Mitfanoe
Damperen ”Rex” af Norge strandet i 1910

Damperen ”Rex” af Norge strandet i 1910


Damperen ”Rex” fra Kragerø i Norge, med Swolles som kaptajn var på rejse fra Bristol til Esbjerg med Soyakager. Strandingen foregik søndag ved 19-tiden 27. februar 1910 med klar luft og fint vejr; kaptajnens forklaring på, at man strandede under disse omstændigheder, var en forveksling af fyrskibene ”Vyl” og ”Grådyb”, men alligevel er det ikke let at forstå strandingen, idet han har måttet kunne skelne fyrskibene fra hverandre på topbetegnelsen. At kaptajnen yderligere havde været i farvandet 2 gang før, gør det endnu mere ufklarligt.

Damperen strandede på Sønderho strand, lidt syd for Pælebjerg, på den yderste revle. Først var redningsbåden fra Sønderho ude ved skibet og senere kom båden fra Esbjerg til stede, men i begge tilfælde afslog såvel kaptajnen som besætningen, 21 mand, at gå fra borde.

Damperen har 7 år på bagen, 600 tons stor, og lasten var på 8 – 900 tons. Lastens værdi ansattes til ca. 150.000 kr.

Mandag morgen blev Svitzerdamperen ”Ægir”, som lå i Lemvig, tilkaldt og ankom samme dags aften til strandingsstedet og ankrede op i nærheden af ”Rex”. Samme aften kom 20 mand fra Sønderho ombord på damperen, for at assistere ved bjergningen pg tirsdag morgen kom der yderligere 10 mand fra Sønderho ombord.
 aegir

Ægir”, bjergningsfartøj. Bygget på Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft, 1906. Svitzer.


   

”Ægir” førte tirsdag morgen den 1. marts en trosse ombord på ”Rex”, og arbejdede med fuld kraft hele dagen, men ”Rex” var strandet ved højvande, så det blev endnu vanskeligere, at få den flot. 

Fra Nordby og Sønderho valfartede mange mennesker til strandingsstedet, dertil kom badegæsterne, som for en gangs skyld ”oplevede” noget ved Fanø Vesterhavsbad. 

Hen på eftermiddagen blæste det en del op med vestlig vind. Dermed forøgedes vandstanden, men samtidig fulgte en del sø, hvilket fik damperen til at hugge dybere ned i sandet. 

Ved 21-tiden var det højvande og kort før havde redningsmandskabet lastet en del af ladningen overbord, ca. 70 tons. Nu arbejdede ”Ægir” med fuld kraft, men ”Rex” lod sig ikke rokke. Men pludselig begyndte den at gå fremefter og slap grunden og stod ud efter med stor fart. 

Begge skibe kom ved midnat indtil Esbjerg, medfølgende mandskabet fra Sønderho, som havde haft gode dage – det menes, at hver har tjent mindst 150 kr. 

Dykkeren fra ”Ægir” undersøgte nordmanden uden at finde nogen skade. 

Bjergingsentreprise 

Sø- og Handelsretten tilkendte den 15. december Svitzers Bjergningsentreprise 22.000 kr. for bjergningen af damperen ”Rex” af Kragerø, der i februar strandede ved Sønderho; deraf bliver Sønderho Bjergelaugs bjergeløn 15 % - en brøkdel af diverse omkostninger eller omkring 80 kr. pr. mand. Udbetaling skete ved juletid.


Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles