Mitfanoe
Gamle gravsten - Nordre kirkegård

 

 

Gamle gravsten

 

 

I det følgende er affotograferet en del af af kirkegårdens gamle gravsten. Tilsvarende er der også en kort præsentation af de mennesker, der ligger begravet under stenene, i det omfang det har været muligt at finde oplysninger om dem.
I de tilfælde, hvor gravstenenes datoer eller navne afviger fra kirkebogens, har jeg brugt kirkebogens oplysninger i beskrivelsen.

Præsentationen starter ved kirkegårdens sydindgang, og bevæger sig mod uret

 

 

 


1

John Jokum Laurids Amorsen. Lærer.
F. d. 3.4.1839, d. d. 12.3 1906.
Søn af kirkesanger og skolelærer Søren Amorsen og Oskilde Severine Amorsen i Lydum, Vester Horne.
John Amorsen var lærer i Rindby i 42 år: Fra 1864 til 1906.

Ane C. Amorsen. Hans hustru.
F. d. 13.5.1841, d.d. 24.11.1869.

Tekst: Jordens Uro viger, for den Fred, som varer
Graven alt forliger, Himlen alt forklarer.

Salige ere de som hungrer og Tørste efter Retfærdighed; thi de skulle mættes.


 

 

amorsen 

J. J. L. Amorsen 


2

Øverste sten: Ulæselig.

Jessie Mathea Lauridsen
F. d. 6.10 1873, d.d. 25.1.1884.
Steddatter af overlærer Niels Andersen Lauridsen og datter af Louise Kirstine Lauridsen.

Tekst: Elsket og savnet.

Michael Marius Ludovice Aagaard. Birkedommer og skriver på Fanø.
F. d. 30.1 1839, d.d. 20.9.1898.
Aagaard var født i Odden ved Hjørring. Før han kom til Fanø var han sysselmand på Vestmanøerne på Island.

Aagaard blev den sidste birkedommer med bopæl på Fanø. Efter hans død blev Tingstedet flyttet til Esbjerg og herredsfogeden i Skads herred, der også var politimester i Esbjerg, blev nu tillige birkedommer i Fanø Birk.

 

 

aagaard Birkedommer Aagaard 


3

Niels Andersen Lauridsen. Overlærer.
F. d. 22.7.1832, d.d. 11.2.1901.
Søn af gårdmand Anders Nielsen Lauridsen og Johanne Lasdatter i Byen.
Lauridsen stod for Nordby Realskoles ledelse i 30 år.
I 1893, i forbindelse med hans 25 års jubilæum som skolemand, blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Tekst: Herre! Hos dig er livets kilde, i dit lys skulle vi se lys. Ps. 36.40.
Dit minde bevares i kærlighed!

 

lauridsen 

Overlærer Lauridsen 

 

4

Christine Louise Lauridsen. Hans hustru.
F. d. 14. 1. 1840, d. d. 13. 12. 1913.
Pigenavn: Christine Louise Hansen.
Datter af skipper Hans Hansen Nielsen og Karen Jensdatter i Rindby.

Tekst: Frelseren er mig en Hyrde god,
hos ham skal jeg intet savne;
Lammet hviler ved Hyrdens Fod,
nævnes med kærlige Navne.

Velsignet være dit Minde.


5

Jørgen Andersen. Skipper.
Mette Engers. Hans hustru.

Tekst:
Minde over skipper Jørgen Andersen
Født den 28 octb 1818 Død den 8. aug 1846
Og hustru Mette Engers
Født den 6 marts 1818 Død den 13. 6 1843.

Korvarigt blev dette håbefulde Ægteskab. Fra den 27. september til hendes død. Hun blev offer for en datters fødsel.

Datteren Mette Andersen

Overlevede kun sin moder 9 dage og fik samme grav.

Det nederste er ulæseligt.
Tekst på nederste sten:
Skibsfører Jørgen Andersen og hustru Mette Engers.


vinckler1


6

Vilhelm Martin Vinkler. Søkaptajn, Branddirektør og toldkontrollør.
F. d. 2. 6 1771, d. d. 28. 2. 1833.

Tekst på træskiltet:
Herunder hvile de jordiske levninger af Søe-Capt Vilhelm Mart. Vinckler

Branddirecteur og Toldkontrolleur paa Fanø født d. 21. juni 1771 of død d. 28 februar 1833.
Tro du hørte pligtens stemme, adlød villig Herrens bud Dine Brødres vel af fremme Var din fryd, nyd Løn hos Gud.

 

 

vinckler3 Silhuet af søkaptajn Vinckler 


7

Anders Peder Gregersen. Krydstoldassistent.
F. d. 17. 10 1846, d. d. 22.8. 1879.
Søn af Gregers Peder Gregersen, der ligeledes var ansat i krydstoldvæsenet.

Dorthea M. Gregersen. Hans hustru.
F. d. 22.8 1850, d. d. 4.3. 1927
Datter af styrmand Niels M. Nørbye og Kirsten Sørendatter ved Odden.

Niels Mathiasen Nørby.  Skibsfører. Far til Dorthea.
F. d. 13.7.1822, d. d. 11.1.1912.
Søn af Mathias Nielsen Nørbye og Dorthe Marie Christensdatter ved Odden.

Kirsten Nørby. Hans hustru. Mor til Dorthea.
F. d. 25.12.1824, d. d. 29.4.1877.

Tekst: Tak for gode minder.


8

Lorens Jacobsen Holst. Skibsfører.
F. d. 19.10.1857, d. d. 3.12.1936.
Skibsfører på Galias Nordby. Fra 1899 på damp-fragtskibet ”Clara” .
Søn af Lorens Holst og Mette Sørendatter i Rindby.

Ane Holst. Hans hustru.
F. d. 24.7.1854, d. d. 8.10.1817
Pigenavn: Anne Jensen. Datter af tømmermand Jens Sørensen og Martha Nielsdatter i Rindby.

Tekst:
Salig ere de rene af hjertet, thi de skal se Gud.

 

holst 

Lorens J. Holst 


9

Niels Lauridsen Jessen Engers. Kaptajn. Senere skibsredder i Altona.
F. d. 6.1.1814 i Odden, Fanø, d. d. 25.4.1891, Altona, Tyskland.
Søn af Jes Jensen Engers og Johanne Nielsdatter ved Odden.

Tekst:
Herboende venner af Capt Engers satte dette minde paa hans Grav i taknemmelig erindring omham som Nordby Sømandsstands bedste ven og sin Fødeøes trofaste og gavmilde Søn.

 

engers N.L.J. Engers 


10

Anna Catharine Mathilde Lührs. Hans hustru.
F. d. 17.6.1814, Altona, d. d. 11.7.1894 i Nørby.
Niels Engers var skibsredder i Altona, hvor han mødte sin hustru, der var født samme sted.
Af respekt for hendes nationalitet er gravstenen skrevet på tysk.

Tekst: Freude ihrer Asche.

 


11

Mathilde Rosine Pontoppidan
F. 24.7.1817, Grimstrup. Død d. 25.10.1877 i Nordby. Præstedatter.
Gift med mølleejer Hans Peter Thyssen.

Ditlev Blangsted Thyssen
F. 23.3.1851 i Nordby, d.d. 25.12.1929.
Søn af Mathilde R. P. Overtog sin fars mølle.

Anna Lovise Christiane Jacobsen
f. d. 28.11.1847, d. d. 15.5.1883.
Ditlevs første hustru.

Mathilde Augusta Helms. Lærerinde.
F. d. 5.7. 1843, Varde, død i Nordby i 1935.
Fra 1880 var hun ansat ved skolen i Nordby.
Ditlevs anden hustru.

Tekst: Gud give dem alle en glædelig opstandelse.


12

Peder Ankersen. Skibsfører.
F. d. 17.10.1803, d. d. 26.3.1875.
Sejlede bl.a. med Gal. Karen Marie.

Karen Ankersen. Hans hustru.
F. d. 17.7 1797, d.d. 1.4 1875
Pigenavn: Karen Klausdatter.
Datter af gårdmand Claus Jessen og Cathrine Margrethe Jensdatter.

Tekst: Fred med Eders Støv

 

ankersen Peder Ankersen 


13

Morten Jensen Jepsen. Skibsfører.
F. d. 16.6.1858, Byen, Fanø, d. d. 4.5.1900, Odden, Fanø.
Søn af gårdmand Jens Morten Jepsen og Johanne Nielsdatter i Byen.

Karen Jepsen. Hans hustru.
F. d. 27.7.1858, d. d. 21.9.1935.
Pigenavn: Karen Poulsen
Datter af skipper Mads Nielsen Poulsen og Cathrine Margrethe Poulsen ved Odden.

Tekst: Elsket og savnet


14

Mathias Mathiasen Andersen. Skibsfører.
F. d. 22.4.1813, d. d. 11.7.1896.
Æresmedlem af Nordby Skibsrederforening.
Sejlede bl.a. med briggen Anne Jørgiane.

Karen Hansen. M. M. Andersens datter.
Var gift med grosserer Hans Morten Hansen i København,
Pigenavn: Karen Andersen.

Anders Nørby Hansen. Søn af Karen Hansen.
F. d. 4.2.1894 i Nordby, d.d. 13.5.1967.

 

andersen 

Math. M. Andersen 

15

Anna Andersen
F. d. 1.12.1821, d. d. 24.1.1865
Pigenavn: Anna Mortensdatter.

Tekst: ? ? ? December i Aaret 1845 til sin tidlige død. Stedmoder blev hun ved indtrædelse i Ægteskab til en Søn hvis Hjerte hun vandt - ? Moder var hun til 10 Børn hvoraf en Dreng modtog hende i Evigheden. Sidst et dødfødt barns fødsel kostede hende hendes liv. Barnet slumrer i sin moders arm.
Hun savnes af mange.

Vi granske kan ej Fader ud, Din førelse og dine Bud. Men vide alt er Vist, med Haab vi sørge vil og tro, Vor Moder har i Himlen Bo, vil samles med os hist.

16

Wilhelm Magnus Bøttger. Købmand.
F. d. 18.2.1859, d.d. 15.8.1916.
I 1880’erne købte han en to-etagers ejendom i Nordby, som udover at indeholde købmandsforretning også omfattede isenkram, tømmer og bygningsartikler.
Bøttger drev forretningen indtil sin død i 1916, hvorefter forretningen blev nedlagt.

Juliane Bøttger. Hans hustru.
F. d. 25.12.1863, d.d. 21.12.1916.
Pigenavn: Juliane Andersen.

bottger 

W. M. Bøttger 

 

17

Mathias Peder Clausen Andersen. Kaptajn og skibsreder.
F. d. 26.9.1836, Nordby, d. d. 5.10.1887.
I 1874 førte han sin nybyggede skonnertbrig ”Cathrine” til Kina, hvor han sejlede nogle år på kysten med success.

 

 

18

Ane Svendsen.
F. d. 4.10.1802, d. d. 13.7.1877.
Pigenavn: Ane Nielsdatter.
Hustru til skibsfører Jens Peder Svendsen.

Tekst: Minde over Ane Svendsen, født Nielsdatter.
Ægteviet med skipper I. P. Svendsen den 10. Januar 1828. Moder til 3 Sønner og 7 Døtre, hvoraf 2 Sønner og 2 Døtre modtage hende hisset.

Gammel du blev af dage, Ny var Guds nåde end, snart skal din gamle mage, sin Guldbrud finde igjen.

 

 19

Sidsel Svensen.
F. d. 6.8.1828, d. d. 10.12.1891.
Pigenavn: Sidsel Nielsdatter.
Datter af husmand Niels Sørensen Ting og Maren Mathiasdatter ved Odden og enke efter skibsfører Mathias Lauridsen Svendsen.

Tekst: Velsignet være dit minde.

 

 20

Gregers Peder Gregersen. Toldofficiant.
F. d. 4.10.1820, d. d. 5.4.1904.
Søn af sømand Peder Gregersen og Maren Jesdatter ved Odden.

Gregersen havde en overordnet stilling i krydstoldvæsenet i årene 1859-1871. Under krigen 1864 var han kaptajn Hammers betroede mand og deltog i Vesterhavsøernes forsvar om bord på krigsfartøjerne. Fra 1871 til sin pensionering i 1901 var han rorsbetjent ved toldstedet i Nordby.
Gregersen blev dekoreret med Erindringsmedaljen.

Margrethe Gregersen. Hans hustru.
F. d. 26.6 1820, d. d. 18.8.1893.
Datter af bødker Peder Johansen og Sidsel Christensdatter ved Odden.

Tekst: Hvil i fred.

 

gregersen 

Gregers P. Gregersen 

 

 21

Mads Jensen Brinch. Skibsfører.
F. d. 18.5.1823, d. d. 7. 1. 1886.
Søn af sætteskipper Jens Nielsen Brinch og Mette Madsen i Rindby.

Dorthea Brinch. Hans hustru.
F. d. 24.8.1828, d. d. 14.7.1879
Pigenavn: Dorthe Jensdatter.
Datter af skipper Jens Peder Callesen og Johanne Hansdatter ved Odden.

Tekst: Fred være med Eder.

 

 

 22

Carl Andreas Sonnichsen.
F. d. 27.11.1897, d. d. 20.7.1922.
Søn af skibsfører Hans Nielsen Sonnichsen og Sørine Warrer.

Ane Kathrine Sonnichsen. Carl A. Sonnichsens søster.
F. d. 12.6.1877, d. d. 26.5.1897. Samme forældre.

Tekst: Dyrebart er os Eders Minde.

 

 23

Dorthea Johanne Jessen.
F. d. 15.8.1880, d. d. 27.7.1916.
Datter af styrmand Peder Jensen Brinck og Margrethe Gregersen i Odden. Hustru til rorsbetjent Jens Nielsen Jessen ved Odden.

 

 24

Ane Nielsen.
F. d. 20.4.1863, d. d. 4.6.1893.
Datter af styrmand Søren Jensen Farup og Margrethe Lauridsen. Hustru til Niels Hansen Gregersen.

Niels Hansen Nielsen Gregersen. Kaptajn.
F. d. 29.10.1863, d. d. 13.3.1945.
Søn af skipper Niels Nielsen Gregersen og Ane Nielsdatter ved Odden.
Gift med Ane Nielsen.

Margrethe Gregersen.
F. d. 5.5.1875, d. d. 10.8.1945.
Deres datter.

Tekst: Elsket og savnet.

 

 25

Hans Jensen Mathiasen. Skibsfører.
F. d. 11.2.1835, d.d. 22.4.1893.
Sejlede bl.a. med skonnertbriggen Hansine Marie.
Søn af bådfører Peder Hansen Mathiasen og Johanne Maria Jepsdatter ved Odden.

Maren Mathiasen.
F. d. 20.8.1842, d. d. 17.2.1929.
Hans J. Mathiasens hustru.
Datter af skipper Hans Morten Lauridsen og Karen Pedersdatter ved Odden.

 

26

Mathias Nielsen Mortensen. Skibsfører.
F. d. 30.7 1849, d. d. 29.10.1927.
Søn af styrmand Morten Nielsen og Anne Mathiasdatter. Efter at være gået i land blev han opsynsmand på redningsstationen i Rindby fra 1897  indtil han lod sig pensionere i 1920.

Karen Jensine Mortensen. Mathias Mortensens hustru.
F. d. 5.4.1852, d. d. 22.6.1930.
Pigenavn: Karen Jepsen.
Datter af gårdmand Jens Morten Jepsen og Johanne Nielsdatter i Byen.

Tekst: Eders Minde kærligt bevares.

 

mathias 

Mathias Mortensen 

 

 27

Jørgiane Mathiasen.
F. d. 2.7.1847, d. d. 19.2.1878.
Pigenavn: Jørgiane Andersen.
Datter af Mathias Mathiasen Andersen og Anne Mortensdatter ved Odden.

Mathias Nielsen Mathiasen. Kaptajn og skibsreder.
F. d. 11.10.1843, d. d. 12.4.1925.
Søn af skipper Niels Mathiasen og Mette Andersdatter ved Odden.

Anna Mathiasen.
F. d. 1.7.1858, d. d. 12.1.1933.
Datter af skipper Mathias Mathiasen Andersen og Anne Mortensdatter ved Odden.

Jørgiane og Anna var søstre. Efter Jørgianes død giftede Mathias sig med Anna.

Tekst: Mindet kærligt bevares.

 

 28

Ane Cathrine Hansen.
F. d. 17.5.1859, 27.5.1898.
Datter af Sonnich Hansen og Karen Lauridsdatter ved Odden. Hustru til skibsfører Hans Lauridsen Hansen ved Odden.

 

 

 29

Anne Ankersdatter.
F. d. 1.8.1798, d. d. 9.2.1863.
Datter af skipper Anker Pedersen. Skipper Jes Clausens hustru.

Vilhelm Martin Jessen.
F. d. 1.8.1880, d. d. 18.1.1892.

Søn af fisker Jens Nielsen Jessen og Karen Jensen ved Odden.

Anne Ankersdatter var Vilhelms farmor.

Tekst: Hvil i fred.

 

30

Anne Kathrine Jessen.
F. d. 19.8.1825, d. d. 8.2.1904.
Datter af gårdmand Hans Jensen Brik og Dorthe Sørensdatter ved Odden.
Enke efter skibsfører Niels Mathiasen Jessen, Odden.

Tekst: Hvil i fred.

 

 31

Jes Engers Clausen. Kaptajn.
F. d. 13.5.1845, d. d. 9.9.1879.
Jes var kaptajn på skonnerten Plejades.
Søn af Jens Clausen og Anne Marie Andersdatter, Odden.
J. E. Clausen Døde på havet fra en rejse fra Königsberg til Dunkerque og blev begravet i Dunkerque.

Mette Clausen.
F. d. 28.11.1848, d. d. 16.9.1930.
Mette var Jes Engers’ hustru.
Pigenavn: Mette Svendsen.
Datter af Laurids Svendsen og Anne Hansdatter, Odden.

Tekst: Fred.

 

 

jes 

Jes Engers Clausen 

 

 32

Ane Marie Jensen.
F. d. 21.11.1872, d. d. 1.1.1896.
Datter af styrmand Jes C. Clausen og Mette Svendsen ved Odden.
Gift med husmand Jens Nielsen Jensen i Nørby.
Pigenavn: Anne Marie Clausen.

Tekst: Herren gav, Herren tog,
Herrens navn være lovet!

 

 33

Peder Jensen Simonsen. Kaptajn.
F. d. 9.10.1875, d. 1904.
Søn af søfarende Peder Svendsen Sørensen og Anne Jacobsen ved Odden.
P. J. Simonsen druknede på havet mellem Austral-øerne og Valpariso.

Anne Hansine Simonsen. Hans hustru.

 

 

simonsen 

Peder J. Simonsen 

 

34

Jensine Louise Bork.
F. d. 9.2.1871, d.d. 20.11.1931.
Datter af konsul og købmand Jens Korsholm Bork og Johanne Dorthea Louise, født Hertel, Samsø.

Johanne Louise Bork.
F. d. 15.9.1866, d. d. 4.6.1903.
Søster til Jensine Louise Bork.

Tekst: Guds fred.

 

 

35

Jens Korsholm Bork. Konsul og købmand.
F. d. 22.10.1825, d. d. 27.7.1890.
Søn af snedker Hans Jepsen Bork og Anna Marie Korsholm i Ringkøbing.
I 1857 købte Bork Krogården, som han beholdt indtil 1887. I 1872 fik han bevilget engindvinding og ejendomsret i Albue bugt på 1830 tdr. land.

Johanne Louise Dorthea Bork Hertel. Hans hustru.
F. d. 20.5.1832, d. d. 22.7.1899.
Datter af Overkrigskommisær og toldforvalter Peder Mathias Benjamin Hertel og Hanne Kramer på Samsø.

 

 

bork Konsul J. K. Bork 

 

36

Holger Olivarius Johnsen Poulsen. Overlærer.
F. d. 20.11.1841, d. 1918.
Søn af gårdmand Paul Augustinussen og Margrethe Christensdatter i Nørup, Vejle amt.
Gift med Konradine Stephensen fra Hostrup sogn.
Poulsen underviste i historie, dansk og geografi på Nordby skole.
Han havde en tvillingebror ved navn Peder Damgaard Poulsen.

Mindesmærket er rejst af gamle elever.

 

B1319 overlaerer Holger O J  Holger Poulsen 

 

37

Konradine Poulsen.
F. d. 20.11.1845, d. d. 31.1.1895.
Datter af forhenværende kirkesanger og lærer Claus Christian Stephensen og Maren Lauridsdatter i Nørup.
Overlærer Poulsens hustru.

Kristiane Poulsen.
F. d. 16.12.1872, d. d. 26.7.1897.
Datter af overlærer Poulsen og Konradine.
Ugift.

 

 

 

I 1890'erne var der planer om at erhverve et større areal vest for kirkegården til begravelse, men det måtte op­gives, fordi grundvandet stod for højt. I stedet indrettedes en assistenskirkegård, Vestre kirke­gård, i plantagen 800 m vest for kirken.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles