Mitfanoe
Fanø Bad 1980 - 1989

Fanø Bad – tidligere et ekslusivt sted – i dag:


En torn i øjet

Miljøministeriets planstyrelse tog til Fanø den 13. august 1982 for at se på øens ”spøgelses-bygninger”, som kræves fjernet af turister og fastboende.

Vestkysten 13. august 1982.

B1630-53 Fanoe-Bad

Kurhotellet, Kongen af Danmark, og villa Senta til højre.


”Fanø Nordsøbads beliggenhed på øen af samme navn på den 56. breddegrad ved Jyllands vestkyst, hørende til Danmark, har siden oprettelsen gjort særdeles store fremskridt.

Hovedsagelig har øen i klimatisk henseende gunstige beliggenhed bidraget hertil, da badestedet ved fastlandets nærhed beskyttet mod barske nord og østen vinde.

Fanøs vidunderlige dejlige strand, kraftige bølgeslag og storartede klitdannelse fyldestgøre i en hver henseende fordringerne, der stilles til et førsterangs Nordsøbad.”

Sådanne sprogblomstrer, fik Fanø Bad med på vejen, omkring århundredskiftet. Et særdeles mondænt sted, hvor den tids Jet set slog deres folder.

Fanø Bad blev grundlagt i 1890 af et konsortium af danske, engelske, tyske og østrigske ”kapitalister” (som der står skrevet i en bog fra 1897 udgivet af forlaget Hoppe i Flensborg), under navnet ”Fanø Nordsøbad Compagny limited”.

Stranden, klitterne og bølgerne er lige skønne den dag i dag, og turisterne strømmer til i endnu større tal end omkring århundredskiftet. Men Fanøs Bads bebyggelse ser unægtelig utrøstelig ud i sammenligning med de imponerende bygninger dengang, der dannede rammen om en eksklusiv tumleplads for de velbjergede.Især det tidligere ”Strandhotellet” og ”Strandlyst”, der begge ejes af købmand Burgdorf Jensen, Supermakedet, er en torn i øjet på turister, fastboende og myndighederne,

275 beboere i Fanø Bad har skrevet under på en liste, der opfordrer myndighederne til at sørge for, at bygningerne enten fjernes eller sættes i stand.

Det påpeges, at bygningerne er en skændsel for området.

Det samme mener myndighederne. To repræsentanter for miljøministeriets planstyrelse er på Fanø i dag i et forsøg på at få gjort en ende på slagsmålet om bl.a. ”Strandhotellet”, der tidligere har rummet Den rejsende Højskole.

I de seks år A. Burgdorf Jensen har ejet bygningen er den forfaldet mere og mere for hvert år, og er i dag en ruin.

Med henhold i kommuneplanloven krævede Fanø kommunes byråd i september 1981 ”Strandhotellet” nedrevet eller istandsat indenfor tre måneder, men Burgdorf Jensen ankede påbudet til miljøministeriet, der gav en frist indtil 1. april 1983.

Burgdorg Jensen har fornylig udtalt til ”Vestkysten”, at myndighederne har spændt ben for hans ombygningsplaner, og at han ville modernisere den dag i morgen.

Dette tilbud er der flere meninger om. Myndighederne har strakt sig meget langt bare for at få ruinen væk – endnu længere end der fatisk er dækning for, når lovets krav skal overholdes. Byrådet gik i sin tid med til en bebyggelsesgrad for ”Strandhotellet”, der langt overskred normen. Men da ombygningsplanerne efterhånden blev mere om mere omfangsrige – med en stigende bebyggelsgrad til følge – løb planen bogstavelig ud i sandet.

Det før omtalte ”Fanø Nordsøbad Compagny Limited”, der åbnede 22. juli 1892, opførte først det nu hedengangne ”Kurhotellet” – der lå, hvor hotel ”Vesterhavet” er i dag. Siden byggedes ”Kongen af Danmark”, ”Strandhotellet” og 18 store villaer.

Flere af de store hoteller og villaer står tilbage den dag i dag, selvom tidens tand har tæret hårdt, og der er sket mange moderniseringer og udskiftninger.

Nogle bygninger ligner ruiner, og de ønskes enten fjernet eller sat i stand. Mange venter spændt på, hvad resultatet bliver af planstyrelsens besigtigelse og efterfølgende udspil.

B1630-77 Strandhotellet-

En spøgelsesby

Ikke meget ændret ved Fanø Bads udseende siden Erik Palsgaard, direktør for Danmarks Turistråd, kom med lammende kritik i 1979.

Vestkysten 6. juli 1982.

 

 

hotelfanoebad 1

Den røde løber er lagt ud, med det er ikke gæster, der slider luven.

Mange husker sikkert endnu de meget skarpe udfald mod Fanøs Bads spøgelseshuse og faldefærdige bygninger, som direktør for Fanmarks Turistråd, Erik Palsgaard, langede ud efter et besøg på Fanø i 1979.

”Vil man have turister, og høre det klinger i kassen, ja, så må man også selv være klar over, at der skal ydes noget, og at hele ikke er gratis. Jeg finder, at der er flere forhold på Fanø der er beskæmmende: Faldefærdige bygninger, tomme hoteller med knuste vinduer, og en strand der i hvert fald, da vi besøgte øen, ikke lever op til den standard, som man kan forvente af en ø, der modtager tusinder af turister hver uge.”

Sådan lød de usminkede ord i 1979, og hvad angår de faldefærdige bygninger og tomme hoteller med knuste ruder, ja så er situationen ikke lysnet, anrere tværtimod.

Strandhotellet, ”Den rejsend Højskole”s første bastion, står der endnu, og bygningen er ikke blevet mindre forfalden de sidste tre år.

Men hvad værre er, Fanø Bad er godt på vej til at få endnu en ”spøgelsesbygning”, Hotel Fanø Bad nogle hundrede meter nord på langs stranden brændte 29. april 1981, og siden da har den stået tom. Et bytte for vejr og vind – og hærværksfolk.

hotelfanoebad 2

Strandhotellet, den efterhånden permanente spøgelsesbygning ved Fanø Bad.

hotelfanoebad 4

Udefra ser hotel Fanø Bad endnu tilforladelig ud. Kun en røgsværet mur til højre i billedet og ituslåede ruder vidner om bygnings forfald – men indenfor er alt kaos.

Hotellet har ikke en enste hel rude tilbage og indvendigt ser det ud som om lokalerne har været udsat for en blitzkrig.

Branden opstod i hotellets nederste region i forbindelse med plastic skiltefabrikation. På grund af den brandfarlige plastic udviklede branden sig voldsomt og varmeudviklingen raserede en stor del af hotellet.

Hotellet ejes af familien Schønemann i Esbjerg. Fru Schønemann oplyser, at hotellets fremtid vil blive afgjort en af de nærmeste dage.

Forsikringsspørgsmålet er endnu ikke afgjort, fortæller hun. Sagen har været syltet temmelig længe af forsikringsselskabet, men også af Fanø kommunee, siger fru Schønnemann.

Familien har haft hotellet i seks år, og branden i april var ekstra bitter, idet hotellet netop var ved at være færdigmoderniseret,

Moderniseringen er foregået løbende. Da hotellet brandte, var det netop bragt i tip-top stand, og vi havde glædet os til nogle gode sæsoner, siger fru Schønnemann.I 1982 bliver det i hvert fald ikke liv på Hotel Fanø Bad, og m.h.t. Strandhotellet er der heller ingen umiddelbare udsigter til en afklaring.

Hvis ikke ruinen, der ejes af købmand Anders Burgdorf Jensen, Supermarkedet – falder sammen af sig selv, får den lov at stå uantastet i hvert fald indtil 1. april 1983.

Miljøministeriet har udsat fuldbyrdelsen af den dødsdom Fanø byråd afsagde over TSrandhotellet i september 1981. dengang forlangte byrådet, at ruinen skulle fjernes eller sættes i stand inden tre måneder.

Påbudet skete med henvisning til kommuneplanloven. Paragraf 44 giver kommunen hjemmel til at forlange nedrivning eller standsættelse af bebyggelse, som er stærkt skæmmende i et område. Den betingelse har Strandhotellet ikke svært ved at opfylde.

Men A. Burgdorf Jensen ankede afgørelsen til miljøministeriet, og ministeriet gav ejeren frist til april 1983. en besked Fanø kommune har modtaget med ringe begejstring.

Turistchef Birgit Elstrøm:

”Vi mangler i høj grad Hotel Fanø Bad som et pænt mellemklassehotel, et familiehotel. I den tid hotellet har været lukket har vi mange gange måtte afvise grupper og andre turister, der netop søgte et sådant hotel.”

Fanø kommune er ikke inde i billedet omkring Hotel Fanø Bad.

Borgmester Tage Jensen, forklarer, at kommunen var til syn, da hotellet brændte, men ellers ikke involveret. Udvendig ser hotellet jo ikke så værst ud, så der har ikke været grund til at gribe ind.”

hotelfanoebad 3

Der er Hitchcock stemning i det vindblæste hotel. Gardinerne blafrer og vinden tuder igennem det dunkle lokale med efterladt inventar.

Hotel Fanø Bad udbrændte i 1981, og de omkringboende sommerhusejere skillingede sammen og købte ruinen til nedrivning i januar 1983.Hotel Fanø Bad nu

En saga blot

Kun nogle få murbrokker er tilbage af Hotel Fanø Bad.

Vestkysten 1983.

Fanø er blevet en hotel-ruin mindre. I dag står kun tomten og enkelte murbrokker tilbage af Hotel Fanø Bad, der efter en brand i sommeren 1981 meget hurtigt forfaldt.

Bygningen blev meget hurtigt så afrakket, at den blev en torn i øjet på både omkringboende sommerhusejere og andre turister i området, og derfor købte en kreds af sommerhusejere bygning i januar 1983 med nedrivning for øje.

Hotel Fanø Bad blev købt af familien Schønnemann i Esbjerg for en halv million kroner, inklusive udgifter til nedrivning, og formålet med de omkring 40 sommerhusejeres køb af hotellet var ene og alene en nedrivning.

Tvindskolerne var på et tidspunkt inde i billedet, men det vlev altså sommerhusejerne med stor støtte af Fanø Sparekasse, der løb af med sejren. Når hotellet er revet ned, skal grunden på 2.500 kvadratmeter sælges med henblik på at opføre et sommerhus. Familien Schønnemann erhvervede hotellet i 1977 efter at det et kort stykke tid var blevet drevet af en række lærere og revisorer, der satte penge til.

Hotel Fanø Bad var på 3.000 kvadratmeter, blev opført i 1892, men nu er det sidste punktum sat for hotellet.

hotelfanoebad 5

I dag står kun hovedindgangen og endnu nogle få murbrokker tilbage af det store Hotel Fanø Bad.Nyt Fanø-hotel på ruinerne af Stranshotellet

Hotel med 27 ferielejligheder ved Fanø Bad skal være færdig 5. juni 1984

Vestkysten 2. april 1984

Allerede 5, juni 1984 vil der på ruinerne af Strandhotellet ved Fanø Bad være rejst et nyt hotel med 27 ferielejligheder.

Bygningen bliver på tre etager plus kælder og størrelsen bliver omtrent den samme som det nu nedrevne Strandhotel, der længe lå og var lidet pynteligt.

Ejeren af det nye hotel- og ferielejlighedskompleks, købmand Anders Burgdorf Jensen, der i sin tid overtog Strandhotellet ag Den rejsende Højskole fortæller, at han har lagt stor vægt på både at tilpasse den nye bygning i naturen, men også planlægge byggeriet, så naturen kan nydes indefra hotellet.

Således bliver der installeret Termoplus-ruder, dvs. at man kan kigge ud, men ikke ind.

Det er tilstræbt at bygningen skal virke ”let”. Den er således holdt i sort og hvidt.

Sort gør småt, og jeg vil gerne være med til at bygningen ikke kommer til at ligne en stor klods i landskabet, siger A. Burgdorf Jensen.

På hjørnet over mod hotel ”Kongen af Danmark” bliver der et væksthus i hele bygningens højde, og kælderetagen er også et kapitel for sig. Her indrettes bl.a. swimming-pool, sauna, solarium, bordtennis og cafeteria.

Burgdorf Jensen vil fortsætte med at drive supermakedet i nabobygningen, og skal således have ansat folk.

Arkitekt på byggeriet er Poul Fræhr Hansen, Haderslev, mens H. Hofmann & sønner A/S i Esbjerg er bygmester.

Hotellet bruger time-share til at udnytte lejlighederne. Der bliver bygget 23 lejligheder på 38 kvadratmeter, tre lejligheder på 44 kvadratmeter, og en lejlighed på 55 kvadratmeter.

Samtidig med byggeriet giver A. Burgdorf Jensen også villa ”Strandlyst” en ansigsløftning.

Det nye hotel får navnet Scan-Club.

Hotel-scanclubNyt hotel på Fanø er solgt

Anders Burgdorf Jensen har overraskende solgt timeshare projektet Scan Club til aktieselskabet af 15.2.1976

Vestkysten den 5. juli 1984.

Købmand Jensen har overraskende solgt det store time share projekt Scan Club ved Fanø Bad samtidig med at byggeriet er blevet klar til brug.

Køberen er aktieselskabet af 15.2.1976 med hjemsted i Haderslev. Aktieselskabet er et led i gruppen omkring Difconsult A/S som er autoriseret formidler af projekter til Dansk Investeringsfond.

Hotelprojektet der består af 27 lejligheder er på i alt 1.800 kvadratmeter og har kostet ca. 10 millioner at bygge.

Købmand Jensen er glad for handelen. Det var ikke planen at projektet skulle sælges på den her måde, men jeg fik et godt tilbud og glæder mig over, at jeg nu er helt ude af det, og at projektet er tilført den nødvendige professionalisme til den daglige drift.

Anders Burgdorf Jensen fortæller at han allerede for syv år siden fik den idé, at der skulle noget helt nyt til for at erstatte de gamle og faldefærdige bygninger på stedet der sidst havde rummet Den rejsende Højskole (Tvind).

Det har været syv år, hvor bygningen har været en torn i øjet på både fannikere og øens gæster men også syv år fra min side med intenst arbejde med mange ansøgninger og mange afslag. Men nu er målet nået og jeg har fået mit livsværk op at stå siger købmand Jensen.

Den nye ejer har allerede ansat et forpagterpar, Inger og Jørgen Menander, der med mange års erfaring bag sig står godt rustet til at varetage jobbet.FERIE-PARADIS'er 1987

Fanø Bad ser ud til at kunne eksplodere -- feriemæssigt. - Det seneste projekt er en tilbygning til Scan Club, hvor det er tanken at opføre et stort vandland til omkring 100 millioner kroner.

scanclubudvidelse

Det er meningen der skal skabes et luksuspræget feriehotel med indbygget vandfaciliteter, bade- sol- og saunafaciliteter. - Der skal bygges helt ny restaurant, på trods af, at de 55 nye lejligheder, der skal bygges til de bestående 25 lejligheder bliver med bl.a. eget køkken. Herudover er der bodega, serveringsterrasse og bar.

Med det eksisterende Hotel Scan Club, kommer hotel Fanø til at bestå af 74 lejligheder med 244 sengepladser. Størrelsen bliver på 40 til 60 kvm., og ferielejlighederne bliver i særklasse udtaler dir. Henry Jensen fra firmaet Rasmussen & Schiøtz. Ved indretningen vil der blive lagt vægt på forskellige, spændende og utraditionelle løsninger i sammensætningen af møbler, tekstiler, farver m.m. Hver lejlighed kommer til at bestå af fire sengepladser, forselt på to soverum, et køkken og et badeværelse.


sw

Det store kompleks skal være åbent hele året, og der skal bygges indendørs tennisfaciliteter, foruden at der naturligvis satses på de eksisterende tennisbaner, tilhørende Fanø Vesterhavsbad. Disse baner skal renoveres. - Golfbanen, den næstældste herhjemme, ligger lige uden for døren og skal selvfølgelig også indgå i salget af ferie i subtropiske omgivelser på Fanø med mulighed for masser af frisk luft og motion.

Anders Burgdorf Jensen har ligeledes store planer om opførelse af lejligheder ved Fanø Bad, tilknyttet svømmehal, sauna, solarium m.m. - også et byggeri, der indholdsmæssigt lever op til nutidens krav.

Bag det nye store hotelbyggeri Hotel Fanø A/S, stod Rasmussen & Schiøtz, Sydbank, Kreditforeningen Danmark og Prato A/S. Man havde grundstensnedlæggelse i marts 1988, og hotellet skulle være færdigt til 31. december 1988.

Fanø Bad Camping er blevet lukket - og ikke genåbner i 1988, da der ikke var økonomisk bag¬grund - altså campister nok til den ellers så dejligt beliggende plads.

Fanø Bad 1989

Området undergår store forandringer i denne tid, hvor det nye store hotelbyggeri er ved at blive gjort færdigt. For tiden søger man medarbejdere til hotellet. Det er 30 nye stillinger, hvilket jo nok kan mærkes i vort lille samfund.

I tilknytning hertil skal det gamle „Hotel Kongen af Danmark" rives ned og nye værelser bygges. Den endelige tilladelse er endnu ikke givet. Men naturen er selv godt på vej til at nedbryde det tidligere så hæderkronede hotel. Taget er fløjet af et af tårnene, og murene er også begyndt at smuldre, så det er på høje tid, at ned-brydningsentreprenørerne går i gang, hvilket skete i 1989.

På Feriehotel DANLAND har man nyindrettet ferielejlighederne.

kongen-af-danmark-1989

Kongen af Danmark 1989, samme år som det nedbrydes.

 

Fanø Bad

B1628-279 Fanoe-Bad

Fanø Bad med Danland

B1628-280 Fanoe-Bad

Fanø Bad inden de store forandringer med nye hoteller er gennemført.

B1628-284 Fanoe-Bad

Fanø Bad, Kongen af Danmark er væk, og overfor er Fanø Badeland opført.Kongen af Danmark 

Fra 1980 ejer Tvind skolerne det store, fem etager høje skrummel med den røde løber på hovedtrappen op til receptionen på førstesalen under portalbuen og altanen, der pranger med det imposante navn. Bordtennisbolde pisker forbi vinduerne i spisesalen, og porcelænet, der, klinger i opvasken, er ikke det musselmalede. Hvad det heller ikke er i Danland Feriehotel overfor, eller i det koksfarvede Scan Club Fanø længere inde ad Strandvejen, som de gamle fanniker bliver ved med at kalde Badevejen. Men Kongen af Danmark er trods alt blevet stående, i modsætning til Kurhotellet og Strandhotellet, der er afløst af de nye dusinhoteller.  

Tvind overtog Kongen af Danmark i 1980 som kursuscenter og solgte med udgangen af 1988 hotellet til et investeringsselskab Fanø Badeland, som blev påbudt at rive det forfaldne hotel ned. Planstyrelsen har krævet Kongen af Danmark restaureret eller nedrevet. Nedrivningen bliver løsningen og på grunden bygges nogle lave to-etages ferielejligheder. Danland kæden indviede Feriehotel Vesterhavet 1974, og Scan Club Fanø færdigt i 1984. Feriemønstret har ændret sig, og nu er afslapning og familiehygge, brochurerne slår på.  

I dag står der syv hoteller på Fanø med en samlet kapacitet på mere end elleve hundrede sengepladser. Der er ti campinglejre med godt tre hundrede tusinde personovernatninger om året, konstaterede Danmarks Turistråds konsulenttjeneste i 1983, og der er bygget to tusinde og tre hundrede og tres feriehuse med lige så mange overnatninger som campingpladsernes. Konsulenttjenesten skønnede, at Fanø i 1983 havde haft alt i alt 726.550 overnattende turister, der tilsammen lagde ét hundrede og atten millioner kroner på øen ved siden af éndagsgæsternes fire millioner.  

Grunden ved Fanø Bad, hvor det tidligere hotel Kongen af Danmark lå, stod ikke tomt længe, idet ejerne i november 1990 søgte om opførelse af 52 ferielejligheder. Der var dog visse krav, der forinden skulle opfyldes, bl.a. etablering af 17 parkeringspladser, bebyggelsens ydre fremtræden, m.h.t. valg af byggematerialer, der skal være i overensstemmelse med lokalplanen, bebyggelsesprocent og endelig en godkendelse af et nyt nedsivningsanlæg. 


Badekongens sidste kur

 

Fanøs mødested for tidligere tiders aristokrati, Kongen af Danmark, rives ned

 

Politiken, 14. august 1989

 

kongen-af-danmark-1989

Kongen af Danmark skal rives ned. En bas­tion i den traditionsrige danske turisme falder.

I dag et ramponerct fem etagers skrummel pa Fanø, engang et trækplaster for aristokratiet, som kom fra Hamborg og Berlin, München og Wien, Ja helt fra Moskva, for at tage havbade som kur påi Fanø. Både luftbade og havbade var anerkendt middel mod neuraigier, blod-mangel, nervesvsækkelse og hudsygdomme.

I 1893 blev Kongen af Danmark bygget i al sin pompøse pragt på Fanø strand. Selskabet Fanø Nordsøbad hentede kapitalen i Hamborg, turisrne var endnu ikke noget, danske investorer lod sig lokke af.

Den store nordiske industri-iandbrugs-og kunstudstilling i 1888 havde trukket rejsende fra hele Europa til København. Udstillingen blev en kæmpesucees, som miarkerede dansk design og danske landbrugsprodukter på internationalt plan. Del førte til stiftelsen af den danske turistforening i 1889,Starten pa tysk turisme

Og Fanø blev straks udset tii internationalt badested. Fannikkerne var straks med på ideen og rejste også penge, men turistforeningen kunne slet ikke skaffe den kapital, som yderiigere skulle til. Badeselskabet blev derfor stiftet i Hamburg.

Først kom Badevejen, Kurhotellet i 1892 og samme år Strandhoteliet, Der blev sat ekstra salonvogne på togene fra Hamborg. Og da Kongen af Danmark stod der i 1893 voksede der også en skov af store sommervillaer op i området, bygget for tysk eiler anden udenlandsk kapital.

Byggematerialerne blev også hentet i Tyskland og dtl arkitektoniske udtryk var ganske fremmed for den danske tradition - Danmark var blevet internatio­nal på Fanø. Det hele blev sat flot i scene med musik-tribuner, hvor kammerorkestre underholdt, med de store spisesale og mahognisaloner, hvor fruerne fra München kunne vise sig i de sidste kjoiemodeller, mens det på stranden foregik i stranddragter med pufærmer og skørter og stribet heibadedragt til Herrn Meyer.

Forfatteren Erik Aalbæk Jensen fortæller i sit heriige værk 'Livet pa øerne' (Gyldendal 1987) om kunstmæcenen, brygger Cari Jacobsens ophold på Kongen af Danrnark 1896. Der blev flaget fra strandslottene - men altid med Dannebrog øverst. Pa trods af den tyske kapital var lokaliteten na­tional. Sa hørte bryggeren, at chefen for Norddeutache Lloyd i Bremen havde haft det tyske flag oppe over sin klitvilla. Bryggeren kastede servietten, entrede klitten, nedlagde flagstangen og trampede på det tyske nationalsymbol. Sværme af tyske badegæster kastede sig over brygger Jacobsen. Det talte man meget om den sommer.

Telt-turister og Tvind

Og denne sommer tales der igen om Kongen af Danmark, Storhedstiden er forlængst forbi, badelivet har ændret form. Champagne-køleren er sat til side, den almindelige demokratisering betjener en 40,000 daglige turister pa Fanø. De ligger i telt eller holder til i Danland og Scanklub,

I 1980 overtog Tvind Kon­gen af Danrnark som kursuscenter. Ved nytår i år solgte Tvind til et investeringselskab Fanø Badeiand, som er påbudt at rive det forfaldne hotel ned. Planstyrelsen har krævet Kongen af Danrnark restaureret eller nedrevet. Nedrivningen bliver løsningen og på grunden bygges nogie lave to etagers ferie-rækkehuse.

7 B1057 Kongen-af-Danmark postkort

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles