Mitfanoe
Gamle gravsten - Sønderho Gl. kirkegård - del 1

Gamle gravsten

I det følgende er affotograferet en del af kirkegårdens gamle gravsten. Tilsvarende er der også en kort præsentation af de mennesker, der ligger begravet under stenene, i det omfang det har været muligt at finde oplysninger om dem.
I de tilfælde, hvor gravstenenes datoer eller navne afviger fra kirkebogens, har jeg brugt kirkebogens oplysninger i beskrivelsen.

Præsentationen starter ved kirkegårdens sydindgang, og bevæger sig mod uret.1

Karen Frederiksen.
F. d. 29.9.1842, d. d. 20.7.1917.
Enke efter skibsfører Hans Hansen Frederiksen,
f. d. 15.9.1836, død i Lagos i Afrika d. 3.6.1884.
Datter af skipper Niels Sørensen og Karen Nielsdatter
i Sønderho.

Tekst: Herren er god, et værn på trængselens dag,
og Han kender dem som tager deres tilflugt til Ham.
Nahum 1.7

2

Jeppe Carstensen. Skibsfører.
F. d. 22.10.1862, d. d. 11.8.1918.
Søn af styrmand Carsten Jepsen og Sidsel Ibsen
i Sønderho.

Johanne Cathrine Carstensen. Hans hustru.
F. d. 2.9.1862, d. d. 17.10.1948.
Datter af skipper Hans Nielsen Mandø og Anne
Jensdatter, Sønderho.

Hansine Mandøe Carstensen. Deres datter.
F. d. 6.9. 1903, d. d. 16.6.1922.

Tekst: Ærligt i sin stræben.

3

Andreas Hansen Sørensen. Smed.
F. d. 18.4.1831 i Tønder som søn af Peter Michael
Sørensen og Else Hansdatter. D. d. 27.3.1891.

Anne Sørensen. Hans hustru.
F. d. 7.1.1835, d. d. 13.4.1911.
Datter af styrmand Hans Thomsen Meinertz og
Anne Jepsdatter i Sønderho.

Tekst: Æret være deres minde.

4

Niels Hansen Brinch.
F. d. 31.1.1887, d. d. 28.10.1893.
Søn af styrmand Laurids Frederik Brinch
og Kirsten Jensine Christiansen, Sønderho.

Tekst: Jesus sagde, Lad de små børn komme til mig,
thi Guds rige tilhører også dem.
Sov sødt i Jesu navn.

5

Hans Lydom. Toldassistent.
F. d. 27.2.1862, d. d. 23.12.1916.
Søn af skipper Jens Hansen Lydom og Maren
Sørensdatter i Sønderho.

Karen Lydom. Hans hustru.
F. d. 15.8.1862, d. d. 17.7.1947.
Datter af skipper Søren Peder Brinch og Maren
Jesdatter, Sønderho.

 

 

6

Peder Hansen Harbye. Skipper.
F. d. 10.9.1839, d. d. 18.6.1877 i København.
Søn af styrmand Hans Pedersen Harbye og
Lene Pedersdatter i Sønderho.

Maria Jessine Harbye. Hans hustru.
F. d. 8.1.1850, d. d. 10.11.1885.
Datter af skipper Jørgen Anthonisen Schmidt og
Edel Nielsdatter, Sønderho.pederPeder J. Harbye. 

7

Karen Thomsen. Hans hustru.
F. d. 17.9.1847, d. d. 25.4.1922.
Datter af Mikkel Jensen Fischer og Karen Pedersdatter i Sønderho.

Jes Jensen Thomsen. Skomager.
F. d. 8.2.1841, d. d. 9.4.1927.
Søn af skibstømrer Jens Thomsen Sonnichsen og Maren Jesdatter i Sønderho.

Tekst: Hvil i fred.

8

Karen Ibsen.
F. d. 24.1.1829, d. d. 12.1.1915.
Datter af Mikkel Lassen og Abelone Jesdatter.

Tekst: Gift med capt. N. H. Ibsen, der omkom
paa søen 1862.
-
Hvil i fred.

9

Anne Marie Lydom.
F.d. 16.9.1856, d. d. 8.9.1925.
Datter af skipper Jens Hansen og Maren ? i Sønderho. Ugift. Overtog sit barndomshjem da forældrene døde.

10

Abelone Berg. Hans hustru.
F. d. 8.3.1848, d. d. 6.12.1912.
Datter af skibstømrer Jens Sonnich Thomsen Sonnichsen og Maren Jesdatter i Sønderho.

Jens Hansen Berg. Styrmand.
F. d. 21.2.1845, d. d. 22.12.1914.
Søn af styrmand Jens Jensen Berg og Karen
Nielsdatter i Sønderho.

Tekst: Herren er min hyrde,
mig skal intet fattes. Ps. 23.1


11

Morten Jochumsen Poulsen. Snedker.
F. d. 17.11.1841 i Vilslev sogn, d. d. 24.12.1910.
Søn af Indsidder Poul Nielsen og Ane Thomasdatter.
Gift med Bodil Jensen fra Sønderho.

Tekst: Jeg giver dem et evigt liv, og ingen skal
rive dem af min hånd. Joh. 10.28.
Rejst af I.M.S. venner.

poulsen 

Morten J. Poulsen. 

12

Niels Sonnichsen Kromann. Styrmand.
F. d. 27.8.1860, d. d. 2.7.1904.
Søn af skipper Jes Sørensen Kromann og Anne Margrethe Christensdatter i Sønderho.

Mette Kromann. Hans hustru.
F. d. 29.8.1862, d. d. 4.3.1952.
Datter af Thomas Hansen Ibsen og Maren Pedersdatter Brinch.

Maren Kromann. Deres datter.
F. d. 15.6.1891, d. d. 14.7.1904.

Thomas Ibsen Kromann. Deres søn.
F. d. 9.5.1895, omkommet på søen i 1909.

Anfred Kromann. Kaptajn. Deres søn.
F. d. 3.2. 1897, d. d. 24.7.1930, New York.
 

kromann

S. Kromann. 

13

Edel Nielsen. Hans hustru.
F. d. 13.12.1869, d. d. 9.5.1955.
Datter af skibsbygger Jes Sonnichsen og
Anne Thomsen i Sønderho.

Niels Nissen Nielsen. Styrmand.
F. d. 30.4.1867 død på søen nov. 1916.
Søn af skipper Niels Nielsen og Mette
Cathrine Jensdatter i Sønderho.

Lene Jessy Nielsen. Deres datter,
F. d. 10.2.1896, d. d. 23.11.1902.

14

Niels Nielsen, junior. Kaptajn.
F. d. 28.4.1799, d. d. 5.11.1879.

Mette Cathrine Nielsen. Hans 2. hustru.
F. d. 21.9.1833, d. d. 29.6.1920.
Datter af skipper Jens Nielsen Jessen og Abelone Sørensdatter i Sønderho.

Tekst: Hvil i fred.

15

Anne Michelsdatter.
F. d. 28.11.1791, d. d. 11.2.1854.
Anne var først gift med Søren Hansen Ibsen, som døde, hvorefter blev hun gift med Niels Nielsen junior.(Se foregående gravsten). Efter
Anne Michelsdatters død, giftede Niels Nielsen sig med M. C. Nielsen, som han ligger begravet
sammen med.

16

Jacob Nielsen Warrer. Skibsfører og strandfoged.
F. d. 14.9. 1777, d. d. 21.1.1853.
Søn af skibsfører og færgemand Niels Jensen Warrer og Anne Jacobsdatter i Nordby.
Gift med Anne Jensdatter, Anne Johannesdatter og Lene Nielsdatter i nævnte rækkefølge.

 

17

Mette Fischer. Hans hustru.
F. d. 4.8.1838, d. d. 17.9.1905.
Datter af skipper Thomas Lauridsen Brinch og Maren Mikkelsdatter i Sønderho.

Tekst: Elsket og savnet af ægtefælle og 9 børn.

Søren Andersen Fischer. Skibsreder.
F. d. 8.6.1840, d. d. 9.1.1917.
Søn af skibsfører Niels Hansen Fischer og Mette Thygesdatter i Sønderho.

fischer

Søren A. Fischer. 

18

Søren Hansen. Kaptajn.
F. d. 6.12.1848, d. d. 5.2 1912.
Søn af hustømmermand Hans Forpagter Jensen og Cathrine Sørensdatter.

Anne Hansen. Hans hustru.
F. d. 4.11.1849, d. d. 17.6.1924.
Datter af skipper Jens Jessen og Mette Sørensdatter i Sønderho.

Tekst: Mindet bevares i kærlig erindring.

19

Johanne Magdalene Lorentzen, født Hansen. Hans hustru.
F. d. 25.11.1839 i Ribe, d. d. 8.12.1920.

Asmus Lorentzen. Bager.
F. d. 15.10.1842 i Flensborg, d. d. ?

20

Jes Mathiesen Knudsen. Kaptajn.
F. d. 22.10.1841, d. d. 6.5.1924.
Søn af skipper Mathias Jensen Knudsen og Karen Jesdatter i Sønderho.

Karen Knudsen. Hans hustru.
F. d. 20.9.1847, d. d. 30.5.1914.
Datter af skipper Jørgen Thomsen Sonnichsen og Anne Pedersdatter i Sønderho.

Tekst: Ja jeg tror på korsets gåde.

jes k

 Jes M. Knudsen. 

21

Niels Jepsen Outzen. Skibsreder.
F. d. 23.6.1848, d. d. 20.1.1916.
Søn af styrmand Anders Andresen Andersen Outsen og hustru Maren Sørensdatter, Sønderho.

Mette Outzen. Hustru.
F. d. 4.10.1845, d. d. 15.5.1923.
Datter af styrmand Hans Callesen Berg og Ellen Jepsdatter i Sønderho.

outzen Niels J. Outzen. 

22

Emil Johannes Ibsen. Trafikmedhjælper.
F. d. 27.1.1896, d. d. 29.7.1917.
Søn af styrmand Jens Søren Ibsen og Anne Nielsine Kromann i Sønderho.

Tekst: Langfredag var en bitter Dag, men skøn var Paaskemorgen.

23

Hans Hansen Olesen. Kaptajn
F. d. 29.1.1831, d. d. 24.9.1919.
Søn af skipper Hans Hansen Olesen og Haren Jensdatter i Sønderho.

Abelone Mikkelsdatter. Hans hustru.
F. d. 30.3.1836, d. d. 1.11.1915.
Datter af inderste Mikkel Lassen Jessen og Maren Nielsdatter, Sønderho.

olsenHans H. Olsen. 

24

Anne Mathiasdatter.
F. d. 18.9.1775, d. d. 3.8.1808.
Datter af Mathias Anthonisen og Anne Nielsdatter.

Tekst på stenen: Anne Math. Datter
fød. D. 18. sept. 1775
I Ægteskab med Niels Thomsen
d.13. Decb. 1790.
Avlet 3 Børn, Anne, Karen, Thomas.
Døde d. 3. aug. 1808. Gl. 32 Aar, ? M 13 Dage.

25

Jes Hansen Pedersen. Styrmand.
F. d. 8.10.1845, d. d. 10.1.1921.
Søn af skipper Hans Nielsen Pedersen og Anne Nielsdatter i Sønderho.

Anne C. Pedersen. Hans hustru.
F. d. 5.4.1850, d. d. ?
Datter af skipper Hans Nielsen Fischer og Mikkeline Sørensdatter i Sønderho.

 

jes Jes H. Pedersen. 

26

Hans Nielsen Pedersen. Kaptajn.
F. d. 16.12.1810, d. d. 26.6.1892.
Søn af skipper Niels Hansen Pedersen og Karen Nielsdatter i Sønderho.

Anne Pedersen. Hans hustru.
F. d. 11.12.1810, d. d. 1.1.1903.
Datter af Niels Jessen Thøgersen og Sidsel Hansdatter i Sønderho.

Niels Hansen Pedersen. Deres søn. Væver. Ugift.
F. d. 30.9.1837, d. d. 29.12.1907.

Tekst: Joh. 3,16.

hans Hans N. Pedersen. 

27

Peder Poulsen Jørgensen. Kaptajn.
F. d. 4.9.1821, d. d. 24.2.1916.
Søn af styrmand Poul Peder Jørgensen og Sonnichsdatter i Sønderho.

Kirstine Jørgensen. Hans hustru.
F. d. 30.3.1824, d. d. 30.12.1890.
Datter af skipper Hans Søren Thomasen og Anna Hansdatter i Sønderho.

Anna Kirstine Lauridsen. Deres datter.
F. d. 9.12.1855, d. d. 16.7.1885.
Gift med skibsfører Laurids Hansen Lauridsen.

Tekst: Hvil i fred.

jorgensenPeder P. Jørgensen. 

28

Anthonis Øhle. Skibsfører.
F. d. 15.10.1861, omkommet på søen 1897.
Søn af skipper Thomas Jessen Øhle og Abelone Poulsdatter i Sønderho.

Abelene Øhle. Hans hustru.
F. d. 4.10.1861, d. d. 13.4.1957.
Datter af skipper Peder Poulsen Jørgensen og Kirsten Hansdatter i Sønderho.

Tekst: Og som Paaskepsalmen klinger, vokse Sjælens Fuglevinger.

ohleAnthonis Øhle. 

29

Peder Thomsen.  Skibsfører.
F. d. 28.8.1835, d. d. 11.2.1909.
Søn af skipper Peder Thomsen Sonnichsen og Karen Nisdatter i Sønderho.

Mette Thomsen. Hans hustru.
F. d. 8.7.1838, d. d. 25.4.1891.
Datter af skipper Jes Nielsen Jessen og Abelone Mikkelsdatter i Sønderho.

Tekst: Fred

thomsenPeder Thomsen. 

30

Abelone Mette Thomsen.
F. d. 10.2.1864, d. d. 12.8.1904.
Datter af skipper Peder Thomsen og Mette Jessen i Sønderho.

Tekst: Moder til 6 børn i ægteskab med skibsf. J. Thomsen.

Hurtig jordelivet brast, og om savnet dybt end føles, er vor tro og håb dog fast hos Gud og gen?


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles