Mitfanoe
Fiskekutter »Elna« strandet i 1936

Fiskekutter »Elna« strandet


elnaDen 27 oktober 1936 kl.1910 telefonerede den udsendte strandvagt til opsynsmanden, at der kunne ses blus på NV siden af Søren Jessens Sand. Opsynsmanden lod denne meddelelse gå videre til stationen i Esbjerg.
Kl.1930 telefonerede vagten igen og meddelte, at der stadig blev blusset, og at fartøjet tilsyneladende kom nærmere mod land. 

Opsynsmanden alarmerede straks stationens mandskab og ejerne af transporthestene. Da alle var mødt, transporteredes redningsbåden til stranden, hvor man ankom kl.2010.
Vinden var VNV 8 stærk S-gående strøm og høj sø. Det havde blæst en orkanagtig storm hele dagen, og havet stod helt op i klitterne. 

Fra det nødstedte fartøj blev der stadig blusset  og fra land svaredes med blålys, lyskugler og signalraketter.
Redningsbåden blev kørt 200 m længere mod N, hvor den blev aflæsset og sat i søen. Bådfører var tidligere styrmand, gårdejer Jens Madsen Sørensen. Efter halvanden times anstrengende roning var man på højde med fartøjet. Fartøjets ankergrejer sprængtes nu, og kort efter tog det grunden.redningsaktion
 

Redningsbåden forsøgte herefter at komme op langs siden, men en brodsø brækkede 5 af dens årer og to liner, med hvilke man havde fået forbindelse med fartøjet, sprængtes, hvorefter redningsbåden drev S på og måtte landsættes. Man forsøgte at læsse den på vognen, men alt materiel skylledes rundt mellem hinanden af søen, der stod helt op i klitterne. Man opgav derfor læsningen, og spændte hestene direkte for båden og slæbte den op til strandingsstedet.

I mellemtiden var redningsbåden fra Esbjerg kommet frem. Fører var fiskeskipper Frederik Lambertsen. Heller ikke den kunne komme kutteren nær. Under en kraftig sø blev Frederik Lambertsen skyllet overbord. Man kunne ikke redde ham.

Fra det strandede fartøj var en bøje kastet i søen, hvortil man havde bundet en tynd line. Fra land fik man fat i bøjen og trak en tyk trosse på den tynde line. Trossen blev halet til borde og gjort fast der. Da redningsbåden var klar til at gå ud igen, fik dens mandskab hold i trossen og halede sig ved hjælp af denne ud til det strandede fartøj. 

De ombordværende 4 mand sprang ned i redningsbåden og blev snart efter landsat. Klokken var da 23.50.
Det strandede fartøj var fiskekutter »Elna« E.35 af Esbjerg.
De skibbrudne blev snarest bragt i hus. Redningsmandskabet blev sendt hjem for at få tørt tøj på. Kl.02.00 mødte de igen for at læsse redningsbåden, der derefter blev kørt til stationen og bragt i hus, klar til brug på ny. Kl. 0450 blev redningsmandskabet sendt hjem.

Bjergning af ”Elna”

I midten af november arbejdede man på at bjerge ”Elna”. Bjergelavet havde de sidste par dage arbejdet med at bringe skibet på ret køl – den lå en del på siden -, derefter skal den anbringes på en sliske, og så skal Svitzers bjærningsdamper ”Bjørn” slæbe den ud og bringe den til Esbjerg.

Bjergningsarbejdet tilendebragtes den 21. november. Efter at ”Elna” var kommet i vandet, satte redningsdamperen ”Bjørn” al kraft ind på ved indtrædende højvande, at slæbe den ud over revlerne. Ved 17 tiden var kutteren halet ud til 2. revle og her var så det sværeste arbejde.

”Bjørn” havde en tommeltyk jernwire – ca. 1 km lang – gjort fast i forstavnen af kutteren og den lille redningsdamper spændte alle hestekræfter for, da det store nap skulle tages. Langsomt med sikkert, gled ”Elna” over 2. revle, den væltede fra side til side, eftersom søerne slog om dens stævn. Ved højvandet kom den flot. 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles