Mitfanoe
De "Raisa" driver i land 1746

 ”De Raisa”

Den 28. december 1746 ilanddrev et skib, ”De Raisa” uden mandskab ved Sønderho. Skibets kaptajn havde været James Tea og skibet var på rejse London – Aberdeen. Lasten bestod af hvedemel, Indigo, sukker, hamp, ris, krydderier, sirup, tran og æbler.

Sognefoged Sonnich Jensen Møller, strandfogederne Thomas Sonnichsen og Søren Brinch indberetter til stiftamtet, at varerene har taget skade og ikke kan holde sig, og får derefter brev fra stiftamtmanden: ”… paa det jeg kan faa en gyldig og tilforladelig Efterretning om, hvilke og hvor mange af disse varer saaledes er bedærvet, at de ikke kan blive konserveret og ”Aar og Dag” ej til Ejerens Bedste kan blive henliggende, bliver hr. Raadmand Rahr i Ribe og Købmand Eschild Simonsen og Johan Heinrich Schamvogel s. St. hermed beordret og kommitteret inden en Tid af 8 dage tilligemed Birkefogeden, Søren Møller, at indfinde sig paa Sønderho og dér på det nøjeste besigtige, prøve og efterse de formeldte anstrandede Varer o.s.v.”.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles