Mitfanoe
Brig ”Agnes” af Gottenborg forliser 1895

Brig ”Agnes” af Gottenborg

Fra indberetningsprotokollen: 

Den 8 December 1895 Kl 3 ½ Edtermedaag indløb efterretning fra en dreng som kom fra de Yderste Klitter at han saa et Skib Liggende uuden Master. Uopholdelig sattes i bevægelse for at erkyndige sig om samme forholdte sig Rigtigt. Saa strags i Kikerten iføllige ovnstaaende et Skib uden Master ligge for Ankeret, men var i saa lang afstand, der saas ingen Nødsignal pa Grund af Mørkets frembrud var Umuligt at komme i Berørelse med Vraget den Nat.  

Samme Aften tilsagte Redningsbaadens Manskab at give Møde ved Stationen den 9de om Morgenen Kl. 4 med samt 4 Par Transportheste. Baaden toges ud Transporteredes til Stranden og sadtes i Vandet ved hjelp af Slidskene Jl. 5 ½ Morgens var Baaden i flodt Vand bemandet med 12 Mand Alle iførte Redningsbelter, og da roede udefter igjennem Brændingen, Vinden WNW stiv Kuling af Dissig Luft og Svær Braad paa Revlerne og i Stranden sadte Korsen udden om de Yderste Bankke ved Dagens frembrud.  

Kl. 8 om Formeddgen Obselveret indnu ingen Vrag men var paa Høiden af de Yderste Bankke. Kl. 9 om FM fik Vraget i sigte men var dreven cirke ½ Miil indefter i Knuddybet Kl 10 ½ Formiddag var ved samme som var en Svensk Brig Agnes Capt. A. W. Fager af Gottenborg kommende fra Boldtstraand Lastet med Props til Clarelly og var 8 Mands Besætning som I Land bjerges ved redningsbaaden.  

Kl 10 Formedaag forlod Vraget indefter Sønderho Havn men paa grund af lav Vandstand kom først ind i Havnen lykkelig og vel Kl. 6 aftenen, da mandskabet var driv Vade Fortøides Redningsbaaden med 2 Ankkere og der stilledes Vagt ved Baaden, den 10de om Formeddag Kl 9 Møtte helle Manskabet tillige med 4 par Heste og da sadte Baaden paa Vognen Trabsporteredes til Sttions- Huset hvor den da blev Renset for Tang og Sand og dernæst indsadt i samme, Manskabet 14 Timmer under Virksomheden første dag og 2 Timmer næste Dag Hestene Ligeledes, men kuns 5 ½ Timmer i alt under Virksomhed, Seilene af benyttedes kuns lidt og Baadslæbet af benyttedes ikke paa Grund af Knuddybet ind fantes uingen Braad, Alle Mtrialer fantes at være i god og Brugbat stand Klar til Øienblikkelig Brug igjen. 

Virksomheden var i enhver Hindseende tilfredsstillende Manskabet Dimmitteredes Kl. 6 Eftermedag og havde i et og alt udført Redningsforsøget til Formandens og Opsynsmandens Tilfredshed, I føllege forespørg til Capteinenom der dsedt Fyrer og da sidste Peiling var Horns Rev Fyr i SWTS cirke 2 ½ Miils Afstand Løverdag den 7. Aftenen Aarsagen til inddriven i Knuddybet var Orkanagtig Storm, hvorfor Rikning blev Kappet og da Ankeret op i Knuddybet.

                                                                                       J. N. Jensen

Til Vitterlighed                                             Underskriftens Rigtighed bekræftes

J. Mikkelsen

N. J. Anthonisen                                                               J. N. Jensen

   

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles