Mitfanoe
”Knud Børge” af Esbjerg strandet i 1926

”Knud Børge” af Esbjerg


knud-boerge

"Knud Børge", billede: Fiskeri- og SøfartsmuseetDen 10. oktober 1926 kl. 16.00 meldte Rindby-stationen, at en fiskekutter var observeret drivende sydpå. 2 mand blev straks sendt op på klitterne for at holde øje med kutteren, og det øvrige mandskab blev varskoet. Kutteren drev så nært ind, at stranding var uundgåelig, og redningsmandskabet blev kaldt til bådehuset. Båden transporteredes til strandingsstedet lidt nord for alarmeringshuset ved Sønderho Strand, hvor man var fremme kl. 18.00.

Båden fik hurtigt forbindelse med den strandede kutter, og den 4-mands besætning blev landsat 40 minutter senere, og sendt pr. vogn til Sønderho.

Vinden var hård stormende kuling VNV med orkanagtige byger og svær sø. Fiskekutteren var ”Knud Børge” af Esbjerg med skipper Anders Jensen, og årsagen var maskinskade i den orkanagtige storm.

Den 23. oktober var bjergningen af ”Knud Børge” så vidt fremme, at den kunne slæbes ud ad stranden, så snart Svitzers ”Bjørn” ankommer fra Thyborøn. Sønderho Bjergelaug er foreløbig færdig med deres arbejde med ”Knud Børge”. Forinden kutteren strandede mistede den et anker med en lang kætting. Ankeret bjergedes onsdag eftermiddag af Sønderho Bjergelaug og fisker Mads Sørensen udtaler, at ankeret med tilbehør er  800 kr. værd, så det var et godt kup for bjergelauget.

Søndag den 24. oktober blev kutteren taget af grunden af bjergningsdamperen ”Bjørn” og indslæbt til Esbjerg, hvor den blev taget op på Statens Bedding for at repareres for en læk, den havde pådraget sig ved standingen.Claus Sørensen beretter om bjærgningen af ”Knud Børge”:

I oktoberstormen 1926, da flere Esbjerg-kuttere forliste, strandede kutter ”Knud Børge” af Esbjerg på Sønderho Strand med maskinskade. Den orkanagtige storm satte kutteren op i opkørselsvejen til Sønderho. Vandet stod under stormen op i klitterne. Kutteren måtte løftes med store donkrafte op ad sandet og sættes på slisker. ”Knud Børge”, der havde lidt under den hårde medfart ved strandingen, måtte dog have plankebeklædningen forboltres og kalfatret på stranden før udsætningen. Bjærningsbåden ”Bjørn” lå 3 kilometer uden for den flade strand, og en ståltrosse blev ført ind til den strandede kutter, der vejede 60 tons.

Forboltres= Fastholdelse af de enkelte tømmerstykker til hinanden ved hjælp af forboltning, tømmersamlinger, knæ m.m

Kalfatres= Kalfatre er at digte nåderne i et dæk og en skibsside ved med hammer og jern at drive værk ned i dem, efter at man har vækket dem, derefter åbnet dem med et sætjern eller en vækkeklamai, og derefter hælde dem over med flydende beg.

Ved lavvande blev kutteren slisket den lange vej, trukket af ”Bjørns” kraftige spil, og ved højvande var ”Knud Børge” hevet helt ud på flydevand, så den kunne slæbes til Esbjerg. Sønderho Sogns Bjærgelaug assisterede ved bjærningsarbejdet, der varede 2 dage.knud-boerge 2

”Knud Børge” på slisker klar til udsætning 1927. til højre i forgrunden Mads Sørensen, til venstre Claus Sørensen.

Billedtekst: Esbjerg-kutteren ”Knud Børge” strandet på Sønderho strand under oktoberstormen 1926. Efter at kutteren var løftet op og sat på slisker, blev den hevet ud af bjærgningsskibet ”Bjørn”.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles