Mitfanoe
Olie på stranden i 1955

Olie på stranden

I februar 1955 drev der olie i land fra ”Gerd Mærsk” og tilsvines stranden i omtrentlig hele dens længde. Værst gik det ud over området nord for nedkørslen ved Fanø bad, hvor den brunsæbelignende oliemasse lagde sig i et 2 – 15 meter bredt bælte.

På den øvrige del af stranden var skaden knap så slem. Man gjorde i ugens løb adskillelige resultatløse forsøg på at brænde olien. Der er åbenbart kun et middel der dur, nemlig at skrabe olien sammen og køre den bort, og det gik man i gang med. 

På opfordring af Nordby sogneråd, samledes sognerådsformændene for de kommuner, som her på egnen var ramt af olien far ”Gerd Mærsk”, til et møde i Esbjerg, for at samles om en henvendelse til staten om økonomisk støtte til rensning af stranden.

I mødet deltog endvidere erhvervschef Eigil Rasmussen, borgmester Høyer Nielsen og stadsdirektør Bordchardt

Man enedes om at søge kontakt med kontorbestyrer Philipsen fra arbejdsanvisningen og amtsvejinspektør Jæger, Ribe. Herudover enedes man om at rette en samlet henvendelse til arbejdsministeriet. Borgmester Høyer Nielsen fremhævede de omliggende strandes betydning for borgernes friluftsliv, og han gav på Esbjergs bys vegne tilsagn om, at man ville støtte en henvendelse for at få tilskud til rensningsarbejdet.

Fra Fanø deltog sognerådsmændene fra Nordby og Sønderho.

Ved et nyt møde blev ansøgningen til arbejdsministeriet udarbejdet, og man håbede nu på et snarligt og gunstigt resultat heraf. 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles