Mitfanoe
Gamle gravsten - Sønderho Gl. kirkegård - del 2

 

 

Gamle gravsten

 

 

I det følgende er affotograferet en del af kirkegårdens gamle gravsten. Tilsvarende er der også en kort præsentation af de mennesker, der ligger begravet under stenene, i det omfang det har været muligt at finde oplysninger om dem. 
I de tilfælde, hvor gravstenenes datoer eller navne afviger fra kirkebogens, har jeg brugt kirkebogens oplysninger i beskrivelsen.

Præsentationen starter ved kirkegårdens sydindgang, og bevæger sig mod uret.

 

 

 

31

Maren Poulsen. Hans hustru.
F. d. 7.9.1833, d. d. 19.1.1829.
Datter af matros Morten Hansen og Karen Jepsdatter.

Niels Poulsen. Snedker.
F. d. 28.6.1828 i St. Darum, d. d. 25.5.1910.

Maren. Deres datter. Ugift.
F. d. 20.3.1876, d. d. 20.8.1913.

 

 

niels 

Niels Poulsen. 

 

32

Niels Mathiesen. Skibsfører.
F. d. 1.7.1846, d. d. 28.6.1924.
Søn af styrmand Peder Mathiesen og Anne Cecilie Nielsdatter i Sønderho.

Lene Marie Mathiesen. Hans hustru.
F. d. 5.10.1848, d. d. 24.4.1932.
Datter af skipper Thomas Hansen Ibsen og Maren Pedersdatter i Sønderho.

Tekst: Elsket og savnet.

 

niels m Niels Mathiesen. 

 

33

Thomas Ibsen Mathiesen.  Styrmand.
F. d. 27.8.1875, d. d. 8.7.1930.
Søn af skibsfører Niels Mathiesen og Lene Marie Mathiesen I Sønderho.

Tekst: Mindet kærligt bevares.

 

 

34

Hans Berg. Kaptajn.
F. d. 2.9.1877 i Hamburg, d. d. 20.3.1910 i København.

Cathrine Berg Kromann. Hans hustru.
F. d. 1870, d. d. 1970.

 

 

35

Anne Pedersdatter.
F. d. 26.1.1810, d. d. 28.11.1849.

Tekst: Anne Pedersdatter født 26. Jan 1810, goft 18. Jan 1832 med S. J. Sonnichsen som blev Moder til 7 Børn hvoraf 1 Søn 1 Datter efterleve. Død 28 novb 1849.

 

 

36

Peder Sonnichsen. Købmand.
F. d. 21.4.1840, d. d. 5.2.1925.
Søn af krydsbetjent Søren Jessen Sonnichsen og Anne Pedersdatter i Sønderho.

Anne Sonnichsen. Hans hustru.
F. d. 7.1.1838, d. d. 13.7.1914.
Datter af styrmand Sonnich Pedersen Thomsen og Karen Jensdatter i Sønderho.

 

peder s

 Peder Sonnichsen. 

 

37

Laurs Nielsen. Vognmand.
F. d. 7.12.1850 I Hjerting sogn, d. d. 13.10.1898.
Søn af snedker Niels M. Nielsen og Karen Kirstine Nielsen i Hjerting.

Abelone Nielsen. Hans hustru.
F. d. 26.10.1859, d. d. 25.3.1900.
Datter af skipper Hans Callesen Berg og Ellen (?) Jepsdatter i Sønderho.

Tekst: Hvil i fred.

 

 

38

Christian Thomsen Hansen. Postkontrahent.
F. d. 21.11.1860 i Øster Terp, d. d. 14.10.1925.
Søn af gårdmand Johannes Hansen og Cathrine Marie Pedersen.

Christine Marie Hansen.
F. d. 11.12.1859 i Oversø, d. d. 22.5.1939 i Nordby.
Datter af Johann Jürgen Held og Anna Maria Carstensen i Oversø sogn i hertugdømmet Slesvig.

 

 

39

Hans Peder Madsen. Skipper.
F. ca. 1776, d. d. 20.6.1856.

Tekst: Gift 1. Gang d. 14. Jan 1805 med Enken Helvig Anthonisdatter, 2. gang d. 5. Jan 1818 med Johanne Jepsdatter med hvem han blev Fader til 5 Sønner og 2 Døttre. 3de gang d. 23. Fbr. 1844 med Enken Mette Jepsdt.

 

 

 

40

Hans Peder Madsen. Kommis.
F. d. 9.8. 1832, d. d. 25.6.1856.
Søn af skipper Hans Peder Madsen og Johanen Jepsdatter.

 

 

41

Niels Nielsen Lund. Sognepræst.
F. d. 12.11.1809 i Flensborg, d. d. 21.12.1856.

Tekst: Fra 21. April 1848 sognepræst for Sønderho.

 

 

42

Lene Hansine Larsen.
F. d. 27.8.1876, d. d. 20.10.1906.
Datter af skipper Søren Thomsen Jerne og Sidsel Harreby i Sønderho.

 

 

43

Søren Thomsen Jerne. Skibsfører.
F. d. 29.5.1835, d. d. 7.8.1925.
Søn af skipper Thomas Sonnichsen Jerne og Karen Nielsdatter i Sønderho.

Sidsel Jerne. Hans hustru.
F. d. 26.7.1843, d. d. 26.1.1929.
Datter af styrmand Hans Pedersen Harreby og Lene Pedersdatter i Sønderho.

 

jerne Søren T. Jerne. 

 

44

Mathias Jensen Knudsen. Kaptajn.
F. d. 24.11.1808, d. d. 12.11.1891.
Søn af Jens Pedersen Knudsen og Karen Mathiasdatter i Sønderho.

Karen Knudsen. Hans hustru.
F. d. 21.8.1816, d. d. 23.8.1907.
Datter af Jes Jensen Sonnichsen Jr. Og Ane Sonnichsdatter i Sønderho.

Tekst: Elsket og savnet

 

 

knudsen Mathias Jensen Knudsen. 

 

 

45

Jens Peder Knudsen. Skibsfører.
F. d. 21.9.1775, d. d. 11.8.1876.
Søn af skibsfører Peder Jensen Knudsen.

Karen Mathisdatter: Hans 2. hustru.
F. d. 13.10.1782, d. d. 12.3.18?

Karen Hansdatter. Hans ? hustru.
F. d. 2.5.1791, d. d. 13.2.1858.

Tekst: Minde over ægtefolkene

 

 

46

Mette Petrea Fischer.
F. d. 25.11.1892, d. d. 14.1.1919.
Datter af styrmand Niels Hansen og Mette Sonnichsen i Sønderho. Gift med Peder Jensen Fischer, som var matros på fyrskibet Lappegrunden i Helsingør.

Tekst: Joh. 5.24

Elsket og savnet

 

 

47

Thomas Meinertz.  Skipper.
F. d. 21.8.1821, d. d. 3.8.
1881.
Søn af styrmand Søren Jessen Meinert og Anna Jesdatter i Sønderho.

Tekst: Gift med Anne Jesdatter
? Fader til 2 Børn
Resten ulæseligt.

 

thomasThomas Meinertz. 

 

48

Anna Edele Ibsen.
F. d. 18.5.1890, d. d. 10.2.1920.
Datter af skipper og møller Anders Mathiesen Knudsen og Anna Marie Meinertz i Sønderho.

Tekst: Mindet kærligt bevares.

 

 

49

Anne Meinertz.
F. d. 11.7.1820, d. d. 11.9.1895.
Datter af kaptajn Jes Jensen Sonnichsen og Anne Nielsdatter i Sønderho.
Enke efter kaptajn Thomas Meinertz i Sønderho.

Tekst: Moder til 2 børn. Elsket og savnet.

 

 

50

Anders Mathiesen Knudsen. Skibsreder.
F. d. 7.6.1849, d. d. 8.2.1931.
Søn af skipper Mathias Jensen Knudsen og Karen Jesdatter i Sønderho.

Anne Marie Knudsen. Hans hustru.
F. d. 24.8.1856, d. d. 25.1.1881.
Datter af skipper Thomas Meinertz og Anne Jesdatter i Sønderho.

Tekst: Mindet kærligt bevares.

 

 

 

anders Anders M. Knudsen. 

 

51

Hans Pedersen. Prikkesætter.
F. d. 19.7.1822, d. d. 7.7.1905.
Søn af skipper Peder Hansen Clemmensen og Maren Jensdatter i Sønderho.

Anne Pedersen. Hans hustru.
F. d. 17.9.1810, d. d. 1.3.1900.
Datter af skipper Jens Nielsen Thomsen og Dorthe Hansdatter i Sønderho.

 

 

52

Asmus Lorenzen.  Postekspeditør.
F. d. 30.4.1890, d. d. 22.11.1918.
Søn af købmand Johan Frederik Lorenzen og Hansine Sophie Hansen i Sønderho.

Inger Marie Lorenzen. Hans datter
F. d. 29.1.1919, d. d. 29.1.1919.
Hendes mor var Marie Louise Møller.

Tekst: Herrens veje er uransagelige.

 

 

53

Hans Jessen. Fyrskibskok.
F. d. 16.8.1850, d. d. 10.3.1926.
Søn af matros Jes Hansen Jessen og Abelone Jesdatter i Sønderho.

Anne Cathrine Jessen. Hans hustru.
F. d. 1.10.1854, d. d. 18.6.1939.
Datter af Anthonis Jepsen Clemmensen og Karen Gregersdatter i Sønderho.

Tekst: Tålmodig i trængsel. Hvil i fred.

 

 

54

Karen Harreby. Hans hustru.
F. d. 18.2.1860, d. d. 2.7.1926.
Datter af gårdmand Jens Hansen Thomsen og Ane Margrethe Nielsdatter I Sønderho.

Lauritz Harreby.  Skibsfører.
F. d. 13.9.1861, d. d. 2.6.1935.
Søn af skipper Poul Peder Harreby og Maren Jensdatter i Sønderho.

Tekst: Fred

 

laurids Lauritz Harreby. 

 

55

Karen Vejleborg. Deres datter.
F. d. 24.8.1902, d. d. 11.1.1923.

Anne Margrethe Vejleborg. Hans hustru.
F. d. 11.3.1873, d. d. 14.12.1929.
Datter af skipper Hans Hansen Frederiksen og Karen Sørensen i Sønderho.

Hans Vejleborg. Smed.
F. d. 18.7.1870, d. d. 7.8.1945.

Tekst: Lovet være Gud som har genfødt os til et levende Haab ved Jesus Kristus. 1. Petr. 1,3

 

vejleborg 

Hans Vejleborg. 

 

56

Sonnich Sonnichsen. Fyrskibstømrer.
F. d. 7.9.1859, d. d. 23.12.1926.
Søn af styrmand Jeppe Andersen Sonnichsen og Anna Møller.

Jensine Sonnichsen. Hans hustru.
F. d. 5. 5. 1867, d. d. 22.1.1954.
Datter af Kirsten Jensdatter i SønderhoHaHoihoih h

 

 

57

Peter Jessen Thomsen.
F. d. 23.4.1890, d. d. 11.6.1897.
Søn af sømand Niels Anthonis Thomsen og Ane Petrea Jessen i Sønderho.

Tekst: Højt elsket dybt savnet.

 

 

58

 Anna Hold.
F. d. 27.9.1895, d. d. 17.2.1896.
Datter af snedker Andreas Jørgen Holdt og Maren Holdt.

Tekst: Elsket og savnet.

 

 

59

Peder Thomsen Jessen. Skibsfører.
F. d. 13.4.1827, d. d. 11.2.1888.
Søn af Jes Jensen Sonnichsen Jr. og Anne Nielsdatter i Sønderho.

Anne Jessen. Hans hustru.
F. d. 5.9.1829, 26.3.1900.
Datter af Laust Friederichsen og Anna Pedersdatter.

Tekst: Fred

 

 

60

Jes Sonnichsen. Skibsfører.
F. d. 30.10.1846, d. d. 20.4.1917.
Søn af skibstømrer Sonnich Jessen Sonnichsen og Mette Jeppesdatter i Sønderho.

Lene Sonnichsen. Hans hustru.
F. d. 21.10.1844, d. d. 1.3.1892.
Datter af skipper Jes Peter Andersen og Edel Nielsdatter i Sønderho.

 

jes s

Jes Sonnichsen.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles