Mitfanoe
”Alliances” forlis i1925

”Alliances” forlis 

Tirsdag eftermiddag den 1. december 1925 sejlede flere kuttere fra Nordby til Esbjerg for at undgå at fryse inde i Nordby havn. Bagest i rækken sejlede kutteren ”Alliance, der førtes af fisker Grønborg, som tillige havde chauffør Johannes Svendsen om bord. På vejen ud gennem sejlløbet kom der noget i vejen med maskinen i ”Alliance”, hvorefter den stoppede for at rette fejlen. Derved kom der langt bagud for de andre skibe, der alle i god behold nåede Esbjerg havn.

Ingen anede på det tidspunkt, at ”Alliance” ikke skulle nå over. 


B5082 faerrgen-og-kuttere-i


Signalblus 

Ved 18-tiden så fisker Johannes Knudsens hustru blus i nordlig retning, og hun hørte råb om hjælp. Hun anede straks, at der var mennesker i livsfare og fik redningsvæsenet alarmeret. Redningsmandskabet rykkede ud så hurtig som muligt, men da de ankom til det sted, hvor man formodede, ulykken var indtruffet, var der intet hverken at høre eller se, hvorfor der returneredes til Nordby. Men næppe var man ankommen til byen, før der – ligeledes i nordlig retning – sås raketter. Naturligvis vendte man øjeblikkelig om og drog ud på ny – dog stadig uden noget resultat. 

Redningsdamperen ”Dana”, der var blevet underrettet om den formodede ulykke, gik ud fra Esbjerg, men vendte senere på aftenen tilbage med uforrettet sag. 

Eftersøgning 

Onsdag den 2. december efterså strandfogeden kapt. Mørch helle strækningen Pakhusbanken – Batteriet – Sømærkerne – ”Ny Land” – uden at opdage det mindste, og ”Dana” der på ny var ude, vendte atter tilbage uden at have set noget til den savnede båd. I løbet af dagen blev det ved eftersøgningen konstateret, at båden ikke befandt sig i Esbjerg havn, og meldingen om en båd ved Skallingen og en båd der var landet i Hjerting, viste sig ikke at have noget på sig. 

Torsdag formiddag afsøgte kapt. Mørch igen stranden, men stadig uden resultat. Om eftermiddagen gik ”Vildanden” over til Nordby Færgebro, hvor kapt. Mørch og fisker Almosetoft gik om bord for – som stedkendte i farvandet – at være med ved forsøget på at skaffe klarhed over, om båden var fundet. Efter et par timers ihærdigt arbejde, der vanskeliggjordes af ismasser, og uden resultat gik ”Vildanden” tilbage til Esbjerg. 

Man besluttede nu at vente på, at isen forsvandt, men formodningen var at ”Alliance” havde fået en læk og var sunket. 

 

vildanden

”Vildanden”


”Alliances” vrag fundet? 

Den 11. december var ”Vildanden” og den store motorbåd ”Ællingen” fra Esbjerg ude for at finde vraget af den sunkne fiskekutter. Strandfogeden fra Nordby var ombord. I farvandet mellem ”Batteriet” og Esbjerg ny trafikhavn, ca. 50 meter ud fra vandkanten (ved ebbe) på Fanøsiden, fandt man et vrag. Da der på dette sted var 9 meter vand, var det ikke let at afgøre om vraget virkelig var ”Alliance”.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles