Mitfanoe
”Jomfru Marie” strandet 1720

”Jomfru Marie” strandet

Den 31. december 1720 strandede ”Jomfru Marie”, ført af kaptajn Cornelius Jansen af Amsterdam, ved Sønderho. Skibet var på rejse fra Norge til Holland med trælast. Skipperen havde ”glemt” at fortolde ca. 1400 kg kobberplader, og som han forsøgte at smugle iland, og han blev derfor anholdt af tolder Christian Frederik Gallesen. Skipperen blev dømt til at betale: tolden med 54 Rdl. Samt en bøde på 200 slettedaler, og ”hvis han ikke dette kan betale, da at straffes med Arbejde i Jern paa Bremerholm for Livstid”.

Mandskabet var udmattet af sult og kulde og blev stærkt udmattede bragt i land og anbragt i Præstegården og hos strandfogeden Jens Nielsen Sonnichsen.

Vraget, og hvad der kunne bjerges af lasten, blev solgt til Jacob Blom i Nordby for 219 Rdl.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles