanøs historie

Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Stadionvej 17 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen:

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen:

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

Sognearkiverne er genåbnede efter covid 19.

Se åbningstider ovenover.

  

 Fanø Lokalhistoriske Forening: 

 

Generalforsamling afholdes d. 27.10 2021 kl. 1930 i sognearkivets lokaler i Nordby.

---

Årsberetninger for Nordby og Sønderho sognearkiver kan læses herunder.

--- 

 

 

Fanø Lokalhistoriske Forenings bestyrelse :

 

Formand: Henning Kjærgård, Meldbjergvej 7, Rindby

3059 0495

Næstformand: Kurt Jepsen, Sdr. Banksti 6, Nordby

5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25B, Nordby

7513 0196

Bestyrelsesmedlemmer:

Niels Erik Engsted, Vesterland 74, Sønderho

7516 4206

Lone Kromann, Landevejen 41, Sønderho

2326 7183

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby

7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby

9393 4391

 

 

Suppleant: Knud Nielsen, Lodsvej 14, Nordby

7516 3335

Revisor: Jane Jensen, Gl. Postvej 7B, Nordby

7516 3687

 

Linda Vesterbæk, Birte Sonnergaard og Grethe Kristensen udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen – styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV.

 

 

Niels Erik Engsted, Hanne Skelmose og Lone Kromann udgør sammen med suppleanten Ove Søgaard – styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

  

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbredelse af kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 ---
 
Beretning 2020 for Nordby Sognearkiv:

 

De første måneder af året tegnede til at blive rigtig gode, men så kom nedlukningen for offentlig adgang mange steder. Vi har hos os arbejdet det meste af året, men delte os op, så vi ikke var for mange samlet.


Vi fik vores medlemsblad sendt ud i april, men måtte som så mange andre udsætte generalforsamlingen til senere, hvilket så heller ikke blev til noget, så de reviderede regnskaber blev sendt ud sammen med vores blad i oktober måned.


Selv om vi jo blev begrænset af nedlukningen har vi dog alligevel i sommer haft en del besøgende. ( Alle efter aftale.) Mange kom til Fanø og ville besøge arkivet, hvor vi tog imod – med stor hensyntagen til afstand og til afspritning m.v.


Afleveringer af fotos, papirer m.m. er der også kommet mange af, så arbejde er der stadig nok af.
Derudover har der været overvældende mange forespørgsler, på mail via Arkiv.dk og på vores historiske hjemmeside Mitfanoe.dk , som alle er blevet besvaret, nogle dog lidt forsinket. Folk har haft bedre tid end de plejer til at interessere sig for slægt og historie, hvilket vi også kan se på vores hjemmeside, hvor der alene i år har været ca. 25.774 visninger.


Arkivernes dag i november måned måtte vi desværre aflyse med stor beklagelse fra mange af vore medlemmer og gæster.


Jeg vil gerne sige rigtig mange tak, til alle frivillige på Nordby Sognearkiv, Aage Krog Jensen og Flemming Jepsen, for jeres store arbejde.
Tak til bestyrelsen for Fanø Lokalhistoriske Forening. Tak til Fanø skibsfart-og dragtsamling og til Sønderho Sognearkiv for positivt og godt samarbejde.
Ligeledes mange tak til Fanø Kommune og Skads herreds Brandkasse for den gode økonomiske støtte til Sønderho og Nordby Sognearkiver i 2020.


Linda Vesterbæk

---

 

Beretning 2020, Sønderho Sognearkiv.
 

Året begyndte helt normalt, og vi afholdt en forsinket julefrokot d. 4. februar. Alle var mødt til nogle rigtig hyggelige timer. I marts kom så Covid-19 og lavede om på det hele. Nu skulle alt sprittes af og husk at holde afstand. Vi gik så over til at undlade vores normale åbningstid, og i stedet holde åbent for bestilling af et besøg eller ordne tingene via mail.

 

Ingen havde nok troet at dette skulle vare året ud, men sådan blev det altså. Vi fem er så mødtes samlet/enkeltvis, og fået det væsentlige løst hen ad vejen. Lone og Ove
har indberettet til Arkibas, Hanne havde indleveringerne, Arne det teknikske + diverse og jeg selv besvarelser på mail og eventuelle besøgende.

 

Det er forløbet meget fint. Generalforsamling + Arkivernes dag er udskudt til 2021. Vi har været plaget af mug/skimmel gener, men de er nu blevet fjernet, og vi afventer om kommunen beslutter sig for om vi får permanent udluftning. 

 

Af de meget gode ting skal nævnes et samarbejde vi har indledt med Per Hofmann Hansen og Silkeborg Museum. Per har påtaget sig at rense og pakke de ca. 1200 fotoglasplader fra frk. Lund. Vi betaler kun lidt af udgifterne, andet er sponsoreret af Silkeborg Museum, og Per arbejder gratis. Det siger vi ham tusind tak for.


Og så til opgaverne :
Besøgende før Covid-19 : 15.
Besøgende under Covid-19 : 11.
Skriftlige henvendelser : 16.
Telefonisk henvendelse : 2.
Frivillige arbejstimer : 1050.


I efteråret var vi behjælplig med oplysninger om Julius Bomholt til Jørgen Henrik Petersen, der er ved at afslutte en bog om ham.
Til slut vil jeg gerne takke det øvrige personale for rigtig godt samarbejde i et rigtig svært år.
Også en stor tak til Nordby Sognearkiv for det gode samarbejde i det forgangne år.

 

Arkivleder
Niels Erik Engsted.
Vester Land 24, Sønderho
6720 Fanø
Telefon 75164206
Mail : Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
.
Sønderho Sognearkiv
Landevejen 41
6720 Fanø.
Telefon 75164038
Mail : Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Arkivets åbningstider : Tirsdage 16.00 – 18.00.

 
 

 


Gå til top

Vidste du det?

Tidslinie

eksempel

Her kan du se vigtige historiske perioder og begivenheder i Fanøs historie. I tidens løb har der været op- og nedgang for Fanø og Fanøboerne har måttet tilpasse sig naturens luner, indre- og udefrakommende hændelser. Store og små begivenheder er med.<

Virtuelle byvandringer

virtuelvandringTag med på en virtuel byvandring i Nordby eller Sønderho. Brug din mobil og gå på www.mitfanoe.dk og dernæst til Virtuelle byvandringer og klik på et anker, og du vil få en forklaring til stedet sammen med billeder fra gammel tid.

End Of Slide Box