Mitfanoe
Haverist, dampskibet ”Nygaard” 1914

Haverist, dampskibet ”Nygaard” 1914


Dampskibet ”Nygaard”, der omkring oktober måned strandede ved indsejlingen til Esbjerg, lastet med bomuldsballer, harpiks og foderstoffer, blev opgivet af Svitzer, da det er sunket, så kun de øverste dele af det rager over vandet.

I begyndelsen af december 1914 gjorde man et forsøg på at redde en del af ladningen, der var af meget stor værdi. Man begyndte den 10. december, men det lykkedes kun at redde en 10 – 12 baller og n 10 sække med foderstoffer. Det hårde vejr gjorde, at man måtte udsætte forsøget. To af Svitzers redningsdampere ”Viking” og ”Ægir” samt to dykkere deltog i arbejdet, ellers var mandskabet fra Nordby, ca. 50 mand fordelt i 2 hold.


viking

   Svitzers redningsskib S/S VIKING. Skibet blev taget af den græske regering den 7. april 1941 og krigsforliste senere ved Piræus.

Sidst i december lykkedes det at bjerge ankere, kæder og forskellige andre dele af vraget, men det var måske også det sidste man kunne redde, idet der stadig var meget høj sø.

Bjergningen af bomulden viste sig, mod alle odds, at blive en virkelig god forretning. Alle deltagere havde fået udbetalt 5 kr. om dagen og senere udbetaltes en større bonus, så hver af bjergelavets 46 medlemmer fik udbetalt 100 kr. ekstra.

I november 1915 forelå bjergeregnskabet fra ”Nygaard”.:

Indtægt
Udbetalt bjergeløn fra Svitzer 25.867,10 kr.
Renter 93,36 kr.
  ____________
  25.960,86 kr.
Udgifter
Udgift til motorbåde 206,35 kr.
Udgift til Bjergelaugets fest 355,30 kr.
Gratialer til forskellige 150,00 kr.
Diverse udgifter 59,95 kr.
Porto 5,00 kr.
Udbytte til bjergelavets medlemmer 25.184,26 kr.
  _____________
  25.960,86 kr.

Det blev til en dagløn på 15 kr. eller et gennemsnitsudbytte på 484,31 kr. pr. medlem


Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles